Home

Sjukskriven halvtid arbetstid

Halvtidssjukskriven tilläts variera arbetstiden. En kvinna som var sjukskriven på halvtid jobbade vissa dagar mer än 50 procent. Försäkringskassan ville dra in sjukpenningen, men kammarrätten gav kvinnan rätt. Suntarbetslivs verktyg Prehabguiden ger omfattande vägledning vid arbetsanpassning och rehabilitering Sjukpenning kan ges för frånvaro på en fjärdedel, halv, tre fjärdedels eller hel sjukfrånvaro beroende på vilken arbetsförmåga den anställde har. Det innebär att den anställde enbart kan vara deltidssjukskriven på vissa fasta nivåer: 25 %, 50 % eller 75 % Sjukpenning kan medges även vid oregelbunden arbetstid. För att man ska ha rätt till sjukpenning krävs enligt huvudregeln att arbetstiden varje dag minskas med sjukskrivningsgraden, så att den som till exempel är halvtidssjukskriven arbetar fyra timmar om dagen

Om du är anställd med sjuklön ska din arbetsgivare betala sjuklön till dig de 14 första dagarna för den delen som du avstår från arbete. Om du är anställd utan sjuklön behöver du sjukanmäla dig till Försäkringskassan den första dagen och kan ansöka om sjukpenning för den delen som du inte kan arbeta Om du inte kan arbeta för att du är sjuk kan du få sjukpenning. De första två veckorna du är sjuk betalar oftast din arbetsgivare sjuklön till dig i stället för din vanliga lön. För att få sjuklön krävs det att din arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom. Det är din arbetsgivare som gör den bedömningen För att få till exempel halv sjukpenning måste du avstå från att arbeta hälften av din normala arbetstid. Halv arbetstid behöver inte alltid innebära att du arbetar halva dagar. Om det finns medicinska skäl kan du arbeta mer än halvtid vissa dagar och mindre vissa dagar så länge som din totala arbetstid inte blir mer än halva din normala arbetstid

Halvtidssjukskriven tilläts variera arbetstiden

Om patienten kan arbeta men inte har möjligheten att ta sig till arbetet som vanligt, så kan hen begära ersättning för arbetsresor. Det innebär att patienten i stället för sjukpenning kan få ersättning för de merutgifter som hen har för resor till och från arbetet Jag anser inte det. Du är sjukskriven av en orsak. Säg till din chef att du kan bara arbeta förmiddagar. Annars tar du kontakt med din kontakt på försäkringskassan och resonerar med dom. Din läkare kan också skriva i sitt läkarintyg hur han anser att din arbetssituation ska se ut för att du ska läkas maximalt #8 När jag pratade med FK sist så vill de helst att jag ska arbeta kortare dagar när delvis sjukskriven. För att t.ex jobba två hela dagar i veckan istället för 4 halva så krävs det speciella orsaker. Jag kan i och för sig förstå det. Jag orkar ju inte arbeta helt ännu så hur ska jag då klara 2 hela dagar även om jag sedan bir ledig Kan du börja arbeta delvis eller helt innan sjukskrivningen tar slut bör du prata med din läkare om det. Att arbeta igen får inte påverka läkningen eller rehabiliteringen negativt. Anmäl alltid till Försäkringskassan i god tid om din sjukskrivning ändras, om du planerar att resa utomlands eller om du är frisk

Om ordinarie arbetstid är måndag-fredag 8-16.30 så ska man vid halvtidssjukskrivning arbeta varje dag men halva den ordinarie tiden, alltså fyra timmar per dag om man har 30 minuters rast. Om man har olika långa arbetspass förkortar man varje arbetspass för sig. Om ordinarie arbetsstid är 8-13.00 så ska man vid halvtidssjukskrivning arbeta halva den ordinarie tiden, alltså två och en halv timme Karensavdraget blir detsamma oavsett vilken dag eller när på dagen den anställda blir sjuk. Om den anställda blir sjuk efter halva arbetsdagen dras halva dagen i karens och är den anställda fortfarande sjuk nästa dag dras återstående del tills det blir ett helt karensavdrag. Du som har ett kollektivavtal

Motiveringen var att han under de tre månader han var halvtidssjukskriven hade arbetat mer än halvtid vissa veckor, och vissa veckor mindre. Eftersom han klarade att jobba mer än 50 procent vissa veckor, ansåg Försäkringskassan att han hade högre arbetsförmåga Får man jobba övertid när man är deltidssjukskriven? tips från coachen. Anna Sporrong -. februari 7, 2013. Svaret på den frågan är väldigt enkel. Nej. Svaret kan dock behöva förtydligas och förklaras. Om vi startar med de 2 första veckorna i en sjukfrånvaro så är det arbetsgivaren (för anställda) som betalar ut sjuklön Men det är inget man generellt kan räkna med. Har du otur och kan jobba 50% en del dagar kan fk anse att du är frisk nog att kunna jobba 50% alla dagar och bli utan ersättning för de timmarna... Åker du på en kontroll och det visar sig att du jobbat 21 av 40 timmar och är sjukskriven halvtid kan du bli av med del av ersättning och endast få ersättning på 25% eftersom 21 timmar är mer än 50%..

Vad gäller vid deltidssjukskrivning? Simploye

  1. Om man har en ordinarie arbetstid på 40 timmar i veckan, åtta timmar om dagen, och är sjukskriven på halvtid ska man enligt huvudregeln arbeta fyra timmar om dagen för att få rätt till halv sjukpenning
  2. Ja, du kan få a-kassa om du arbetar deltid eller halvtid under arbetslösheten, men det finns vissa regler som ska tillämpas. Arbetar du deltid eller halvtid kan du få ersättning i upp till 60 veckor i kombination med arbete. Det gäller oavsett vilken anställningsform du har och oavsett om du har en månadslön eller är timanställd
  3. Huvudregeln är att man ska arbeta del av dag när man är sjukskriven på deltid. Halv arbetstid behöver inte alltid innebära att du arbetar halva dagar. Det finns vissa möjligheter att förlägga arbetstiden på annat sätt om det är medicinskt bättre för dig. Du ska i så fall kontakta din handläggare
  4. Rätten i Göteborg menar att det kan finnas situationer då en person kan vara sjukskriven på halvtid men ändå jobba mer än 50 procent vissa dagar. - Det här betyder inte att alla som vill kan jobba mer tid vissa dagar Semesterdagar får inte sparas under ett semesterår då arbetstagaren får ut semesterdagar, som har sparats från tidigare år
  5. Du tjänar in semester under de första 180 dagarna av din sjukskrivning, det spelar ingen roll om du är sjukskriven på hel eller deltid, det är dagarna som räknas. 17 § Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller ledighet på grund av sjukdom, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar, eller om frånvaron beror på arbetsskada
  6. I det aktuella fallet har arbetstagaren varit sjukskriven i tio månader på grund av utmattningssyndrom. Arbetstagaren har nu återgått i tjänst på halvtid och är sjukskriven resterande tid. Problemet är att arbetstagaren inte utför något arbete av betyde lse under sin arbetstid

För att du ska kunna arbeta deltid krävs det en deltidssjukskrivning. Ersättning vid långtidssjukskrivning . Om du blir långvarigt sjukskriven kan du också vara berättigad till ersättning från avtalade försäkringar som arbetsgivaren betalar. Olika kollektivavtal reglerar denna fråga på olika sätt Huvudregeln är att man ska arbeta del av dag när man är sjukskriven på deltid. Halv arbetstid behöver inte alltid innebära att du arbetar halva dagar Är man arbetslös och tar en deltidstjänst så kan man inte sjukskriva sig på övriga %, utan kan bara bli sjukskriven på den del som består av arbete Busschaufför var sjukskriven på halvtid med hjärtproblem och diabetes och arbetade hela dagar varannan dag och var ledig varannan. Schemaläggningen gjordes i samråd mellan arbetsgivare, rehabiliteringskoordinator och facklig representant. Försäkringskassan menade att träning och egenvård borde planeras till fritid och att det faktum att han klarade av att arbeta helti Friskvård för deltidare. En arbetsgivare som erbjuder personalen motion och annan friskvård via ett årligt bidrag, så kallat friskvårdsbidrag, kan med bibehållen skattefrihet proportionera bidraget utifrån de anställdas arbetstid. Det skriver Skatteverket i ett ställningstagande. Anställda kan av sin arbetsgivare erbjudas skattefria. Halvtid/fulltid regler. Om man vanligtvis arbetar 40 timmar i veckan, åtta timmar om dagen, och är sjukskriven på halvtid ska man, enligt huvudregeln, reducera sin arbetstid till fyra timmar om dagen

Sjukpenning kan medges även vid oregelbunden arbetstid

Den som har hel sjukersättning, och börjar arbeta halvtid, det vill säga 20 timmar i veckan, kan få halv sjukersättning utbetalt. Ställ en fråga till experterna här du också! Läs mer. Annons. Så blir ditt företag klimatsmart - och spar pengar samtidigt Om du blir sjukskriven och inte kan jobba på grund av till exempel lunginflammation, depression eller om du bryter benet i skidbacken. Arbetsskada. Om du råkar ut för ett olycksfall på jobbet, till exempel skadar dig på en maskin eller halkar. Del av arbetstid du är sjukskriven Så här har vi räknat. Vad händer. Fk-tanten svarar: Du kan inte vara sjukskriven och ta hand om barn. Ska du vara sjukskriven halvtid måste du ordna annan passning för din son. Däremot om du sjukskriver dig (du är ju ordinarie vårdare) så kan pappan ta tillfällig föräldrapenning för att vara hemma med er som pga ordinarie vårdares sjukdom Sjuklönen är cirka 80 procent av din lön upp till det som kallas sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Om du har varit sjuk, börjar arbeta och sedan börjar må dåligt igen inom fem dagar. SVAR. Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Bestämmelserna gällande föräldraledighet hittas passande nog i föräldraledighetslagen, se här.. Som vi ser i lagens 3 § finns det sex olika former av föräldraledighet. Du går den 1 september från att vara helt föräldraledig med föräldrapenning, (3 § p 2 och 5 §) till att vara delledig med föräldrapenning (3 § p 3 och.

Vill du ha alla fakta om ersättning när du blir sjuk, karensavdrag, läkarintyg, om du kan vårda sjuk anhörig, hur det funkar för deltidsarbetande och pensionärer - då har du hittat rätt. Här finns också svar på dina frågor om de tillfälliga reglerna under coronapandemin. 1. Vad. Jag är medlem i Kommunal och fast anställd barnskötare i kommunen. Jag har tjänstledigt två timmar varje dag och jobbar då 30 timmar i veckan. Jag blev sjukskriven i fyra veckor och har ansökt om sjukpenning, men Försäkringskassan avslår min ansökan. De säger till mig att jag inte har rätt till sjukpenning eftersom jag jobbar 30 timmar i veckan

Hur ansöker jag om sjukpenning när jag är föräldraledig

Jag har en anställd på halvtid med timlön som varit sjukskriven sedan augusti. Den anställde har dock inte arbetat hos mig sedan 1 maj 2017 utan varit tjänstledig och blev sjukskriven under tjänstledigheten.Jag undrar hur det fungerar med sjuklön, är jag skyldig att betala ut det och isåfall hur mycket Fråga: Jag har beslutat att gå ned i arbetstid då jag har ett barn under åtta år och det är min arbetsgivare helt okej med. Jag har förlagt det så att jag är ledig på fredagar och gör kortare dagar resterande av veckan. Enligt min arbetsgivare kan jag dock inte förvänta mig att få vara ledig på röda fredagar (då alla andra är lediga) och ta ut »min egen« lediga dag en annan. Så undviker du a-kassans fallgropar. 13 mars, 2017. Skrivet av Anna Julius. Det gäller Åttio procent av lönen upp till taket - så ska a-kassan funka. Men se upp - ibland blir det mindre. Vad kan ha hänt? Här är situationerna som är bra att ha koll på Bara arbete räknas -sjukdom sänker a-kassan. Publicerad 20 december 2007, kl 11:02. -Straffa inte dem som kämpar! Det säger Anna-Lena Carlsson, reumatiker som får lägre a-kassa på grund av att hon tidigare varit delvis sjukskriven. De nya reglerna i a-kassan kan slå hårt mot dem som har en kronisk sjukdom. Anna-Lena Carlsson är en av. Jobbade trots sjukskrivning - måste betala tillbaka. Försäkringskassan anser att kvinnan ska betala tillbaka allt hon fått i sjukpenning under nästa två och ett halvt år - strax över 420 000 kronor.Kvinnan, som är bosatt i Hallstahammars kommun, överklagade beslutet till förvaltningsrätten som nu har gett sitt utslag. Annons

Källa: Arbetsdomstolen Målnr/Dnr: 1981-A 200 Beslutsdatum: 1982-05-19 Organisationer: Träindustriarbetareförb, Sv Träindustriförbundet Semesterlagen - 17 § Uttrycket oavbrutet frånvarande från arbetet i semesterlagen innebar inte att en man som varit sjukskriven på halvtid under två hela intjänandeår därefter förlorade rätten till semesterlön för frånvarotiden AD 1996 nr 115. En arbetstagare hos posten, som under lång tid har undergått rehabilitering, är sjukskriven på halvtid och arbetar på halvtid som brevbärare. Arbetstagaren sägs upp på grund av sjukdom. Arbetsdomstolen finner att det i den angivna situationen inte har förelegat saklig grund för uppsägningen. Parter Sedan måste du uppfylla vanligt arbetsvillkor, dvs ha arbetat i minst 6 månader under ett år på halvtid sedan innan. Tror också att man inte får något första veckorna, men minns inte säkert. Jag var timanställd då jag blev sjukskriven en gång, då fick jag bara betalt för inbokade pass första veckorna Deltidssjukskriven och uttag av semesterdagar. Här beskrivs hur du registrerar semester om en anställd är deltidssjukskriven. Semesterlönearterna för semester ska användas som vanligt men viss justering måste göras på semesteravdraget Om en anställd ska arbeta tidsbegränsat under t ex sex månader kan arbetsgivaren skattefritt ersätta den anställde för friskvård under den tiden, men inte för tiden efter. Det innebär alltså att om den anställde köper ett årskort under sin första dag så kan arbetsgivaren ersätta den anställde för hälften av utgiften, eftersom den anställde ska arbeta under halva året (sex.

Resor till och från arbetet (arbetsresor) Belöningsresor och resor som försäljningsvinst. Förmåner vid tjänsteresor. Fri kost vid tjänsteresa. Fritt logi. Reseskyddsförsäkring. Medföljande make. Periodkort. Studie- och konferensresor. Ränteförmån Fråga: Har den anställde rätt att själv bestämma hur många dagar med föräldrapenning som ska tas ut vid föräldraledighet? Svar: Enligt 5 § föräldraledighetslagen har en anställd rätt att vara helt föräldraledig till dess barnet är 18 månader.Rätten till ledighet gäller oavsett om den anställde tar ut föräldradagar eller ej, således kan denne välja omfattningen på. I kvällens Klartext-program får du höra om en kvinna som var helt sjukskriven. Men när hon fick chans att jobba hemifrån kunde hon arbeta på halvtid...

Under fyra månader var han sjukskriven på halvtid. Han har haft en lön på 30 000. Lennart får en genomsnittlig inkomst på 29 214 och arbetstid på 40 timmar. Anställd och föräldrapenning Amanda har varit anställd på 80 procent det senaste året Som sjukskriven behöver du känna till syftet, vilka förväntningar som finns på dig och hur du bäst undviker negativa effekter av din sjuk- arbeta även om du inte är helt återställd. Prata med din chef. • Du kan alltid själv avbryta din sjukskrivning och gå tillbak Sjukskriven förlorade a-kassa. Publicerad 14 september 2010, kl 12:58. Maria Asterkvist nekas a-kassa, trots att hon betalt in sin avgift i 30 år. Orsaken är att hon har varit deltidssjukskriven för länge. - Man betalar år ut och år in och när man vill ta del av a-kassan blir det kalla handen, säger hon. För ett tiotal år sedan. Hon är sjukskriven på halvtid och hade börjat planera för att läsa vidare på halvtid. - Att vara sjukskriven på halvtid skulle vara hållbart, säger hon. Men då sa Försäkringskassan nej. Det går bra att få sjukpenning på halvtid om man arbetar resten av tiden, men inte om man studerar med studielån

Halvtid innebär till exempel, talade min handläggare om, Och den som klarar av att arbeta halvtid, Jag själv har varit sjukskriven sedan 2003 och har tappat räkningen på hur många handläggare jag gått igenom. 2 av dem har vart vettiga och kunnat förklara för mig vad som gäller av en stroke och var därefter sjukskriven på heltid i cirka tre månader. Efter sjukskrivningen återgick han den 2 mars 2015 i arbete på halvtid. Det gick inte bra för S.S. i arbetet. Kvalitén på hans arbete blev inte tillräckligt bra. Bolaget fick in många klagomål och reklamationer från både kunder och arbetskamrate Han var därefter sjukskriven på heltid i tre månader innan han återgick i arbete på halvtid. Mannen utförde inte något arbete hos bolaget under perioden den 18 maj till den 15 juni 2015 och bolaget betalade honom inte heller lön för den perioden

Sjukpenningen är något lägre än 80 procent av din månadslön, Jag är sjukskriven och vill prova annat jobb Om man vanligtvis arbetar 40 timmar i veckan, åtta timmar om dagen, och är sjukskriven på halvtid ska man, enligt huvudregeln, reducera sin arbetstid till fyra timmar om dagen. Undantag Här reder vi ut vad som gäller när det kommer till arbetsliv och graviditet. Att upptäcka att man är gravid är inte bara omtumlande känslomässigt, det kan också ställa det här med ens jobb på sin spets. För oavsett vad man gör så kommer ju en graviditet att påverka ens jobbsituation på ett eller annat sätt. Då kanske det kan. försöker plugga halvtid, jobba halvtid, men skulle nog också behöva va sjukskriven halvtid en grej i livet som inte går ihop. räknas bloggen som jobbet? i så fall får jag inte skriva det här nu klockan är 17.22 och jag får ju inte jobba efter klockan fyra men det blir ett blogginläg Med första barnet gjorde vi det inte, och då var jag tvungen att jobba ändå - jag var.

Sjukpenning för anställda - forsakringskassan

Fråga: Vad är betald och obetald facklig tid? Svar: Vad som är betald eller obetald facklig tid kan bero till stor del på schemaläggning och arbetsgivarens möjlighet att kunna avvara den förtroendevalda under hens arbetspass. Till exempel, om personen med förtroendeuppdrag är inbokad på en utbildning som krävs för att hen ska kunna utföra sitt uppdrag och den här utbildningen. Så påverkas allmän pension av deltidsarbete. Arbetar du deltid minskar inbetalningen till din allmänna pension med motsvarande procentsats som du deltidsarbetar. Det betyder att om du minskar din arbetstid med 20 procent minskar inbetalningarna till den allmänna pensionen med 20 procent Att studera på deltid med ersättning är ett undantag från huvudregeln om att det inte är möjligt att få ersättning från oss när man studerar. Hör alltid av dig till oss om du har funderingar på att börja studera. Du kan som arbetssökande få studera på deltid med ersättning i max 20 veckor utan att det påverkar din ersättning - Han är ju sjukskriven på halvtid och slutade tidigt i dag. He's on part-time sick leave and finished early today. Literature. Så här i halvtid av det franska ordförandeskapet undrar jag vilka resultat som rådet kan rapportera om i arbetet med att införa ett europeiskt så kallat Blue Card,.

Halvtid sjukskriven, hur gör man då? - FamiljeLiv

Någon som vet om man kan söka 75% sjukpenning i 2 veckor och sen 100% de resterande 2 veckorna av en månad. Jag är eg sjukskriven på 100% hela månaden p.g.a. smärtsam foglossning, men har blivit tvungen att arbeta några timmar då jag jobbar som lärare och måste sätta betyg och hjälpa vikarien en del per telefon Min chef hade full förståelse och jag blev sjukskriven en månad med möjlighet till en månad till. Jag var helt öppen med att jag ville tillbaka så fort som möjligt och eftersom jag har ett tämligen flexibelt jobb gick det bra att jag var hemma i sex veckor, jobbade en vecka halvtid och sedan gick upp på heltid igen

Intyg för sjukpenning - Försäkringskassa

Om man är sjukskriven på halvtid ska man jobba fyra timmar per dag - inte heltid två och en halv, även om det kanske passar bättre för individen. Sedan att alla blanketter är anpassade för heltidssjukskrivning är en liten, men irriterande, petitess Det gäller även om du är sjukskriven på 75 eller 50 procent. Den längsta tiden du får hoppa över är dock fem år vilket du bör ha i åtanke om du är sjukskriven en längre period och förväntar dig ta ut a-kassa när du är frisk igen. Sjukdom under arbetslöshete sjukskriven i 6 månader och sedan gradvis under ett år återgått i arbetet och är nu frisk sedan snart 9 år. Den andre var helt sjukskriven i 4 veckor och hade nu varit frisk sedan snart 6 år. Två hade vid enkätens genomförande ännu pågående sjukskrivning sedan 4 respektive 8 månader Detta trots att en läkare med expertkunskap bedömt att jag borde vara sjukskriven på halvtid. Efter sex månader orkar jag inte ta upp striden med Försäkringskassan utan bekostar själv en 25-procentig nedgång i arbetstid Vilket är arbetsgivarens rehabiliteringsansvar? Arbetsgivaren ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, som kan ske inom eller i anslutning till arbetsgivarens verksamhet, och syftar till att arbetstagaren ska kunna beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren. Exempel på arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder är anpassning.

Sjukskriven 50%, har chefen rätt att bestämma arbetstider

Livet är inte slut även om man inte klarar arbeta. När man har Aspergers syndrom eller autism, är det inte säkert att man känner att man orkar arbeta. Du som är en ung aspergare eller autist kanske har testat att arbeta på heltid men inte klarat det och fått panik över hur det ska gå med dig senare i livet. Och du tror kanske att. Sakta men säkert suddas den ut. 65-årsgränsen. Allt fler upptäcker att man kan gå i pension både tidigare och senare. Framför allt tidigare. Förändringen kan tyckas vara motsägelsefull mot bakgrund av den oro som finns för att pensionspengarna inte ska räcka till när medellivslängden ökar. Men det är inte så svart eller vitt som man Har själv en period på 3 månader varit sjukskriven halvtid med just halva dagar. Det var perfekt och jag kunde vila under eftermiddagen utan att vara trött i flera dagar. Nu är ju alla olika och det borde även försäkringskassan tänka på men jag förstå den rehabiliterande tankegången med halva dagar Kom-i-håg-lista vid sjukskrivning för arbetsgivare. Här hittar du information om vad du ska göra när en anställd blir sjuk. Den första dagen i sjuklöneperioden är en karensdag. Från kalenderdag 2-14 ska du som arbetsgivare betala sjuklön till den anställda

Sjukskrivning deltid? Försäkringskassan iFoku

sjukskriven och att hon arbetstränar sedan en tid hos sin arbetsgivare. Mona kan bara arbeta halvtid och har därför ansökt om halv sjukersättning hos Försäkringskassan. 2.Löf bedömer att det är hjärnblödningen som gör att Mona inte kan arbeta heltid. Löf fortsätter betala inkomstförlust till Mona relaterat till sjukskrivningen Din arbetstid, det vill säga vilka tider och hur länge du jobbar, styrs både av lagar och avtal. Du ska bland annat ha dygnsvila och veckovila. Den totala arbetstiden får enligt EU:s minimikrav inte överstiga 48 timmar per vecka under en fyramånadersperiod

När du blir sjukskriven - 1177 Vårdguide

Många föräldrar har säkert slitit sitt hår över föräldraförsäkringens snåriga regler.Nu vill regeringen modernisera den.Men fram tills det blir av kan du ha nytta av att ha koll på. Lösningen blev att Kristina Andersson arbetar halvtid hos landstinget med neuropsykiatriska utredningar. Resterande arbetstid läggs på att börja starta upp en egen verksamhet. - Det jag tar med mig från utmattningen är att se om mig själv och att ha tydliga ramar; det ska vara tydligt vilka arbetsuppgifter jag tar på mig, säger Kristina Andersson

Fråga om sjukskrivning och deltid

Om den minskar på grund av arbetsbrist kan du ha rätt till ersättning. Ja, de 60 dagarna räknas av från de 300 dagarna. Låt säga att du får en genomsnittlig arbetstid på 40 timmar. Du arbetar 32 timmar per vecka och får a-kassa 1 dag per vecka. Du kan som längst få det under 60 veckor. Läs mer här om att kombinera arbete med a-kassa Jag var sjukskriven i kortare perioder och återgick till arbetet jag informerade arbetsledningen om hälsodilemmat. Den 23 april 2012 då jag blev sjukskriven ett år då var jag utförsäkrad från försäkringskassan och fick fortsätta med sjuklön i ca 6 månader. Viss tid kunde jag arbeta halvtid fordon under kväll/natt-pass Har nyss fått reda på att jag antagligen kommer att hamna mellan stolarna och inte kunna få sjukpenning om jag går upp i arbetstid. Jag har just nu tre fjärdedels sjukpenning i särskilda fall. Jag jobbar samtidigt 25 procent som frilans (ej egen företagare). Jag har som mål att snart kunna jobba halvtid, men då kommer mina. För han orkade faktiskt arbeta 75 procent och var sjukskriven 25 procent. Hans läkare anser att han inte kan arbeta mer än 75 procent i vilket arbete som helst Du betalar medlemsavgift till Vision beroende på vad du har för inkomst av lön, föräldrapenning, a-kasseersättning, sjukpenning mm**. Avgiften räknas i procent av din inkomst. När du får ny anställning eller ändrad inkomst, till exempel genom att du blir sjukskriven, kontakta oss så snart som möjligt för att du ska få rätt avgift

De första fem veckorna var Jessica sjukskriven på heltid. Hon började sedan arbeta på halvtid men kände att hon inte klarade av det. - Jag tog kontakt med infektionskliniken igen. I september förra året kom jag med i en rehabiliteringsgrupp vid neuropsyko i Hässleholm. Det har varit jättebra Sjuklönen beräknas som 80 procent av aktuell snittlön. Sjuklönen ska ersätta säljaren för den provisionslön han skulle ha tjänat under den arbetstid som han hade kunnat arbeta om han varit frisk. Sjuklön betalas därför inte för konferensdagar och helger Från måndag så ska jag börja jobba halvtid igen och vara sjukskriven halvtid. Jag pratade precis med min läkare. Helst hade jag sett att jag kunde få vara sjukskriven på heltid men jag antar att läkaren har en plan med min sjukskrivning på halvtid. Hon vill ju att jag ska börja arbeta i lugn tak