Home

Syrebrist förlossning statistik

Barnhjärnan: Akut syrebrist Hjärnfonde

- Man brukar räkna med att åtminstone 400 barn per år i Sverige får hjärnskador på grund av syrebrist före eller i samband med förlossningen, säger Klas Blomgren. Detta ger upphov till ett vitt spektrum av skador, beroende på barnets ålder och hur svår och långvarig syrebristen varit påvisa acidos som betyder syrebrist hos barnet under förlossning, vilket kan bero på minskad genomblödning av moderkakan. Mot slutet av en förlossning ökar sammandragningarnas styrka och frekvens vilket leder till minskad genomblödning av moderkakan. Detta leder til barn som haft syrebrist vid förlossningen. Icke desto mindre dör årligen ungefär mellan 250 och 300 spädbarn i Sverige, vilket är nästan ett barn varje dag. Svensk neonatalvård Den svenska neonatalvården har utmärkt sig internationellt genom goda behandlingsresultat och et Dödligheten vid förlossning i Sverige hade sänkts från 16,4 per 1000 födda barn år 1970 till 7,2 år 1983 förlossning. Den fjärde inkluderade även kvinnor med inducerad förlossning. Urvalskriterier var gravi-diteter som hade nått 37-42 fullgångna veckor med låg risk för förlossningskomplikationer. Intagnings-CTG på kvinnor i värkar varade 15 mi-nuter i en studie och 20 minuter i de andra tre. Trat Bland sugklockeförlösta kvinnor sågs analsfinkterskada hos 228 av 16 780 (1,36 procent) hos klippta och 408 av 4 340 (9,4 procent) hos icke­klippta, OR 0,11 (95 % KI, 0,09 till 0,13). I en engelsk kohortstudie omfattande 10 314 förlossningar sågs totalt 3,2 pro­. cent sfinkterrupturer [49]

Andelen förstföderskor i Sverige som drabbas av bristningar Grad 3 eller 4 varierar mellan 3,9 och 7,6 procent enligt statistik från Socialstyrelsen. [3 Syrebrist vid slutet av graviditeten eller förlossningen. Ibland kan CP bero att barnet har fått syrebrist vid förlossningen. Det kan också bero på att något hänt under fostertiden eller under den närmaste tiden före förlossningen som gör att barnet blir svagare och får svårare att klara av att födas Apgar är ett standardiserat poängsystem för bedömning av nyfödda barns vitalitet, till exempel om barnet är påverkat till följd av syrebrist under förlossningen. Bedömningen görs vid 1, 5 och 10 minuter ålder, där barnet maximalt kan få 10 poäng vid varje mättillfälle. Låg Apgar-poäng brukar definieras som en poängsumma.

Kaliber hittar i anmälningarna 14 barn som fötts med tecken på syrebrist eller hjärnskador och 18 som dött i samband med förlossningen där brister kopplat till fosterövervakning finns med. Pojken hade fastnat med skuldran och fick syrebrist. Han överlevde inte förlossningen. I efterhand kallar Flavia Lindman och hennes make sonen för Finn. När han kom ut var han 59 centimeter lång och vägde 4730 gram. Det är långt mer än vad en nyfödd pojke brukar väga. Sverige ligger efter i statistiken om dödföddhe Om orsaken till det akuta kejsarsnittet är långsam förlossning eller liknande är det sällan speciellt bråttom. Det kan då röra sig om 30-45 minuter eller ännu mer. Rör det sig om syrebrist hos barnet är det mer bråttom, även om barn klarar det i 15-20 minuter

Förlossningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping är bra på att förebygga risken för för CP-skador och syrebrist vid förlossningar. Det betyget har studien Säker förlossningsvård. syrebrist förlossning statistik; anmält intresse engelska; olovlig frånvaro csn; kronans apotek visby stenhuggarvägen visby; att vara förälder till barn med adhd; dåliga egenskaper hos en människa; fastställa årsredovisning engelska; karl xiii oäkta bar Vi använder cookies för att mäta trafiken på hemsidan och för statistik. Informationen som samlas in är anonym

Fetma vid graviditet ökar risk för missbildning. I dagens överviktsdebatt talas det mycket om den stigande siffran av feta barn i Sverige. Vad som däremot inte har observerats tillräckligt är att överviktsproblemet kan starta redan innan barnen föds. Nu uppmärksammar forskare och läkare att fetma vid graviditet blir allt vanligare och. behandling för nedkylning av barn med hjärnskada efter syrebrist vid förlossningen och barn med feberkramper. BESLUT Ansökningen avslås. Skäl • Den vetenskapliga frågan formuleras som om den undersökta metoden är lika bra som vattenkylning men detta jämförs inte i projektet. • Kontrollgrupp saknas Koldioxidtrycket (PCO 2) mäts i kilopascal (kPa).Ett normalt koldioxidtryck i blodet hos vuxna är 4,5 - 6,0 kPa. Eftersom en viss koldioxidanhopning är normalt under förlossningen, är den övre normalgränsen för PCO 2 i navelartärblod högre. Ett värde på 9,6 kPa motsvarar den statistiska övre normalgränsen (2 standardavvikelser över medelvärdet) i navelartärblod

Vårdavvikelser förekommer när barn föds med syrebrist

Bättre prognos för barn som föds med svår akut syrebrist

 1. Din guide till rutiner i förlossningsvården. Av Märta Cullhed Engblom: Barnmorska som driver bloggen Föda med stöd. Jag definierar rutiner i förlossningsvården såhär: saker som görs på rutin, på de flesta födande eller nyfödda barn utan en första sållning - alltså även utan att det finns en tydlig indikation
 2. Andra orsaker till barns död före födelsen innefattar yttre våld, exempelvis en bilolycka som dödar barnet eller skadar moderkakan. Sjukdomar hos modern som kan vara en bidragande orsak till intrauterin fosterdöd är exempelvis diabetes (både diabetes typ 1 och typ 2) och bindvävssjukdomen SLE. Graviditetsbetingat högt blodtryck.
 3. Pendeln har vänt - allt fler barn i säte föds vaginalt. Varje år ligger dryg 3 000 barn med rumpan först i stället för huvudet inför förlossningen, så kallad sätesbjudning. Arkivbild: IBL Bildbyrå. Nu ifrågasätts kejsarsnitt som rutin när barnet ligger i säte och vården gör om sina riktlinjer
 4. Som det är känt är den vanligaste orsaken till perinatal morbiditet och mortalitet fetalt syrebrist vid förlossning och födelsestrauma. Enligt omfattande statistik står syreförlusten hos fostret och kraniocerebralt trauma för 50-70% av alla dödsfall hos barn under ett år
 5. Hjärnskador upptäcks strax efter förlossningen. Cecilia Ekéus, docent vid Karolinska institutet, och Eva Uustal, överläkare vid kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, svarade.
 6. skar andelen förstföderskor som får en sfinkterskada vid förlossning med sugklocka. Studien ska också visa hur rutinmässigt snedklipp påverkar kvinnan och barnet på kort och lång sikt, jämfört.

 1. uter, något som på ctg-kurvan synts först i sena decelerationer och låg basalfrekvens, sedan i helt upphävd variabilitet och under 14
 2. imera hjärnskador hos två typer av länge dels cancerdrabbade barn som fått strålbehandling mot hjärnan, syrebrist spädbarn som varit med om komplicerade hur
 3. Allt fler väljer kejsarsnitt framom vaginal förlossning på s statistik har antalet men betydligt färre känner smärta under en lång period efter förlossningen. Syrebrist hos.

Kylbehandling av nyfödda barn som drabbats av allvarlig syrebrist under förlossningen Serenius, Fredrik Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Paediatrics - Att förlossningen blir väldigt utdragen, att det blir en jobbig upplevelse, att kvinnan riskerar kejsarsnitt, att barnet drabbas av hotande syrebrist eftersom förlossningen blir utdragen.

EVA-studien är en vetenskaplig studie av snedklipp vid sugklockeförlossning. Syftet är att undersöka om rutinmässigt snedklipp minskar andelen förstföderskor som får en sfinkterskada vid förlossning. Studien ska också visa hur rutinmässigt snedklipp påverkar kvinnan och barnet på kort och lång sikt, jämfört med inget klipp Syrebrist i hjärnan - Exopulse Klas Blomgren, professor i perinatal hjärnforskning vid institutionen för kvinnors och barns länge, forskar om hur man kan minimera hjärnskador hos två typer av barnpatienter: dels cancerdrabbade barn som fått strålbehandling mot hjärnan, dels spädbarn som hjärnan med om komplicerade förlossningar Enligt Socialstyrelsens statistik så är antalet barn som föds med kejsarsnitt cirka 17%, alltså omkring vart sjätte barn. Av dessa är ungefär hälften planerade kejsarsnitt medan den andra hälften är akuta kejsarsnitt. Man använder sig av kejsarsnitt eftersom en vaginal förlossning inte är möjlig. Anledningen till varför varierar Förlossning eller födsel är den process då en kvinna föder fram ett barn från livmodern och utgör avslutningen på en graviditet.Kvinnan eller mamman är den som genomgår en förlossning, medan det barnet genomgår en födsel. Detta sker i genomsnitt 270 dagar (38 veckor och 4 dagar) efter befruktningen, eller 284 dagar (40 veckor och 4 dagar) efter senaste menstruationens första dag.

I vilken vecka föds flest barn statistik. i vecka 38 » Nu väger din bebis laddar upp med näring som den kan använda framförallt om den skulle få syrebrist under förlossningen . Totalt sett föds flest barn under var och en av de tre närmaste dagarna efter BF eller,. Forskningsbeskrivning. Graviditet och förlossning kan innebära ökade risker för både moder och barn om kvinnan är överviktig, har genomgått överviktskirurgi, är rökare eller lider av kronisk sjukdom som exempelvis diabetes, depression, reumatoid artrit, endometrios, polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) och inflammatorisk tarmsjukdom syrebrist vid förlossning/svår asfyxi 55-56 Andel barn <28 veckor som behandlats med systemiska steroider 57 Andel barn <28 veckor som behandlats med Som användare kan man få ut önskade uppgifter och statistik genom att logga in från huvudmenyn och göra egna urval Igångsättning, snabb. Igångsättning av förlossningen. vid förlossning med sugklocka, och än mer förhöjda vid tångförlossning. Ef På den här sidan hittar du statistik om Biverkningsfri smärtlindring under graviditet och förlossning När man är förstföderska så är väl en av dom vanligaste undringarna När ska man åka in till Ella fick syrebrist när läkaren tog fel beslut vid kejsarsnitt. Ella är nyfiken och söker kontakt med blicken. Hon ler när hon ser ansikten. När Ella föddes var hon nästan död. Hjärnskadan hon lever med i dag är följden av en serie misstag som begicks vid förlossningen

Få gravida vaccinerar sig mot covid-19. Gravida har högre risk än icke-gravida att bli allvarligt sjuka i covid-19. Hittills har ett 80-tal gravida intensivvårdats och sjukdomen innebär. När vaginal förlossning inte är möjligt. Ett kejsarsnitt utförs vid en förlossning där det av någon anledning inte går att föda vaginalt. Med ett kejsarsnitt lyfts barnet ut ur magen genom ett snitt som läggs en bit ovanför blygdbenet. Antingen är kejsarsnittet planerat eller så måste man under själva förlossningen akut göra.

Statistik från 1891 visar att som mest arbetade en barnmorska vid 193 förlossningar på ett år, medeltal var 41 förlossningar per barnmorska Förlossning kallas en kvinnas födande av barn och utgör avslutningen på en graviditet då kvinnan föder fram barnet från livmodern och ut ur sin kropp En del barn drabbas av syrebrist under graviditet och förlossning. För att skydda hjärnvävnaden från svullnad kan man ibland ge barnet en kylbehandling som hjälper det a... - Listen to Syrebrist och kylbehandling by Neopodden instantly on your tablet, phone or browser - no downloads needed Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Nästa publicering: 2020-12-08 Rapporten omfattar alla graviditeter som lett till förlossning i Sverige med uppgifter om mödrarna (såsom ålder, rökvanor, BMI, läkemedel, förlossningssätt, smärtlindring, graviditetslängd, diagnoser och åtgärder) och de nyfödda barnen (såsom börd, födelsevikt, längd, Apgar och diagnoser.

Nya metoder för att behandla hjärnskador hos barn

Mamma vid 43. av Åsa42 » 06 mar 2010, 21:54. Är lyckligt gravid och 42 år,kommer att vara 43 i höst...har bevisat att det faktiskt GÅR att bli gravid trots åldern.Har läst på nätet att det typ var 1 % chans så lyckan är nu stor! Har funderingar ang kromosomer och hur tillförlitligt KUB testet är Akut syrebrist i samband med förlossning kan uppstå om mamman drabbas av blodtrycksfall eller om moderkakan lossnar eller livmodern går sönder, vilket gör att barnet måste förlösas med. syrebrist. Web. Medicinsk informationssökning. Fortsatt extrem syrebrist i Östersjön. Nyhet • Mar 10, 2020 12:52 CET Utbredning av syrebrist och syrefria områden har sedan 1999 legat på en konstant högre nivå än innan millennieskiftet. 2018 ochSyrebrist påverkar djurlivet i havet negativt, bristen på syre blir en stress för djuren och det leder till sämre.

Hur många barn dör vid förlossning i sverige statistik

 1. Ellinor Bjurströms förlossning blev inte riktigt som hon tänkt sig. Augusti 11, 2021, 12:00 88 Kommentarer. Visa det här inlägget på Instagram. I gårdagens kl 15-inlägg spånade jag lite.
 2. Pco graviditet statistik. Kvinnor med PCOS löpte 45 procents ökad risk att drabbas av havandeskapsförgiftning under graviditeten, och dubbelt så hög risk för mycket för tidig förlossning och graviditetsdiabetes. Barnen till dessa mödrar löpte större risk att födas stora för tiden och med syrebrist i samband med förlossningen Kvinnor med PCOS får ofta för tidigt födda barn och.
 3. uter, något som på ctg-kurvan synts först i sena decelerationer och låg basalfrekvens, sedan i helt upphävd variabilitet och under 14
 4. Naturligtvis, det är bara i genomsnitt statistik, och du bör kontakta din läkare för det bästa tillvägagångs råd. Varför är en C- avsnitt göras? Ibland normal förlossning eller vaginal förlossning kan leda till fler komplikationer än väntat, och det kan vara osäkra för dig och ditt barn
 5. kronans apotek visby stenhuggarvägen visby Billiga 10 x 7? Köp 10 x 7 billigt online på nätet! Här hittar du billiga 10 x 7 billigast online på nätet! Köpa 10 x 7? Här h
 6. Sös förlossning information. Vi erbjuder förlossning på BB Sös och eftervård på BB-avdelning eller i hemmet. När du tror att det är dags för dig att föda ringer du till förlossningen på 08-616 26 80 och rådgör med en barnmorska så att vi kan planera och förbereda för att ta emot dig Du är välkommen till våra öppna föreläsningar för mer information

Förlossningsskada - Wikipedi

Norra Skåne är lokaltidning med huvudkontor i Hässleholm. Det är en komplett nyhetstjänst som levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad och övriga Skåne. NSK erbjuder senaste nytt, inrikes, utrikes och ekonomi och lokala annonser Endast 0,43 % var sjuka i Sverige med ICD10-U07-diagnoser som antagits vara sjuka i Covid19-virus. Den största posten (U07) 44 796 individer, saknar dock relation till medicinskt sjukdomstillstånd. . Diagnoserna J00 - J18 Vanliga influensa infektioner, har minskat totalt med 48 921 individer inom sluten och öppen vård, vilket nästan motsvarar antalet patienter i Covid1

Sjuka i covidliknande U07 sluten vård. Publicerat 2021-10-23 kl. 732 × 252 i Redovisning - Socialstyrelsens statistik i Covid19 och influensasjukdomar Samlad statistik 2010 Alla dessa preparat orsakar skador, för tidig förlossning och tillväxthämning som kan leda till att barnet dör före eller under födelsen. Opiaterna passerar moderkakan och Delvis eller total avlossning av moderkakan kan ge upphov till en dödlig syrebrist. Strypt blodtillförsel pga. att navelsträngen. förlossning på grund av värksvaghet eller uttröttad moder [1]. En annan vanlig och för fostret potentiellt farlig indikation är hotande eller manifest fosterasfyxi - att fostret får syrebrist [4]. Här ses en samkorrelation med utdragen förlossning då den aktiva krystningsfasen utgör e

Cerebral pares - CP - 1177 Vårdguide

Graviditet och förlossning - HS

Syrebrist vid förlossningen, kramper i hjärnan. Lör 4 sep 2010 16:24 Läst 14675 gånger Totalt 16 svar. Camili­ta. Visa endast Lör 4 sep 2010 16:24 ×. Uppgifterna du anger. Störningar i moderkakans funktion. Att moderkakan lossnar eller dess funktion är nedsatt är båda funktionsstörningar i moderkakan, som kan förekomma självständigt eller som en del av mammans sjukdom. Med ablation, som förekommer i 0,2-1,6 % av graviditeter, menas att moderkakan lossnat fullständigt eller delvis En förlossning som tar tid kan leda till skador på både den födande kvinnan och barnet. En av de vanligaste orsakerna till att en förlossning drar ut på tiden är svaga värkar. Förlossningen på Södersjukhuset inför nu en ny unik metod för att undvika långdragna förlossningar Denna tråd är till enbart för diskussioner om statistiska fakta på gruppnivå samt vad som idag är känt vetenskapligt om fertilitet, Hjärnskada under förlossning. Rådet bedömer att barnet varit utsatt för en mycket allvarlig syrebrist i 40 minuter, något som på ctg-kurvan synts först i sena decelerationer och låg basalfrekvens, sedan i helt upphävd variabilitet och under 14 minuter en uttalad bradykardi Syrebrist hos barn under förlossningen kan leda till livslånga

Barn dör när hjärtljud misstolkas vid förlossningar 24

 1. Din guide till rutiner i förlossningsvården. februari 1, 2021. februari 8, 2021. Jag definierar rutiner i förlossningsvården såhär: saker som görs på rutin, på de flesta födande eller nyfödda barn utan en första sållning - alltså även utan att det finns en tydlig indikation. Rutiner kan ses som ett sätt att screena, leta efter.
 2. Vad är riskerna med navelsträngsprolaps? Det är sällsynt att barnets rörelser i livmodern klämmer till navelsträngen. Det är vanligare att det är fosterhinnorna som brister för tidigt och därmed orsakar framfallet. Detta förekommer ibland nära förlossningen, men om det händer före den 32:e veckan kan navelsträngsprolaps.
 3. dagbok om du vill läsa. Emma har fått en cp-skada pga syrebristen. Men de flesta barn som får syrebrist klarar sig från ev hjärnskador enligt Emmas läkare

Flavia, 38 miste sitt barn i sen förlossnin

av syrebrist och/eller som riskerar syrebrist med tilltagande värkarbete (5). Intagningstest var från början tänkt som en riskbedömning i allmänhet och som bedömning av behovet av kontinuerlig registrering med CTG, behov av ytterligare undersökningar av riskfaktorer, samt av beredskap under förlossningen (5) Vaginal förlossning med endast varma kuddar och lustgas vid c:a 5 värkar - i övrigt ingen smärtlindring. Däremot var jag oerhört motiverad och förberedd - hade lyssnat på band från Mama Mia, t ex. Förlossningen var som en dröm, jag FÖDDE verkligen aktivt, var fullt medveten om allt som hände, allt gick perfekt, c:a 3 tim från första värken (dock gick vattnet c:a 15 tim tidigare)

Fakta om akuta kejsarsnitt - barntotal

Norrköping - Gott betyg till förlossningen på ViN SVT

Hjärnskada syrebrist förlossning. Hjärnskada under förlossning. Rådet bedömer att barnet varit utsatt för en mycket allvarlig syrebrist i 40 minuter, något som på ctg-kurvan synts först i sena decelerationer och låg basalfrekvens, sedan i helt upphävd variabilitet och under 14 minuter en uttalad bradykardi Syrebrist hos barn under förlossningen kan leda till livslånga. Syrebrist i hjärnan - Exopulse Stroke eller slaganfall länge en av våra folksjukdomar. Det är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och den vanligaste kroppsliga hjärnan till hur. Stroke är ett samlingsnamn för det tillstånd med plötsliga symptom som uppstår då en del av hjärnan drabbas av ischemi syrebrist 3.8 Kylbehandling av fullgångna som drabbats av syrebrist vid förlossning 38 3.9 Andel barn <28 veckor som behandlats med systemiska steroider 39 3.10 Andel barn <28 veckor som behandlats med inhalationssteroider 40 3.11 Andel barn <28 veckor som behandlats med inotropa, cirkulationsstödjande läkemedel 4 Syrebrist I Hjärnan Hur Länge. Förvärvade hjärnskador Klas Blomgren, professor i perinatal hjärnforskning vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, forskar om hur man länge minimera hjärnskador hos två typer av barnpatienter: hur cancerdrabbade barn som fått strålbehandling mot hjärnan, dels spädbarn som varit med om komplicerade förlossningar Syrebrist i hjärnan hur länge Välj region: Migrän efter förlossning - syrebrist i hjärnan hur länge. Hur ser hjärnan ut? Nytt Logga in. Sök endast rubriker. Bukefalos Hästnyheter Radannonser. Bli medlem. Logga in. JavaScript is disabled

Avståndet mellan jorden och mars - winspnine

Enligt ny statistik från Socialstyrelsen fick 5,1 procent av förstföderskorna 2016 bristningar i bäckenbotten som drabbar ändtarmsmuskulaturen Kejsarsnitt, även snitt, är en förlossningsmetod som används då vaginal förlossning av någon anledning inte är möjlig, har förhöjda risker, eller ej är önskad av kvinnan Drabbas 9. Barn till överviktiga kvinnor löper ökad risk att drabbas av syrebrist vid förlossningen. (netdoktor.se)I Sverige drabbas årligen 300-500 barn av förlossningsasfyxi , vilket är en kombination av syrebrist och nedsatt blodförsörjning till bland annat hjärnan hos nyfödda. (Men det visar sig att när en tumör drabbas av syrebrist, hypoxi, blir den vid många cancerformer. · Syrebrist 1 I ett slutet utrymme blir inandningsluften allt fattigare på syre. 2 Sakta men säkert minskar syrehalten i blodet, kroppen drabbas av syrebrist. Pågår det tillräckligt länge blir man till slut medvetlös. 3 Alla organ tar skada, men hjärnan - det viktigaste organet - skadas newss.windiwomm.com: Behrang Behdjou

Bytagymnasium - Hjälp & rådgivning när du vill byta skol

Features Fullscreen sharing Embed Digital Sales Statistics Article stories Visual Stories SEO. F5 Inducerad förlossning Definition. Syrebrist och skador orsakade av syrebrist hos nyfödd Värkstimulerande medel vanlig orsak till syrebrist under förlossning Pressmeddelanden • Maj 11, 2009 14:12 CEST. Felaktig användning av det värkstimulerande läkemedlet oxytocin ligger bakom vartannat fall av svår syrebrist hos nyfödda. Det visar en studie vid Akademiska och Örebro universitetssjukhus under perioden 1994-200 En viss ökad risk föreligger för att förlossningen behöver avslutas med sugklocka eller tång, på grund av ett långdraget krystskede som barnet kan ta skada av. Referenser: Abascal Gudrun, Astra Läkemedel AB, Förlossning, smärta och smärtlindring, Trosa 1993, Sjögren Berit, förlossningsrädsla, studentlitteratur, Lund 199 Barn som drabbas av akut syrebrist vid födseln (för. Syrebrist i hjärnan hur länge Syrebrist i hjärnan: typer och orsaker Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Stroke eller slaganfall är en av våra hur

Fetma vid graviditet ökar risk för missbildning - Netdokto

Ett enkelt prov på fostervattnet under pågående förlossning kan avslöja hur lång förlossningen blir. Ny forskning kan skapa rutiner som underlättar födandet och minskar risken för syrebrist hos barnet gått upp i vikt efter förlossning; färjor från sverige till turkiet; varför säger man redan de gamla grekerna. min bebis rullar med ögonen; önskar att jag var gravid; personlig assistent lön; bäckbacka trygghetsboende umeå; tungelsta kyrka gudstjänst; vådan av att vara skrake; föräldrars ansvar för barn över 18 år; köra bil.