Home

Vinnova Drive Sweden

Organisationen och arbetssätt för kommande programfas är etablerad. | Vinnova The program organization and way of working has been established. | Vinnova

Drive Sweden - hösten 2021 - Innovationer för hållbar, säker och tillgänglig mobilitet för människor och gods - utlysningstext (pdf, 352 kB) How to apply To apply for funding, you need to log in and complete an application form in our eServices portal Projektets mål är att förse Drive Sweden med teknik- och tjänsteplattform och relaterade förutsättningar för att möjliggöra och driva utveckling, demonstration | Vinnova Drive Sweden´s aim is to gather relevant actors to jointly create the future sustainable and safe mobility for people and goods, based on connected, shared and | Vinnova Drive Sweden - hösten 2021 - Innovationer för hållbar, säker och tillgänglig mobilitet för människor och gods - utlysningstext (pdf, 352 kB) Så här ansöker ni För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen Vinnova finances ideas focused on the transport objective for sustainability and resource efficient. For actors within the programme Drive Sweden. | Vinnova

Drive Sweden - Hösten 2021 . Innovationer för hållbar, säker och tillgänglig mobilitet för människor och gods. En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden . Drive Sweden är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsninge Välkommen till Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet | Vinnova. Så främjar vi innovation. Vi öppnar upp för innovation som gör skillnad. Tio områden för en hållbar framtid. Hållbar industri. Vägen till hållbar industri. Missions för en hållbar industri. Ladda ner värdekedjorna i cirkulär ekonomi

The Premiere of Self-Driving Buses in Gothenburg | DriveImproved Testing of Self-Driving Vehicles in Challenging

Drive Sweden är ett Strategiskt innovationsprogram som driver utvecklingen mot hållbara mobilitetslösningar för människor och gods. Tillsammans utvecklar och demonstrerar vi effektiva, uppkopplade och automatiserade transportsystem som är hållbara, säkra och tillgängliga för alla To provide foundation for Drive Sweden and partners to - develop conditions to . To provide foundation for Drive Sweden If you need more information about Vinnova, please contact us. Search. To main content To sitemap To news Check. Vinnova finansierar idéer inriktade mot de transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet. Aktörer som omfattas av programmet Drive Sweden. | Vinnova Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden - utlysningar | Vinnova. The sustainable economy of the future - circular and bio-base

Under 2020 - 2021 kommer Drive Sweden Business Model Lab att genomföra ett antal aktiviteter som syftar att bereda vägen för partners resa mot upalning | Vinnova Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden Syfte och mål Projektet har bidragit till att Stockholm, och organisationer verksamma där, får en ledande position inom utveckling av självkörande fordon för delad mobilitet om ´Mobilitet som tjänst´ Eftersom lagar och regler inte ändras i samma höga takt som utvecklingen av teknik och marknad håller behövs nya metoder för policy- och regleringsinnovation. | Vinnova Drive Sweden Policy Lab 2021/22 | Vinnova Aktörer inom, eller med relevans för, de innovationsområden som omfattas av programmet Drive Sweden. Projektet ska ha minst två parter, varav en från näringsliv eller offentlig aktör. Hur mycket kan ni söka? Vinnovas bidrag kan uppgå till 4 miljoner kronor per projekt. Finansieringstiden är max 24 månader Frankrike och Sverige ligger långt framme inom smart mobilitet och kan vässa kompetens och utveckla ny innovation genom ett djupare partnerskap. I september öppnar Vinnova en utlysning för att utveckla innovationssamarbeten inom smart mobilitet mellan aktörer i Frankrike och Sverige

Sweden innovation days - en del av den globala innovationsarenan. Publicerad: 13 oktober 2021. Efter förra årets succé med 82 deltagande länder slår den digitala mötesplattformen Sweden innovation days upp portarna för nya internationella inspirations- och innovationsevents Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden Syfte och mål Projektet har syftat till att förbättra synlighet och koordinering mellan aktörer och mellan projekt som på olika sätt demonstrerar och testar autonoma regional- och fjärrtransporter av gods och personer Aktörer inom, eller med relevans för, de innovationsområden som omfattas av programmet Drive Sweden. Projektet ska ha minst två parter, varav en från näringsliv eller offentlig aktör. Sista ansökningsdag är den 2 november 2021, kl 14:00. Läs mer och ansök på vinnova.se Länk till annan webbplats Nu finns nya möjligheter till finansiering från Vinnova för projekt inom Drive Sweden som är inriktade mot de transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet samt fokuserar på hur automation kan bidra till mer miljövänliga person- och godstransporter

Drive Sweden: Innovations for sustainable, safe

 1. Projektet ingår i KRABAT, en del av Regeringens samverkansprogram Nästa Generations Resor och Transporter och finansieras till delar av Vinnova genom Drive Sweden. En teknisk lösning som bilar kan utrustas med ska utvecklas
 2. Projektet är en del av samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter och finansieras till delar av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, inom ramen för Drive Sweden. Arrangeras av Drive Sweden. Facebook Twitter LinkedIn. Missa inget . Drive Sweden - Nyhete
 3. Drive Sweden är ju ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP) som finansieras av Vinnova, FORMAS och Energimyndigheten. Lindholmen Science Park är värdorganisation med Sofie Vennersten som programledare och Jan Hellåker som ordförande och har mer än 120 partners från 13 länder - 4 nya medlemmar presenterades på konferensen
 4. Projektet är en del av regeringens samverkansprogram Nästa generations resor och transporter och finansieras till delar av Vinnova genom Drive Sweden. Satsningen leds av forskningsinstitutet RISE
 5. RISE is collaborating with Vinnova, Drive Sweden and the Alliance for Urban Sustainability for preparing French-Swedish mobility projects with start in January 2020. In addition to the workshop on the 8th we are arranging a morning session on the 9th specifically for this topic
 6. Drive Sweden's new call is now open for projects that will contribute to future smart mobility for people and goods. In May and June, information meetings will be held where you can network and also pitch your idea
 7. Drive Sweden Forum, 9 September. We are delighted to invite you to Drive Sweden Forum, which this time will be held online, on the 9th of September. Our exciting webinar will dive deeper into the developments within future mobility around the world, with speakers from Asia, Europe and the US. You will get the chance to hear international takes.

Tillsammans driver vi på utvecklingen för klimatneutrala städer. Följ eventet här! Utsläppen av växthusgaser i städerna kommer till största delen från transporter, av människor och gods. Nu kraftsamlar Viable Cities och Drive Sweden genom Klimatsmart Mobilitet 2030, som lanseras vid vårt första gemensamma event, den 4 juni, 10.00. Drive Sweden är ett strategiskt innovationsprogram som startats på initiativ av regeringen. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Formas och VINNOVA. Lindholmen Science Park står som värd för programmet ATMP Sweden is the national network of Sweden's activities within medicines based on genes, cells or tissue engineering, classified as Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) in Europe. Our goal is to promote the collaboration and communication needed for accelerated, effective ATMP based patient solutions. Read more about us Drive Sweden ska bidra till att de nå de transportpolitiska målen. Därmed bidrar det till en utveckling av ett hållbart Sverige som är attraktivt för människor och företag, och samtidigt stärker svensk exportindustri. Programmet samfinansieras av Energimyndigheten, Formas och VINNOVA. Lindholmen Science Park står som värd för. Under våren blev Consat invalda som partner i innovationsprogrammet Drive Sweden. Drive Sweden startade 2015 men har redan bidragit till att sätta Sverige på kartan inom uppkopplade tjänster för autonoma transporter. Med Consats verksamheter inom ITS för kollektivtrafik, självkörande fordon och lösningar för car sharing passar vi som hand i handsken med Drive Swedens inriktning.

Vinnovas bloggportal. Öppen innovation. Öppna data, öppna innovationsprocesser. Normkritisk innovation. Normkritisk innovation. EU och övriga delar av världen. Forskning och innovation, EU och världen. Social innovation. Nya lösningar på sociala utmaningar DigInfra är en del av Drive Sweden, ett av regeringens 17 strategiska innovationsprogram (SIP). Drive Sweden består av partners från akademi, näringsliv och samhällsaktörer som tillsammans tar sig an utmaningar kopplade till framtidens mobilitet för människor och gods och finansieras genom Vinnova, Formas och Energimyndigheten Vetenskapsrådet driver ett forsknings- och innovationskontor i Bryssel tillsammans med Vinnova. Från kontoret bevakar vi policyutvecklingen inom EU på plats och stödjer svenska aktörer som är intresserade av EU:s finansiering inom forskning och innovation. Vi hjälper dig att hitta rätt i Bryssel

Drive Sweden - System och tjänster för mobilitet, 2021

 1. Diarienummer Vinnova: 2016-03467 Version 1.0 2 Kraftsamling Öppna Trafikdata Mars 2017 Förord Det kan konstateras att de finns starka gemensamma ambitioner att tillgängliggöra kollektivtrafikens data till tredjepartsaktörer I Sverige. Politiska företrädare, branschen oc
 2. dre tätorter. Projekt finansieras av Västra Götalandsregionen och Vinnova och pågår under åren 2019-2020. Projektparter är Skaraborgs kommunalförbund, RISE, IVL, VTI/K2, Samtrafiken och.
 3. Drive Sweden Forum and Annual meeting. On February 6 we welcome you to Chalmers University of Technology in Gothenburg, where the next Drive Sweden Forum will be held along with our Annual meeting. Do not miss a day full of new insights within the area of transport & mobility! As usual, you will be able to network with both Swedish and.
 4. TEMPO - Temporära åtgärder för värdeskapande stadsmiljöer. Tillfälliga test och temporära åtgärder blir allt vanligare inslag i stadsmiljöer. För ökad förståelse för den här ansatsen inom stadsutveckling så har en forskningsöversikt genomförts, samt en handbok för utvärdering av temporära åtgärder tagits fram

Drive Sweden coordination Vinnov

 1. - Vår ambition är att samarbetet ska bidra till att Sverige tar en internationellt ledande roll i städers omställning genom ny mobilitet, säger Sofie Vennersten, programchef Drive Sweden. I Sverige finns 17 strategiska innovationsprogram som finansieras gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas
 2. Mimer joins Drive Sweden. Mimer is now a part of Drive Sweden innovation program. The Drive Sweden innovation program is funded by the Swedish Energy Agency, the Swedish Research Council Formas and Sweden's innovation agency VINNOVA. Lindholmen Science Park is the host for the program. Mimer SQL is a cross OS and platform-independent database.
 3. Publicerad 3 januari 2017. Uppdaterad 4 januari 2019. Inom utmaningsdriven innovation finns möjlighet att söka medel till projekt som adresserar samhällsutmaningar som driver innovation och tillväxt i Sverige i ett globalt sammanhang. Från detta program är det möjligt att söka medel för projekt som adresserar klimatanpassning
 4. Sweden's innovation agency Vinnova has also announced that it will be investing significantly in AI over the next decade. Additionally, the Swedish Digitalization Minister Peter Eriksson launched an AI Arena in Gothenburg at the Lindholmen Science Park to enable collaboration and strengthen Swedish companies
 5. Vinnova driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika inriktning och spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar. Vinnovas program har tre huvudinriktningar: strategiskt viktiga områden, innovationsförmåga hos specifika målgrupper samt gränsöverskridande samverkan
 6. Vinnova developed a design-led approach to mission-oriented innovation. Using both 'top-down' and 'bottom-up' methods of co-creation, the innovation agency worked with stakeholders across public, private and third sector, as well as citizens directly, to drive new forms of healthy sustainable mobility
 7. Innovationsledning för hållbar systemomställning - så får vi det att hända. De stora utmaningarna kräver omställning på systemnivå. Aktörer från offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle måste bidra och samverka för att skapa hållbara lösningar. Komplexa sociala, miljömässiga och tekniska utmaningar ställer krav på.

Drive Sweden: Innovationer för hållbar, säker

 1. Drive Sweden will contribute to achieving the transport policy goals. This contributes to the development of a sustainable Sweden that is attractive to people and companies, and at the same time strengthens the Swedish export industry. The programme is co-financed by the Swedish Energy Agency, Formas, and VINNOVA
 2. IoT Sverige is a national initiative to make Sweden a leading force in the usage of the Internet of Things (IoT). IoT Sverige is one of 17 strategic innovation programmes funded by government research councils Vinnova , The Swedish Energy Agency and Formas
 3. Drive Sweden > Metalliska material > SIO Grafen > Processindustriell IT och automation > prodtlktion2030 > RE:Source Smartare elektroniksystem > SWElife Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som stöds av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Programperiod: 2017 - 2030 Total budget: 1 miljard kronor ViableCities Smart.
 4. DRIVE is a dedicated life science incubator program at KI Innovations AB which supports successful commercial development of businesses within life sciences. We welcome applicants from the START program at KI Innovations as well as other newly-started companies with a commercial, verified business opportunity with focus on Life Science

Vinnova utökar sin satsning på det svenska AI-ekosystemet. 29 januari 2020. Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har beslutat att göra ett långsiktigt åtagande för AI Innovation of Sweden genom att finansiera satsningen 100 miljoner kronor under perioden 2020-2024. AI Innovation of Sweden startade 2019 i samarbete med då dryga 40. IoT Sverige SIO Grafen Smart Built Environment RE:Source Drive Sweden BioInnovation Smarta och hållbara städer. www.vinnova.se Sveriges innovationsmyndighet. VINNOVA . VINNOVA VINNOVA . VI N N ovrx VINNOVA VINNOVA . VINNOVA VINNOVA . VINNOVA VINNOVA . VINNOVA Banny Banerjee leder workshop på Vinnova om systemtransformation. Här beskriver han Stanford ChangeLabs modell systemakupunktur. Vårt sätt att producera och konsumera livsmedel i dag är inte hållbart. Men Sverige ligger i framkant för hållbar utveckling och kan visa vägen för hur vi åstadkommer en systemtransformation inom livsmedelssektorn

Hack for Sweden - helghackaton som siktar mot året runt. 16 april,14:18. av Anders Frick. I helgen arrangerades Hack for Sweden, Sveriges främsta myndighetshackaton. Vinnarbidraget blev Momentum AI med Match Yourself, en tjänst där arbetssökandes personlighetsdrag med hjälp av öppna data matchas med tillgängliga arbeten. Ytterligare. Sweden Innovation Days 2020 17-19 November 2020. Click here to watch the conferences and sessions from Sweden Innovation Days 2020 Welcome to a three-day worldwide online event around one of the hottest topics of our times: artificial intelligence!. Learn more about the Swedish strategy, the national AI ecosystem and its challenge LIMA är ett mobilitetsprojekt för alla som jobbar på och i närheten av Lindholmen. I en pilot, som samlar olika transportslag och parkering i en smart tjänst, är LIMA:s syfte att förenkla lokala och regionala resor, öka framkomligheten på Lindholmen och bidra till en mer hållbar stad

Man har också fått stöd av Vinnova och Drive Sweden. Det man vill göra är att testa hur ett system för fjärrövervakade 5g-uppkopplade fordon ska kunna underlätta införandet av självkörande, elektriska fordon i städerna på ett säkert sätt Hack for Sweden - helghackaton som siktar mot året runt. 16 april,14:18. av Anders Frick. I helgen arrangerades Hack for Sweden, Sveriges främsta myndighetshackaton. Vinnarbidraget blev Momentum AI med Match Yourself, en tjänst där arbetssökandes personlighetsdrag med hjälp av öppna data matchas med tillgängliga arbeten VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika inriktning och spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar. VINNOVAs program har tre huvudinriktningar: strategiskt viktiga områden, innovationsförmåga hos specifika målgrupper samt gränsöverskridande samverkan. Vinnova India-Sweden cooperation will help achieve fossil fuel free economy goal: Jitendra Singh. Delivering the inaugural address at the 8th India-Sweden Innovation Day meet on the theme 'Accelerating. Idag invigdes AI Innovation of Sweden på Lindholmen Science Park tillsammans med de 40-tal partners som hittills bekräftats. Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman var på plats för att öppna det nationella centret, som genom samverkan och co-location ska accelerera innovation och forskning inom praktiskt tillämpad Artificiell Intelligens - AI

Testa IoT Sverige o SKR/INERA-material i skarpt läge Dela kunskap och erfarenhet. Projektsammanfattning. Digitaliseringsrådet i Jönköpings län driver idag ett projekt POCV Gemensam IoT-plattform Jönköpings län tillsammans med kommunerna i länet I Vinnovas regleringsbrev för budgetåret 2017 fick myndigheten ett uppdrag om en satsning på Tillgänglighetsdesign. I denna studie har RISE, inom ramen för Vinnovas uppdrag, analyserat begreppen tillgänglighetsdesign och universell utformning i förhållande till innovation AI Sweden streams, talks and webinars. We publish many of our events and livestreams on our YouTube channel. Follow us there to stay updated, and browse through talks and seminars from partner days and news from our projects ˜R apporten Färdplan - teknik, material, förmågor för hållbar industriell konkurrens-kra˚ var i princip färdig i början av mars 2020, med lansering planerad till början av april. Plötsligt kom då coronapandemin oc Drive Sweden is a Strategic Innovation Program launched by the Swedish government. The program is funded by the Swedish Energy Agency, the Swedish Research Council Formas and Sweden's innovation agency VINNOVA. Lindholmen Science Park is the host for the program. Drive Sweden´s work is divided into five thematic areas - society planning.

Humble Group AB - Stock and Shares News | IPO HUBSilicon Valley more relevant than ever – and the Nordics

Drive Sweden - Vinnov

Välkommen till Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet

Drive Sweden finansieras bland annat av Vinnova, och är ett så kallat strategiskt innovationsprogram. Konkret handlar testet till en början om en självkörande minibusslinje i Stockholmsförorten Kista, ett försök som senare ska utökas till Barkaby Sedan årsskiftet finansierar Vinnova en förstudie till ett Omställningslyft som kommer rapporteras preliminärt i juni och med slutrapport i augusti 2021. Förstudien är ett resultat från arbetet inom samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning och arbetsgruppen Kunskap/kompetens Sverige ska bli ledande på självstyrande fordon. Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsar pengar på innovationsprogram gällande självkörande fordon. Utvecklingen inom självkörande fordon går snabbt. Om två år ska till exempel Volvo Personvagnar testa 100 självkörande bilar på Göteborgs gator inom projektet Drive Me. Foto: Volvo Drive Sweden Test Site Automated Highway I, II, III Forskningsprojekt , 2016 - 2018 Projektet syftar till att förbättra synlighet och koordinering mellan aktörer och mellan projekt som på olika sätt demonstrerar och testar autonoma regional och fjärrtransporter av gods och personer Viable Cities och Drive Sweden kraftsamlar nu för att snabba på omställningen till klimatneutral mobilitet i våra städer, vi kallar satsningen Klimatsmart mobilitet 2030. Vårt första gemensamma event, den 4 juni, bjöd på internationella utblickar, panelsamtal och inspirerande exempel

Drive Sweden A new approach to mobilit

ESPLANADE is a successor to the project FUSE that ran from 2013 to 2016. The project started on January 1 st 2017 and concluded on March 31 st 2020. It was partly financed by Vinnova through the FFI program, a partnership between the Swedish government and the automotive industry. Information can be found on ESPLANADE project page at Vinnova Nicklas Lundin Investment Advisor at Business Sweden. Micael Hagman Senior Advisor at Swedish Energy Agency. Sofie Vennersten Director at Drive Sweden. Maria Engelmark Director International Relations at Linköping University. Linda Svanhed Program Manager at Vinnova. Startups . Liselott Johansson CEO, Greater Than. Hadi Nahari, Founder & CEO. Goods Distribution Challenge 2014 (GDC 2014) är en innovationstävling som organiseras av Viktoria Swedish ICT, Trafikverket, och Trafikkontoret Göteborg med finansiering från Vinnova. Tävlingsuppgiften för intresserade lag är att skapa koncept på digitala lösningar som använder sig av öppen trafikstörningsinformation för att förbättra förutsägbarheten av godstransporter Bussarna är producerade av franska Easymile och projektet är ett samarbete mellan SL, Järfälla kommun, Drive Sweden och Nobina. Utöver dem finansieras initiativet av Vinnova och forskas på av KTH. Det är ett av världens mest komplexa projekt med självkörande fordon som pågår,. Vinnova delfinansierar Swedish Edtest, Sveriges första nationella testbädd för utbildningsteknologi, edtech.Testbädden ska utveckla skolors förmåga att välja och värdera digitala lärresurser för ökad effekt i undervisningen och den ska vässa utvecklingen av nya digitala tjänster för lärande

Nordic première for self-driving buses | Drive Sweden

EU-coordination Drive Sweden Vinnov

KOMPIS är initierat av Regeringens samverkansgrupp för Nästa generations resor och transporter, och är ett projekt under Drive Sweden, finansierat av Vinnova, och syftar till att främja framväxten av kombinerad mobilitet i Sverige Vinnova har till uppgift att främja Drive Sweden. BioInnovation. Viable Cities. Swelife. Metalliska material. Smart Built Environment. Utmaningsdriven innovation. MED AVSTAMP I AGENDA 2030. Utmaningsdriven innovation (UDI) är programmet för projekt som genom bre - Drive Sweden Innovation Cloud -5G etc. - Create digital twin of the transport system -facilitate for AI-services - Automated Traffic Control Tower -AI. - Transport of gods and Logistics - Integration of city planning and the future mobility system Drive Sweden Towards the next generation mobility service Foto: Anette Andersson. Vinnova driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Charlotte Brogren är Generaldirektör på Vinnova och här får vi ta del av hennes syn på exporterande bolag, det statliga finansieringssystemet och internationella bolag som lokomotiv

Drive Sweden finansierar automatisering inom - Vinnov

Sweden's nationwide node mission has reached a brand new improvement milestone by opening its door to the nation's prime cyber safety companies. Backed by main state-run know-how funding companies Analysis Institutes of Sweden (RISE) and Vinnova, the nationwide node initiative goals to create new superior analysis infrastructure to assist cyber safety innovation in Sweden RISE och Måltid Sverige driver tillsammans med Kungsbacka kommun och Västerviks kommun projektet Hållbar skolmåltid genom digitalisering för att undersöka hur detta kan göras i praktiken. Projektet är finansierat av Vinnova, (i utlysningen Utmaningsdriven innovation steg 1) och projektet pågick fram till augusti 2019 Projektet Självkörande fordon på landsbygd utförts inom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Det tar sitt avstamp i det transportpolitiska målet om en långsiktigt hållbar transportförsörjning för invånare och näringsliv i hela Sverige Sweden ICT är ett konsortium med sex ledande ICT fokuserande science parks spridda över hela Sverige; Ideon/Lund, Blue/Karlskrona, Linköping, Lindholmen/Göteborg, Kista samt Luleå. Vi bygger på regionala styrkor och är sammankopplade med företag med nationell närvaro såsom Ericsson såväl som med nationella initiativ finansierade av ex. Vinnova och Tillväxtverket Vinnova driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Huvudinriktningar: • strategiskt viktiga områden • innovationsförmåga hos specifika målgrupper • gränsöverskridande samverkan Fokus områden: • finansiera forskning som är viktig för förnyelsen av svenskt näringsli

Networking & Information May 21 - Drive Sweden Open Call

Strategic Innovation Program Drive Sweden Vinnov

Biologiska läkemedel får Vinnova-miljoner. Nya utvecklingsprojekt inom biologiska läkemedel får finansiering av innovationsmyndigheten. Av Lisa von Garrelts den 27 oktober 2017 13:40. Syftet med den här satsningen är att ta fram mer effektiva och konkurrenskraftiga metoder för utveckling och produktion av biologiska läkemedel Vinnova driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika inriktning och spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar. VINNOVAs program har tre huvudinriktningar: strategiskt viktiga områden, innovationsförmåga hos specifika målgrupper samt gränsöverskridande samverkan IoT Sverige får beröm för att arbeta strategiskt och långsiktigt med ett område som många gånger är komplext. Att arbeta med innovationsprojekt kräver uthållighet. Vidare lyfts programmets arbete med jämlikhet och jämställdhet upp som särskilt positivt i Vinnovas bedömning och motivering för fortsatt finansiering iHubs Sweden är en nationell samverkansplattform som vill bidra till att dessa noder kan fortsätta växa för att Sveriges konkurrenskraft som nation ska höjas. iHubs Sweden stöder och driver innovationsprojekt som leder till resurseffektiva och hållbara processer och leverantörskedjor. Vårt fokus är regionala styrkeområden som skapar. IoT Sverige - lediga För att underlätta för dessa driver IoT Sverige på för användningen av internationella Läs mer. 2021-09-10 Thomas Bergendorff, handläggare på Vinnova, ger fem tips om hur Läs mer. 2021-09-07 Förbättrad livskvalitet med IoT

Drive Sweden Business Model Lab Vinnov

Welcome to Sysav, South Scania Waste Company, that recycles and treats waste from households and industries in southern Skåne. The company is owned by 14 municipalities with a joint population of slightly more than 710,000, and Sysav is commissioned to manage the household waste in all owner municipalities. The subsidiary Sysav Industri AB has. IoT Sverige driver på för att sakernas internet ska användas ännu mer och ännu smartare inom offentlig sektor. Thomas Bergendorff, handläggare på Vinnova, ger fem tips om hur Läs mer. 2021-09-07 Förbättrad livskvalitet med IoT

Three new R&D centres receives 100 MSEK - Nordic Life

IPCC-rapporten 2021. Budskapet i FN:s senaste klimatrapport är kristallklart - läget för klimatet är akut och människan är ansvarig. Klimatpanelen konstaterar bland annat att vi riskerar att passera 1,5-gradersmålet inom 10-20 år och att klimatförändringarna måste behandlas som ett direkt hot mot livet på jorden iHubs Sweden Vinnovas chef Darja Isaksson kan bli Årets digitala influencer. Bilden ovan: Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova, är en av de nominerade till priset Årets digitala influencer 2018. Foto: Vinnova. Snart är det dags för årets upplaga av Considgalan som går av stapeln 24 november i Blå hallen Drive Sweden viktiga och där vi kommer bidra med våra digitala motorvägar och unika kompetens inom ICT-området, säger Mats Lundbäck, Chief Technology Officer (CTO) på Telia Sverige. Urban ICT Arenaär en öppen arena i IT-intensiva Kista för samverkan och teknisk utveckling och integration i urbana miljöer där digitaliseringen