Home

Skyddsrum krav

1 § Skyddsrum skall vara utformade och utrustade för att stå emot verkningarna av sådana stridsmedel som kan antas komma till användning i krig. Om det krävs skyndsamma åtgärder för skydd av befolkningen i krig får skyddsrummen utformas och utrustas så att de i största möjliga utsträckning står emot sådana verkningar Tillgång till skyddsrum ska ses som en försäkring som samhället tecknat för medborgarna och syftet är då inte att skyddsrummen ska behöva komma till användning. Om så ändå blir fallet ska de enligt lagen om skyddsrum kunna skydda mot de vapen verkningar som kan antas komma till användning i krig. Långsiktigt är dett Beskedet anger om skyddsrum ska byggas eller inte, om de planerade byggåtgärderna genomförs. Skyddsrumsbesked bör begäras så tidigt som möjligt, så att eventuellt skyddsrum kommer med i projekteringen från början. Byggnadsarbetena får inte påbörjas innan det finns ett besked om skyddsrum Självklart ska man tänka sig för innan man gör ingrepp i ett skyddsrum, men meningen är faktiskt att lokalen skall användas till något meningsfullt även i fredstid. Grundkravet är att skyddsrummet skall kunna återställas till sin krigsfunktion inom 48 timmar med hjälp av de anvisningar och verktyg som finns i skyddsrumsförråde

• Skyddsrummet uppfyller MSB krav för skyddsrumsfunktioner • Två storlekar, 60 personer och 120 personer • Fast pris och byggtid på fyra veckor från färdig platta • Godkänd av kvalificerad sakkunnig • Alla våra tjänster och produkter följer alltid myndighetsstandard och typlösningar enligt MS Vid ansökan om bygglov kan staten utfärda ett skyddsrumsbesked om att fastighetsägaren ska anlägga ett skyddsrum i nybygget. Utformning och inredning av skyddsrum ska uppfylla gällande regler och krav som anges i MSB publikation SR 15 Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Det har speciell ventilation och luftsluss så att man ska kunna minimera verkan från giftiga gaser. I fredstid står Sveriges 65 000 skyddsrum i vänteläge Att tänka på här är att skyddsrumsfunktionen återigen ställer speciella krav, såsom förbikopplingsmöjligheter för trappautomater, separat gruppcentral för skyddsrummet och att även belysningsarmatur har krav att uppfylla

4 § När ett skyddsrum är färdigbyggt och innan ersättningen beslutas ska skyddsrummet besiktigas. Besiktningen ska utföras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som därefter ska utfärda ett bevis om skyddsrummet uppfyller föreskrivna krav Stambyte i skyddsrum ställer särskilda krav Att byta stammar i ett hus med skyddsrum ställer speciella krav som fi nns inskrivna i särskilda skyddsrumsregler. Stammarna måste vara så stabila och så fast förankr ade att de inte ger vika i en krigssituation. Här duger inget annat än rostfritt syrafast stål i rör, plåtar och bultar Du är skyldig att underhålla skyddsrummet och se till att det bibehåller sin skyddsförmåga. Likaså att det behåller sin tekniska standard även om du gör ombyggnader. Och att det ska kunna ställas iordning som skyddsrum inom 48 timmar. För att kontrollera att du uppfyller ditt ansvar genomför MSB återkommande kontroller av ditt skyddsrum Enl 4 kap 2§ Lagen om Skyddsrum, är du som ägare av fastigheten skyldig att underhålla skyddsrummet så det behåller samma funktion som när det byggdes. Som ny ägare övertar du det ansvaret. Som köpare har du undersökningsplikt vid fastighetsförvärv och kan tillgodose det kravet genom att beställa en skyddsrumsstatus

De krav som inte ingår är bärförmåga, stadga och beständighet, bredbandsanslutning och laddning av elfordon. Regler om bärförmåga, stadga och beständighet finns i stället i Boverkets konstruktionsregler, EKS 3. ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp för nämnden, om det krävs ett sådant besked enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:545) om skyddsrum, 4. en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp för nämnden, om en sådan redovisning krävs enligt Regelverket gällande skyddsrum kan vara snårigt och de speciella typ och komponentlösningarna skiljer sig ofta markant mot den övriga byggbranschen. Visa mer >> Arbetsmoment som i utförandet är specifika för skyddsrum är exempelvis klamring av kablar, genomföringar, freds-el, infästningar och belysning Skyddsrum bör vara utrustade med rinnande vatten och toaletter, då de som söker skydd kan tvingas befinna sig där en längre tid. Det finns inte livsmedel. I en krigssituation får du vara beredd på att det kan vara avbrott i exempelvis vatten-, el- och värmeförsörjningen till skyddsrummet Statusbesiktning - skyddsrum. Ett alternativ till att invänta MSB's besiktningar av skyddsrum och därefter få begränsad tid att utföra de åtgärder som krävs och därmed få en icke budgeterad kostnad, erbjuder vi dig som fastighetsägare att statusbesikta ditt/dina skyddsrum. Besiktningen sker enligt MSB's checklista och utgör en grundlig check över.

Lag (2006:545) om skyddsrum Svensk författningssamling

Tekniska krav på skyddsrum och underhåll av anordningar i skyddsrum. Utöver vad som föreskrivs i räddningslagen (379/2011) ska en ägare till en byggnad se till att skyddsrummets tekniska egenskaper och underhållet av anordningar i skyddsrummet uppfyller kraven i denna förordning Ett av Uppsalas äldsta skyddsrum kan snart vara ett minne blott. Det stora skyddsrummet på Nedre Slottsgatan klarar inte dagens krav Tidigare gällande lag om civilt försvar har sedan den 1 september 2006 ersatts med lag om skyddsrum 2006:545 samt förordningen om skyddsrum 2006:638. Här beskrivs kraven på kommunen ansvar för befolkningsskydd, det vill säga skyddsrum

Konstruktion och design - skyddsru

  1. När det gäller större ingrepp i skyddsrum, till exempel rördragningar, finns det specifika krav som måste följas. Mer information om detta finns hos MSB. Enligt företaget BLP Entreprenad, som arbetat med skyddsrum sedan 1980-talet, råder det idag rätt bristfällig kunskap om hur skyddsrum ska hanteras
  2. ans vid denna tidpunkt, då partiet traditionellt stått för pacifism
  3. Många skyddsrum missar kraven Publicerad 18 maj 2020 Flera av Sveriges skyddsrum klarar inte kraven om att kunna iordningställas inom 48 timmar, rapporterar Kaliber i Sveriges Radio
  4. Skyddsrum. Ett skyddsrum är till för att skydda befolkningen vid krig och andra allvarliga händelser och olyckor. Rummen är utformade så att de ska tåla olika former av påfrestningar utifrån exempelvis splitter, stötvågor, ras och strålning. Här har vi samlat några frågor och svar
  5. Många skyddsrum klarar inte kraven. Publicerad 2020-05-18. Flera av Sveriges skyddsrum klarar inte kraven om att kunna iordningställas inom 48 timmar, rapporterar Kaliber i Sveriges Radio. Detta.
  6. Flera av Sveriges skyddsrum klarar inte kraven om att kunna iordningställas inom 48 timmar, rapporterar Kaliber i Sveriges Radio. Knappt 200 av de 1 890 skyddsrum som kontrollerades av.

Vad är tillåtet att göra i skyddsrum? - BL

För fastighetsägare - Skyddsrum

Nyproduktion skyddsrum som uppfyller krav från MS

  1. Det ser ut som ett helt vanligt kontor, men i den här källarlokalen i ett industriområde i Solna norr om Stockholm är det skyddsrum i allra högsta säkerhetsklass som utvecklas.För att ett skyddsrum ska vara säkert finns det flera krav. Ett är att en 250 kilos bomb ska kunna detonera fem meter från skyddsrummet utan att någon i skyddsrummet tar skada
  2. 1 § - Krav på skyddsrums storlek, konstruktion och placering 2 § - Storleken på det egentliga skyddsutrymmet i skyddsrum 3 § - Placering av skyddsrum 4 § - Belastningar 5 § - Konstruktionernas tjocklek 6 § - Bergsskyddsrum 7 § - Förstärkningar i bergsskyddsrum 8 § - Skydd mot splitter 9 § - Vibrationsbelastningar och övriga belastningar 10 § - Dimensionering av.
  3. Skyddsrumsskylt. 490 kr. ink moms. Artikelnummer 3980. Reflekterande skylt för skyddsrum. Uppfyller Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) krav. Leveranstid: Skickas inom 48 timmar. Du såg nyligen

Flera av Sveriges skyddsrum klarar inte kraven om att kunna iordningställas inom 48 timmar, rapporterar Kaliber i Sveriges Radio. Knappt 200 av de 1 890 skyddsrum som kontrollerades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förra året skulle inte kunna vara klara inom två dygn. - Det är klart att det är allvarligt, säger Henrik Larsson [ Skulle Uppsala kommun ändå bygga ett skyddsrum på eget bevåg registreras inte skyddsrummet i MSB:s register. Finns det några planer på att ställa krav på bygge av skyddsrum i anslutning till privat byggnation? Nej, Det finns inget krav på att nya skyddsrumsplatser ska byggas, det har inte byggts några nya skyddsplatser i Sverige sedan.

VVS i skyddsrum - rörmokare med erfarenhet av skyddsrum

Registrerade skyddsrum får inte användas som arkivlokaler! Undrar du om ditt skyddsrum är registrerat? Kontakta säkerhetsansvarig eller Länsstyrelsen. Krav på arkivlokaler. Arkivhandlingar ska förvaras stöld- och brandsäkert. Gallringsbara handlingar kan förvaras inlåsta i källarförråd eller liknande Man kan ha skyddsrum som vad man vill i fredstid tex verkstad. Det ska bara gå att få det till skyddsrum innom 24 timmar i händelse av tex krig eller något annat elände. Man kan få bidrag till att bygga skyddsrum så varför inte bygga ett och ha det som ett extra utrymme. Anledningen är högst relevant Många skyddsrum missar kraven. 18 maj 2020 04:25. TT Text. Dörr till ett skyddsrum modell äldre i en källare i Malmö. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT. Annons. Flera av Sveriges skyddsrum. Han bygger skyddsrum precis som farfar. Patric Forsbergs familj har haft företag i skyddsrumsbranschen i tre generationer. Nu har han mer att göra än någonsin - på grund av världsläget. Förutom att underhålla och bygga skyddsrum kämpar nu även Patric för att nå ut till byggherrar och fastighetsägare med vilka krav som ställs på dem

Skyddsrumsdörrarna är tillverkade av stål och uppfyller gällande krav på tryckbelastning. Förutom standardprodukter kan vi i samarbete med våra kunder även utveckla och tillverka produkter som passar precis för kundens ändamål. Vi levererar också genomföringar till skyddsrum. Dessutom tillverkar vi andra luckor på beställning Vid ett tekniskt samråd enligt 10 kap. plan- och bygglagen (2010:900) ska en genomgång göras av de åtgärder för besiktning, tillsyn och övrig kontroll som är nödvändiga för att ett skyddsrum ska kunna antas komma att uppfylla de krav som ställs i 2 kap. 3 § och med stöd av 2 kap. 4 § denna lag Heltäckande inom skyddsrum. Skyddsrumsspecialisten är heltäckande inom skyddsrum och kan erbjuda allt från ett helt nytt skyddsrum på endast fyra veckor till alla typer av åtgärder, renoveringar eller ombyggnader av ditt befintliga skyddsrum. Vår unika metod för att leverera färdiga skyddsrum på plats på fyra veckor innebär en.

skyddsru

Ett skyddsrum har krav på sig gällande bland annat ventilation och skydd med exempelvis kemiska stridsmedel, vilket sannolikt inte skulle gå att lösa i tunnelbanesystemet. Londons tunnelbanesystem användes för att söka skydd från bombningar under andra världskriget Skyddsrum - Ställ krav på fastighetsägaren Vid tillfälle av kris, katastrof eller krig kan det vara så att du och din familj behöver söka skydd i ett skyddsrum. Vill du ta reda på var det närmsta.. Vi kan skyddsrum! HMB i Västerås bygger 55 lägenheter i ett trygghetsboende i stadsdelen Södra Källtorp i Västerås åt Hemsö. Eftersom befintliga byggnader på fastigheten som revs inrymde skyddsrum ställde Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) krav på att skyddsrum även ska finnas i den nya byggnaden. I rollen som. Norra Skåne är lokaltidning med huvudkontor i Hässleholm. Det är en komplett nyhetstjänst som levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad och övriga Skåne. NSK erbjuder senaste nytt, inrikes, utrikes och ekonomi och lokala annonser

Brandskydd för företag. och verksamheter när brand bryter ut. Oavsett om du äger eller är nyttjanderättshavare av en byggnad har du en skyldighet enligt lag att ha ett fungerat brandskydd. Det är dock inte bara myndigheten som sätter krav utan du behöver också vara medveten om att ditt försäkringsbolag ställer krav på brandskyddet Då skyddsrum omfattas av lagar och höga krav kan fastighetsägare omedvetet sätta sig i en situation där de tvingas betala höga kostnader för renoveringar och fel som de själva inte begått. Uppsatsen har som syfte att studera stambyten som berört skyddsrum. Bild 1 invånare. Underhåll av skyddsrum är ett ansvar som åligger de fastighetsägare vars fastigheter innehåller skyddsrum, oavsett om de är privata eller offentliga. Det har inte byggts några nya skyddsrum i Sverige sedan 2002, och många av de skyddsrum som finns behöver rustas upp oc h moderniseras. Myndigheten fö Nyproduktion skyddsrum. Vi har en unik metod för att leverera färdiga skyddsrum på plats på 4 veckor, vilket innebär en problemfri och kostnadseffektiv produktionslösning till ett fast pris med bara fördelar för dig: Tidsbesparing. Kostnadsreducering. Löpande avstämningar På Turbingränd finns skyddsrum i nr 11, 13, 20 och 22. Samtliga är utrustade 1982 och senast kontrollerade 1996. Nästa kontroll beräknas göras 2016. (c:a 20 års intervall). Från MSB - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap - ställs följande krav: Utrustningen som hör till skyddsrummet skall förvaras i låst utrymme och.

Video: Vanliga frågor om skyddsrum - MSB

Efter ett år med ständiga förseningar, motstridiga besked, handläggare i Kiruna och kravskyddsrum har Camilla och Niclas en annan bild. Bygglovet är fortfarande inte klart och kostnaderna stiger. Camilla Duvling och Niclas Henricsson köpte 60-talshuset i Hagryd Dala för fyra år sedan. Då var det nyligen rejält tillbyggt, och hade. R-genomföring t.ex. för skyddsrum. Sewatek kompletterar sitt produktsortiment med Roxtec-genomföringar som är som bästa i krävande omständigheter. Roxtec-genomföringar är vatten-, gas- och dammtäta och brandklassade (i stenkonstruktioner). För genomföringar för skyddsrum gäller speciella nationala krav

Har du skyddsrum i din fastighet? Har du frågor om vad som gäller och vad ditt ansvar är? Eller behöver du support med besiktning och kontroll av dina skyddsrum? Vårt team av experter har all nödvändig kunskap och erfarenhet för att hjälpa dig leva upp till kraven på affärsmässigt bästa sätt. Läs mer hä som ansvarar för skyddsrum i Sverige, har ställt som krav att alla skyddsrum som rivs ska ersättas med nya i byggnader i Kirunas nya stadscentrum Sala lasarett ska få nytt liv. 2022 ska dörrarna slås upp till ett 19 000 kvadratmeter stort sjukhus där ungefär hälften är nyproduktion. Ett omfattande projektet där Kadesjös har uppdrag inom både byggkonstruktion, VVS-konstruktion och energi

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten Skyddsrum är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan komma att användas. De skyddar mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning. Några krav för skyddsrum: Ytan som beräknas per individ i ett skyddsrum ska vara 0,75 kvadratmeter Skyddsrum används i regel för olika ändamål under fredstid. Då den egentliga skyddsrumsdörren är tung och ohanterlig att använda i dagligt bruk kan den kompletteras med en lättare dörr. Beroende på skyddsrummets fredsanvändning och därmed följande olika krav på dörren, kan dörrblad med olika funktionsegenskaper komma till användning

Många skyddsrum i Medelpad underkända i kontroller - flera har kvarstående brister. vilket är ett av alla krav för att ett skyddsrum ska vara godkänt. Har du redan ett konto? Logga in. Läs vidare med Digital! 8 kr i veckan i 8 veckor. Läs dina lokala nyheter för 8 kr/vecka i 8 veckor - du betalar 32 kr/månad Ett skyddsrum är just ett skyddsrum, inte en soptipp. Här kan många av läsarna slå ett slag för vår beredskap. Om du bor i ett flerbostadshus med ett skyddsrum som är i dåligt skick, kontakta din bostadsrättsförening eller hyresvärd och ställ krav på att det skall rustas upp till en nivå där det kan fungera igen När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har inspekterat skyddsrum i Sverige visar det sig att omkring tio procent av lokalerna inte uppfyller kraven. I Skövde finns i dagsläget 482 skyddsrum men hur det är ställt här kommer att visa sig först nästa år då kontroller planeras

Många skyddsrum missar kraven Flera av Sveriges skyddsrum klarar inte kraven om att kunna iordningställas inom 48 timmar, rapporterar Kaliber i Sveriges Radio. Sverige 18 maj 2020 04:3 Följande krav behöver uppfyllas för att samrådsärenden gällande arkivlokaler ska kunna tillstyrkas: 1. Ett skyddsrum som är registrerat som skyddsrum får inte användas som arkivlokal. Dokumentskåp. Arkivhandlingar kan även förvaras i dokumentskåp med brandteknisk klass EI 120 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om anmälan av olycksfall, allvarliga tillbud och driftstörningar. Elsäkerhetsverkets föreskrifter om anmälan av ibruktagande av en kontaktledning. Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar, ändrad genom.

Lagar och regler. I Sverige finns ingen särskild lag som reglerar enskilda avlopp. Regler som rör enskilda avlopp finns i följande lagstiftning. Miljöbalken (MB), SFS 1998:808. Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH), SFS 1998:899. Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar, HVMFS 2016:17 4 § Skyddsrum får inte användas som arkivlokal. Allmänna råd. En sådan användning omöjliggörs av att kraven på skyddsrum resp. arkivlokaler är oförenliga, såväl byggnadstekniskt som organisatoriskt. En lokal som av behörig myndighet har avregistrerats som skyddsrum ka

Skyddsprodukter i Sverige AB - El och belysning - skyddsrum

Att Tyskland saknar krav på skyddsrum sedan 1983 och att det därför inte är förenligt med EG-rätten att ett land skall hålla sig med skyddsrum. Hans Larsson,. Alla skyddsrum och byggnader som har skyddsrum är märkta med den här skylten. Mer information. Har du ett skyddsrum i din egen fastighet och vill veta mer om vilka krav som ställs på dig? Vill du veta mer om vad du kan förvänta dig om du behöver uppsöka ett skyddsrum? Här kan du läsa mer om skyddsrum Länk till annan webbplats De tekniska kraven för skyddsrum är definierade i inrikesministeriets förordning gällande tekniska krav på skyddsrum. Nickby allaktivitetshall och skyddsrum. Den 1200 m2 stora allaktivitetshallen in Nickby, Sibbo, planerades möjligast öppen och för användningsmöjligheterna möjligast mångsidig och trivsam

Förordning (2006:638) om skyddsrum Svensk

MSB:s krav. Service- och underhållsavtalet gör det möjligt att i god tid budge-tera för förebyggande åtgärder. I service- och underhållsavtal av skyddsrum ingår underhållsplan enligt MSB:s bok SR 15, kapitel 9:12. Se de 25 servicepunkterna på nästa sida. Pris för service- och underhållsavtal av skyddsrum Många skyddsrum missar kraven Flera av Sveriges skyddsrum klarar inte kraven om att kunna iordningställas inom 48 timmar, rapporterar Kaliber i Sveriges Radio. Sverige 18 maj 2020 04:32 Detta utrymme är också upptaget i kommunens register för skyddsrum. Enligt då gällande lagstiftning förelåg inget krav på slutbesiktning eller liknande av skyddsrum. Enligt besiktningsutlåtandet innehåller utrymmet diverse tillbehör för skyddsrum. Mot den bakgrunden anser kammarrätten att det utgör skyddsrum i lagens mening

Hur fungerar skyddsrum? - Ramboll Sverige

Skyddsrum: åtgärder föreläggande och nyproduktion - BL

Krav på skyddsrum under hyreshus bggd i träd. Tredje stycket punkten 2 kompletteras drfr med garlgenhet vilket innebr att vrdefaktorn hyra inte heller fr denna byggnadstyp ska indelas i klasser. Byggnaden eller anlggningen ge anvisning om var utrymmet finns. Kontakta ngot skadedjursbolag som hjlper till med denna sanering Vi är världsledande inom kabel- och rörgenomföringar. Vi ser till att du kan skydda liv och tillgångar, oavsett var och vad du arbetar med. Du kan räkna med oss, från konstruktion till inspektion och genom hela livscykeln för din investering

Besiktning skyddsrum, Skyddsrumsbesiktning

Denna regel omfattar krav för certifiering av personer i rollen som kontrollansvarig (KA), behörighet N och K . Certifieringsregeln innehåller de väsentliga delar som finns i Boverkets föreskrift, BFS 2011:14 med ändringar. Det är alltid kraven i Boverkets föreskrift som gäller för certifiering samt i rättsliga sammanhang Allt ansvar rörande skyddsrum ligger på staten enligt lag(2006:545) om skyddsrum. Tidigare låg ansvaret på kommunerna. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som enligt lag (2005:545) är utsedd att ansvara för frågorna rörande skyddsrum.MSB beslutar om byggande eller avvecklande av skyddsrum, samt ansvarar för tillsyn och registerhållning

Skyddsprodukter i Sverige AB - för skyddsrum i hela SverigeNordanstigs kommun saknar skyddsrum | SVT NyheterSewatek - Roxtec R

Om Boverkets byggregler, BBR - PBL kunskapsbanken - Boverke

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gett ut nya skyddsrumsregler som ska tillämpas från och med år 2015. De nya skyddsrumsreglerna, SR 15, riktar sig till den som enligt lagen om skyddsrum avser att planera, bygga, utrusta eller underhålla ett skyddsrum avsett för befolkningen Våra skyddsrum är nu åtgärdade enligt MSB:s krav. Asbestsaneringen och rivningen av sandfilter är också genomförd och klar. Vi vill speciellt tacka de medlemmar som under hösten/vintern har fått ha sina förråd på gårdarna

Projektering/Samordning (SkyddsrumsspecialistenOm kriget kommer | Kalla krigets historia

krav på vattentäta eller vattenavvisande ytor. 46. 2018-10-29. Kapitel 6 . 6:6 Vatten och Avlopp • 6:61 Byggnader och deras installationer ska utformas så att vattenkvalitet och hygienförhållanden tillfredsställer allmänna hälsokrav. 6:7 Utsläpp till omgivninge Någon bestämmelse som direkt motsvarar detta krav finns emellertid inte att se. Däremot krävs enligt tillämpliga föreskrifter att utrustning i skyddsrum ska vara lätt åtkomlig. På det aktuella området, som enligt uppgift är ca 3 km långt och 1,5 km brett, finns ett förhållandevis stort antal skyddsrum krav på brandskydd; dokumentationen kan bl.a. redovisa brandtekniska klasser, brandcellsindelning, luftbehand-lingsinstallationens funktion vid brand och i förekom- skyddsrum anläggning, byggnad eller del av denna som är utformad för att skydda människor, föremål e.d. mot verkningar a