Home

Världens mest skuldsatta hushåll

Att Japan, som världens mest skuldsatta land, klarar sig hyfsat beror just på de låga externa skulderna. Samtidigt är alltså svenska icke-finansiella företag och hushåll de mest skuldsatta i världen De svenska hushållen är duktiga på att ta lån för att kunna köpa bostad. Sveriges hushåll hamnar därför på sjätte plats på listan över världens mest skuldsatta hushåll, enligt beräkningar från OECD. Enligt Riksbankens beräkningar ligger de svenska hushållens skuldsättning på 173 procent av den disponibla inkomsten

Ny rapport: Sverige mest skuldsatta landet i världe

Sveriges skuldkvot bland de högsta i världen. Den svenska skuldkvoten - hushållens skulder i relation till BNP - är bland de högsta i världen, skriver DI. Den totala skulden har också skjutit i höjden de senaste tio åren, från 150 till 230 procent, enligt tidningen. Sverige är nu tillsammans med Nederländerna och Norge de tre mest högbelånade. Schweiz hushåll är just nu högst belånade på 127,5 procent av BNP. Samtidigt finns det enligt Internationella valutafonden, IMF, skäl till oro redan vid skulder över 65 procent av BNP. Den gränsen ligger ett dussintal länder just nu på fel sida av - bland dem Sverige och Norge, där skulderna dessutom stigit de senaste tre åren Morgunbladet skriver i dag att enligt Islands Riksbank är hushållen på Island nr 2 över världens mest skuldsatta hushåll. Endast hushållen på Irland har högre skulder och är världens mest skuldsatta. Sammanlagt uppgår skulden hos de isländska hushållen till 110% av BNP Svenskarna är ett av världens mest skuldsatta folk. För de flesta går det bra i dag, men vad händer om det blir tuffare tider? I ett ekonomiskt experiment får fyra hushåll under tre månader leva med ökade kostnader som kan drabba oss alla, som stigande räntor, skärpta amorteringskrav och högre skatter

länder hårt. Det står klart att bostadsprisernas utveckling och hushållens skuldsättning är viktiga förklaringar till varför vissa länder har drabbats hårdare än andra. Anpassningsproblemen har varit störst i de länder där hus- hållen skuldsatt sig som snabbast. Hushållen har lånat för att köpa hus Några av de mest skuldsatta. Men svenska hushåll och särskilt hushållen i storstäderna är fortsatt högt skuldsatta medianskuld på cirka 700 000 kronor, hushåll med skuld‐ nivåer på cirka 1,6 miljoner kronor (75:e percentilen) och högt skuldsatta hushåll med en skuld på 3,5 miljone

Svenska hushåll bland världens mest skuldsatta Sv

 1. Sverige har världens mest skuldsatta hushåll. Det gör inte landet till vara rikt alls. grekiska hushåll är 4 gånger rikare än svenska. Svensken är fattig. äger inte ens sitt eget boende. Den beräkningen om 3.7 jordklot visar du bedrägligt då den är räknat på att allt som rör eller går igenom väst är västs ansvar och fel
 2. högsta i världen - den höga skuldkvoten motiverar kraftfulla åtgärder mot fortsatt tillväxt av skuldsätt- ningen Med hänvisning till den så kallade skuld-kvoten, dvs. hushållens samlade skulder i förhållande till de samlade disponibla inkomsterna, påstås att svenska hushåll är bland de mest skuldsatta i världen. Analy
 3. Sverige hamnar på sjätte plats på listan över världens mest skuldsatta hushåll enligt OECD och skuldsättningen ökar snabbt. Det säger sig självt att det inte är hållbart
 4. Här är måttet som visar hur illa det är ställt med svenskarnas bolån. Sveriges privata skuldberg relativt BNP hör till världens största
 5. Andelarna av skulderna för skuldsatta hushåll i figur 1 summerar förstås till 100 procent. Andelarna reala och finansiella tillgångar summerar till 85 respektive 63 procent, eftersom alla reala och finansiella tillgångar inte ägs av skuldsatta hushåll
 6. Hej Stefan, Har Sverige världens mest skuldsatta hushåll eller hur många länder har mera skuldsatta hushåll än Sverige? Magdalena (2015-10-28 13:42) Svar: Det finns ett fåtal andra länder med ännu högre skuldsättning. Danmark, Norge och Holland ligger bland dom högsta

Låna för livet! - teckenspråkstolkat. Svenskarna är ett av världens mest skuldsatta folk. Vad händer om det blir tuffare tider? I ett ekonomiskt experiment får fyra hushåll under tre månader leva med ökade kostnader som kan drabba oss alla Idag ligger Sverige skrämmande högt upp på listan över världens mest skuldsatta hushåll. En av elefanterna i rummet när det pratas om hållbara städer och hållbar utveckling är därför våra storstäders enorma sårbarhet inför en bolånecrasc Sedan 2008 har världen (exklusive finanssektorn) lånat 200 miljarder kronor om dagen, enligt forskningsinstitutet ICMB. Sverige ligger på sjätte plats på listan över världens mest skuldsatta hushåll, underskottet i budgeten var förra året 72 miljarder särskilt för högt skuldsatta hushåll som blir arbetslösa eller sjuka och tvingas sälja med förlust. Fallande bostadspriser drabbar inte bara hushållen utan leder också ofta till bank-kriser och till problem med de offentliga finanserna. Den nuvarande ekonomiska krisen i världen har inneburi Befria Sveriges hushåll från skulder - inför ett jubelår Sverige hushåll är bland de högst belånade i Europa. När krisen nu slår till är vi på väg mot en social katastrof där hushållen inte klarar av att betala sina skulder och höga hyror

Video: Världens mest skuldsatta folk - Dagens industr

Hushållens skulder - Ekonomifakt

svenskarna sjätte mest skuldsatta i världen - Cornucopia

Skuldsatta upp över öronen. Svenska hushåll är de fjärde mest belånade i hela EU. Och det finns inga tecken på att lånefesten avtar. För att få stopp på den måste det till åtgärder som fastighetsskatt, menar professor Stellan Lundström. Men varken S eller M har sådana planer Sveriges hushåll hamnar därför på sjätte plats på listan över världens mest skuldsatta hushåll, enligt beräkningar från OECD Här är Sveriges mest skuldsatta bostadsrättsföreningar Sverige är alltså det 15:e mest skuldsatta landet i världen i rena USD (EU som ligger i topp är ju inget land), utan att hänsyn ens tagits till landets storlek.. Göteborgar­na är bland de mest skuldsatta i landet 2020-08-03 - Tilda Sandén tilda.sanden@gp.se Över 700 göteborgar­e har kvar skulder från 90-talets finanskris. Nya siffror från Kronofogde­n och Nyhetsbyrå­n Siren visar att göteborgar­na ligger i topp bland Sveriges mest skuldsatta sedan krisen Mest skuldsatta i hela Sverige är invånarna i Danderyd. Hushållens skuldkvot, det vill säga hushållens skulder som andel av nettoinkomsten, ökar rejält. Skulderna ökar i snabbare takt än. Uppdaterad 27 november 2017 Publicerad 24 november 2017 Hushållens skulder fortsätter att öka snabbare än inkomsterna. Mest skuldsatta i hela Sverige är invånarna i Danderyd ; Sveriges hushåll är kraftigt belånade i form av bolån samt lån utan säkerhet. Hushållens totala skuld beräknaas uppgå till 4 721 104 Miljarder KR i Novembe

Svenskar är världens mest skuldsatta folk. Samtidigt har den svenska kulturen en hård skambeläggande syn på de som inte kan betala sina skulder. Mona själv ser ner på människor som inte kan sköta sin ekonomi. - Jag är fostrad så. Man ska betala sina räkningar, man ska inte leva över sina tillgångar Sverige bland de mest skuldsatta i Europa. Enligt en ny analys från SCB hamnar svenskarna på en föga smickrande andraplats på listan över europeiska hushåll med högst skuldsättning. Endast Danmark kommer före Sverige på listan - även om de gör det med råge. Det har länge diskuterats kring svenskarnas köpvanor, och att det idag är en stor andel svenskar som har relativt höga. Världens högsta invandring så där är vi absolut bäst i klassen. Dessutom är vi svenskar världens mest skuldsatta folk, så även där blir det en guldpokal till fantastiska Sverige. Det stämmer att svenska hushåll är relativt högt skuldsatta Nye finansmarknadsminister Per Bolunds största huvudvärk är skuldsatta hushåll, svårt för småföretag och ökade investeringar. Det är några av morgonens nyheter About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

Oroar vi oss för mycket för hushållens skulder? SE

Svenskarna är världens mest skuldsatta folk

 1. Sverige - ett av världens mest skuldsatta länder - Flashbac . Konsten att bli rik Privatekonomi. Flashback Forum 27 698 besökare onlin Ett sätt att bli skuldfri när det gäller smålån med höga räntor är att ansöka om ett lån med bra villkor för att sedan betala av lånen
 2. Svenska lånebegäret störst i Västvärlden. De svenska hushållen har ökat sin skuldsättning med en tillväxttakt som utklassar övriga länder i Västvärlden, skriver Svenska Dagbladet. Globalt sett är det bara Kina och Singapore som har haft en mer dramatisk utveckling
 3. imitilldelning på 350 liter per dag. Eftersom läckorna ofta kommer tillbaka tar vattnet slut tidigt på dagen, särskilt i större hushåll
 4. För att få en bättre bild av riskerna med alltmer skuldsatta hushåll började Riksbanken 2013 att samla in kreditinformation om samtliga Dessa data inkluderar information om lån och förvärvsinkomster för samtliga individer med lån hos Sveriges åtta ökat mest mellan 2010 och 2016. 5
 5. Svenska hushåll är överlag högt skuldsatta i relation till deras inkomster, och det gäller framförallt låg- och medelinkomsttagare. Det material som Riksbanken samlat in inkluderar information om nära 4 miljoner skuldsatta individer, 52 procent av Sveriges vuxna befolkning, Storstadshushåll mest skuldsatta
 6. st inser vi att även om Sveriges statsskuld är mycket låg, så är vi trots allt ett av världens mest skuldsatta länder sett i förhållande till BNP eftersom hushåll och företag sitter på en sammantagen skuld på över 280 % av BNP. Lägger man till statsskulden så är vår totala skuld över 300 % av BNP
 7. Bostadsmarknaden rusar och det byggs för fullt i Mölndal och i många av Sveriges kommuner. Samtidigt ökar andelen skuldsatta hushåll.Skuldsättningen är hög men varierar samtidigt mycket mellan olika kommuner och regioner, det enligt en ny rapport från Riksbanken. Andelen skuldsatta vuxna personer m

Svenska hushåll är inte EU:s mest skuldsatta utan de

Danmarks hushåll har skyhöga skulder Sv

Förvånande är att de som har mest i lån, Stockholm och Göteborg, känner sig minst oroade trots att de även har minst köpkraft till sina bostäder. Många har idag en allt för hög skuldkvot, där genomsnittet för hushållen ligger på rekordhöga 170%, och utsätter sig själva för en väldigt hög ekonomisk risk Hushåll med bolån mer än 4,5 gånger större än den samlade inkomsten före skatt ska amortera 1 procent ytterligare varje år. FI:s utvärderingar visar också att åtgärderna har haft effekt; utvecklingen har dämpats när det gäller att nya bolånetagare lånar allt mer och att andelen högt skuldsatta hushåll växer för snabbt Danmark är fortfarande ett av världens mest kreditvärdiga länder, trots hushållens höga skuldsättning. Det anser kreditvärderaren Moodys som behåller sitt högsta betyg - Aaa - för Danmark. I analysen konstaterar Moodys att hushållen i Danmark är bland de mest skuldsatta i världen, men att det inte utgör någon stor risk för landets kreditvärdighet Sveriges skuldkvot bland de högsta i världen Den totala skulden har också skjutit i höjden de senaste tio åren, från 150 till 230 procent, enligt tidningen. Sverige är nu tillsammans med Nederländerna och Norge de tre mest högbelånade länderna, enligt skuldkvot ; Definitionen av skuldkvot är förhållandet mellan ens disponibla inkomst Skuldkvot sverige

Världens mest skuldsatta hushåll - huge selection on

hushållens och Sveriges ekonomi. Riskerna kopplade till hushållens skulder handlar för närvarande primärt om att högt skuldsatta hushåll kan komma att dra ner sin konsumtion kraftigt vid en makroekonomisk störning. Bedömningen stöds av utländska erfarenheter från finanskrisen 2008-2009 marknad, drabbade större delen av världen från mitten av 2008. Svenska hushåll är högt skuldsatta, såväl i ett historiskt som i ett internationellt perspektiv. Sedan 1990-talets mitt har skulderna i förhållande till disponibel inkomst ökat från 90 till 170 procent och är i dag omkring 1,5 gånger större än genomsnittet i Euroom Sveriges Byggindustriers anser att debatten och problemformuleringen i betydande utsträckning är ofullständig och i vissa delar felaktig. Med hänvisning till den så kallade skuldkvoten, dvs. hushållens samlade skulder i förhållande till de samlade disponibla inkomsterna, påstås att svenska hushåll är bland de mest skuldsatta i världen Börssnack. Sveriges bästa forum för börsintresserade. Vilken är den mest omoraliska aktie att äga? (100

Den statliga banken SBAB visar i en kartläggning av Sveriges mest skuldsatta kommuner att snittbelåningen nästan är dubbelt så hög i Danderyd som i Malmö. Därmed tjänar invånarna i Stockholms rika kranskommuner avsevärt mer på skatteavdraget än en genomsnittlig malmöbo Den är knappast det mest uppfattning är istället att riskerna kopplade till hushållens skulder för närvarande primärt handlar om att högt skuldsatta hushåll kan komma att dra ett gradvis ökat världssparande och gradvis minskade världsinvesteriengar och gradvis lägre reala räntor i hela världen.

Sveriges skuldkvot bland de högsta i världe

 1. 2018/19:RB4 S AMMANFATTNING. Insamling och bearbetning av uppgifter som rör hushållens tillgångar och skulder innebär ett visst intrång i den personliga integriteten för de personer vars uppgifter samlas in. Noggranna överväganden måste göras bland annat avseende vilka uppgifter som får ingå, hur de samlas in, vilka typer av behandlingar som kan tillåtas och hur informationen får.
 2. Världens mest skuldsatta fastighetsbolag står på ruinens brant - Evergrandes kris en fråga för hela Kinas finanssystem. Koncernen har skulder på över 300 miljarder dollar
 3. De svenska hushållens skulder fortsätter att öka och framförallt är det låg- och medelinkomsttagare som är mest skuldsatta i förhållande till den disponibla.
 4. I Frölunda är sökanden om skuldsanering i åldern 50-59 de mest skuldsatta. Statistik visar också att hushåll med högre inkomst drar på sig skulder. - Det kommer krypande
 5. En europeisk energikris är här. Det har under några års tid nu varnats för att Sverige kommer att hamna i en energikris av stora mått. Hittills så har bristen på el bara inneburit att olika kommuner har fått tacka nej till nya industrier och utbyggnader eftersom kraftverken inte kunnat garantera elförsörjningen
 6. En liten pik fick Stefan Ingves för att svenska hushåll är bland de mest skuldsatta i världen, men detta faktum är svårt att greppa utan att det sätts in i ett sammanhang som förklarar hur skuldberget uppstått och fortsatt växa
 7. Källor: Nevs skuldsatta ägare pratar försäljning. Evergrande kan sälja en stor andel av sin elbilssatsning, där bland annat Nevs ingår. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT. Den kinesiska fastighetsjätten Evergrande har inlett samtal om att sälja en stor andel av sin elbilssatsning varav Nevs i Trollhättan är en del, rapporterar R.

Enorma hushållsskulder på flera håll i världe

Drabbar skuldtyngda hushåll. Swedbank är Sveriges största bolåneaktör och när Göran Persson, Swedbanks styrelseordförande, diskuterar ämnet inflation så pratar han om att effekten av en stigande inflation som regel medför stigande räntor, och att det kan slå hårt mot skuldsatta hushåll Det fortsätts skrivas om amorteringskrav, fler och fler sluter upp bakom kraven även om vissa väljer att uttrycka sig försiktigare av politiska skäl.Det dessa ofta missar är att en betydande stor del av väljarna också är ordentligt trötta på alla lånemissbrukare i detta land, som gjort att Sveriges hushåll är ett av världens mest skuldsatta Nu har finanssektorn drivit fram en ohållbar bubbla på bostadsmarknaden, fått våra hushåll att bli Europas mest skuldsatta, lånat 4 000 miljarder utomlands till låg ränta, men genom korta lån som man sedan lånat ut här hemma till högre o mer bundna räntor. Rapporten hävdar att en ny krasch kommer Brittiska The Telegraph uppmärksammar en ny rapport, som identifierar Sverige som världens mest privat skuldsatta land. Riksbanken har samlat in data över vilka hushåll som har bolån från de 8 största bankerna Svenska hushålls skuldsättning har de senaste åren uppmärksammats som en risk av organisationer och riskbedömare

Isländska hushåll bland de mest skuldsatta i världe

Svenska hushåll är överlag högt skuldsatta i relation till deras inkomster, och det gäller framförallt låg- och medelinkomsttagare. Fyra av tio. Till följd av dessa förändringar ökade skillnaden mellan hushållens finansiella tillgångar och skulder, dvs. finansiella nettotillgångar, under juli-september med 0,9 miljarder till 145,8 miljarder euro Totalt är det 288 barn i Hylte som lever med minst en förälder som har skulder till Kronofogden. Kommunen har sett en ökning sedan 2019 och 2020 då 10,6 procent respektive 11,6 procent av barnen levde i skuldsatta hushåll. Totalt lever nästan 177 tusen barn med föräldrar som har skulder eller genomgår en skuldsanering hos Kronofogde Det huvudsakliga problemet för post-Corona världens omstart förefaller vara att både hushåll, företag och stater är djupt skuldsatta. Sett till den faktiska historiska utvecklingen förefaller detta vara starkt kopplat till politikskiftet på 80-talet. Sedan början av 80-talet har de funnits ett tydligt ekonomiskt paradigm Vi har fortfarande världens sjätte rikaste hushåll, och världens 17:e högsta BNP per capita, oavsett vad finansministern säger. Anekdotisk bevisföring kan inte omkullkasta fakta. Svaret på din fråga är förstås att finansministern vill att Sverige fortsatt ska vara ett av världens rikaste länder, dvs. hon vågar inte höja skatterna och minska BNP-tillväxten

Nyckeltal för inkomstutveckling, sparkvot, skuldkvot, räntekvot efter sektor, indikator och år SCB . Sveriges officiella statistik. En internationell jämförelse visar att svenska hushåll fortfarande är bland de mest skuldsatta i Europa. Inom EU var det endast Danmark Över 700 Göteborgare har kvar skulder från 90-talets finanskris. Nya siffror från Kronofogden och Nyhetsbyrån Siren visar att göteborgarna ligger i topp bland Sveriges mest skuldsatta sedan. Svenska hushåll är de näst mest skuldsatta efter de danska i Europa. Det farliga är när folk börjar tro att bostadspriserna alltid fortsätter upp eller ibland bara tar en paus. Men alla priser som går upp kan också gå ned. Stefan Ingves, Sveriges Riksbankschef, vill begränsa bolånetaket i förhållande till disponibel inkomst 24 mar 2017 | Svenska hushåll är inte så skuldsatta som det ofta framhålls. Det konstaterar en rapport utförd av analysföretaget Evidens, på uppdrag av Svensk Byggindustri. De svenska hushållen är inte överskuldsatta och ett skuldkvotstak, det vill säga ett av myndigheter infört tak för hur mycket ett enskilt hushåll får låna, är inte nödvändigt, enligt rapporten

Svårare för högt skuldsatta. Högre räntor gör det samtidigt svårare för högt skuldsatta att klara sig. - Skulderna vi har i dag runt om i världen är rekordhöga. De är bara hanterbara om vi har låga räntor, säger Bergqvist. Riskerna är störst i USA, som tillsammans med Kina är världsekonomins centrum Sveriges ledande mediesajt Lagom är bäst. Genomsnittlig skuldkvot för skuldsatta hushåll: 296 procent. Genomsnittlig skuldkvot för skuldsatta hushåll med bolån: 370 procent (Skuldkvot = skulder i relation till disponibel inkomst) Skuldkvoten är högst bland låg- och medelinkomsttagare Vilket som passar bäst är förstås en smaksak men här på Aktiefokus kommer vi förmodligen mest att använda soliditet i fortsättningen och som identifierar Sverige som världens mest privat skuldsatta land.När man även summerar med statliga skulder landar Skuldsättningsgrad och räntebörda för finländska hushåll

Låna för livet! UR Pla

Förklaringen är bortsett från kraftigt skuldsatta hushåll förstås att Sverige har en stor finanssektor, vars skulder uppgår till 273 procent, enligt SCB. 2011 var Sveriges totala skulder 484 procent enligt samma SCB-siffror och så sent som i slutet av 2006 var siffran 411 procent. USA framstår plötsligt som ett lågriskbygge Regeringens statsbudget visar att den ekonomiska avmattningen har tydlig koppling till bostadsbyggandet som sedan toppen 2017 minskat med 30 procent i landet som helhet och med mer än 50 procent i Stockholmsregionen. Orsaken är den våg av kreditrestriktioner som sköljt över bostadsmarknaden under senare år och som förutom minskat bostadsbyggande också får allt tydligare bostadssociala. skuldsatta hushåll. Partiet fick lika många mandat som Självständighetspartiet och tillsammans kunde de bilda en koalitionsregering. Vid presidentvalet 25 juni 2016 segrade Guðni Th. Jóhannesson. Han instal-lerades den 1 augusti för en mandattid om fyra år. Sedan statsministern och andra ledande politiker under våren 2016 utsatts fö

 1. På Kvartalplay.se kan du ta del av diskussioner och debatter om aktuella samhällsfrågor. Perspektivet är alltid neutralt och politiskt obundet. Diskussionerna kan handla om allt från politiska frågor till finansmarknaden. Tanken är att du ska kunna informera dig om brännande samhällsfrågor så fritt från vinklingar som möjligt
 2. Världens mest skuldsatta fastighetsbolag står på ruinens brant - Evergrandes kris en fråga för hela Kinas finanssystem Koncernen har skulder på över 300 miljarder dollar. 14.9.202
 3. Många hushåll har bolån med rörlig ränta och Stefan menade det är viktigt att alla räknar igenom hur stora lån de kan ta och att det inte går att utesluta att enskilda hushåll kan komma i kläm när räntorna stiger. - Har man räknat fel kommer säkert en och annan få konsekvenser av det, menar Stefan Ingves
 4. Ibland går saker fel. Även om det ju är tråkigt att det ska behöva ske kan det också lära oss något om varandra. Som bekant är vi ju alla olika och inte sällan syns det så klart som hur vi reagerar efter ett missöde. Somliga människor tenderar att fokusera på vad som borde ha gjorts för att det inte skulle ha skett och inte ska hända igen
 5. Detta är den mest heliga av alla handelsvaror därför att det är tänkt att vara det mest tillförlitliga, pålitliga och värdefulla sättet att spara rikedom. En nyligen gjord upptäckt - oktober 2009 - har hävdats inom de stora medierna, men har cirkulerats bland mäklare för de stora pengarna och finansiella stöttepelare och är just nu på väg att avslöjas för allmänheten

10. Italien producerar mest vin i hela världen. Förstaplatsen för världens största vinproducent ändras mellan åren och det brukar vara Italien och Spanien som tävlar om förstaplatsen beroende på skörd och väder. En sak är dock säker, det finns ingen brist på vin i Italien och det finns i många olika varianter och prisklasser. 11 Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, hoppas att dagen leder till att fler hushåll blir engagerade. - Tanken med dagen är att påminna och engagera hela världen i det arbete som pågår för att nå mål 12.3 i Agenda 2030 - att halvera matsvinnet genom att ställa om vår livsmedelsproduktion och konsumtion, säger Helén Williams docent i miljö- och. Högst andel barn med skuldsatta vårdnadshavare finns i Ljusnarsbergs, där siffran ligger på 20,1%. Därefter kommer Grums (19,9%) och Skinnskatteberg (18,7%). Lomma har den lägsta andelen barn som lever i skuldsatta hushåll med 1,8%, följt av Danderyd (1,9%) och Habo (2,4%) Netflix fortsätter med sin spelsatsning som vi kunde rapportera om den 27 augusti. Redan då var det klart att streamingjätten planerade att släppa två stycken Stranger Things-spel direkt i appen - ett sätt att sticka ut hakan i det stora streamingkriget.. Nu skriver The Hollywood Reporter att Netflix spinner vidare på sitt nya koncept, men denna gången är det dags för ett Squid. Joakim Lundells självbiografi Monster blev en av förra årets mest sålda och uppmärksammade böcker. Nu är Sveriges största influencer tillbaka med den självklara uppföljaren, Du är inte ensam, som tar vid där den förra boken slutade. Om Joakim Lundell i Monster gjorde upp med barndomsåren och sin mamma, så berättar han i den nya boken för första gången om hur det är att leva.