Home

Vad ville bolsjevikerna

Bolsjevik - Wikipedi

Bolsjeviker (av ryskans большевик [bəlʲʂᵻˈvʲik], 'majoritetsman') kallade sig medlemmarna i den ena av de två fraktioner som bildades efter en splittring av Rysslands socialdemokratiska arbetareparti. År 1903 splittrades detta parti i två fraktioner Bolsjevikerna ville att folket skulle ta makten genom revolution. I Ryssland fanns vid den här tiden även andra maktcentra än den provisoriska regeringen. Runt om i landet hade olika råd, s.k. sovjeter, bildats. Dessa dominerades av socialister och kommunister Bolsjevikerna fick sitt namn av Lenin. Vladimir Lenin kallade sina anhängare i Rysslands social­demokratiska arbetarparti för bolsjeviker, efter det ryska ordet för majoritet, bolsjinstvo. På partikongressen år 1903 stödde de hans plan att erövra makten genom en revolution i Ryssland och fostra folket till kommunism

Lenins bödlar mördade bolsjevikernas fiender

Vilka är bolsjevikerna? Bolsjevikerna var en fraktion av det marxistiska ryska socialdemokratiska arbetspartiet. Faktum är att Lenins anhängare eller anhängare kom att bli kallade som bolsjeviker. Oktoberrevolutionens fas i den ryska revolutionen 1917 såg bolsjevikerna till makten Bolsjeviker är en fraktion av det marxistiska ryska socialdemokratiska arbetspartiet eller RSDLP. Å andra sidan är mensjeviker fraktionen för den ryska revolutionära rörelsen som uppstod 1904. Detta är den största skillnaden mellan de två ryska fraktionerna Det var bolsjevikerna som kastade Menshevik / SR-majoritetens provisoriska regering. Mensjevikerna eftersträvde en mer reformistisk socialistisk inställning och hade under tiden mest inflytande i duman. De anpassar sig ideologiskt snarare till de också socialistiska SR: erna än de revolutionära autoritära bolsjevikerna under Lenin

Bolsjevikerna hade en benägenhet att se fiender i stort sett överallt - både verkliga och inbillade - för om en person inte tillhörde proletariatet eller bolsjevikpartiet, betraktades hen i det närmaste automatiskt som en motståndare Vladimir Lenin. M. Bild: Wikimedia. Vladimir Lenin, 1916, Vladimir Lenin (1870-1924) var en kommunistisk teoretiker och politiker som ledde de revolutionära kommunisterna (bolsjevikerna) under den ryska revolutionen 1917 och i det efterföljande inbördeskriget. Lenin var ett revolutionärt täcknamn, egentligen hette han Vladimir Uljanov Bolsjevikerna var det enda parti som ville erbjuda omedelbar fred, och Lenins parti förespråkade också att all makt borde övergå till sovjeterna. Fred, jord och bröd! , Ned med den provisoriska regeringen! och All makt åt sovjeterna! blev bolsjevikernas slagord, och under sommaren och hösten växte bolsjevikpartiet från att ha varit en liten och okänd grupp, till att bli ett av Rysslands största partier

Vilka var bolsjevikerna? - Revolutionsåret 191

  1. Bolsjevikerna var kommunister som ville ta över makten i landet genom en revolution. Vad hände under oktoberrevolutionen 1917? Under oktoberrevolutionen började bolsjevikerna propagera för fred, bröd och jord åt bönderna
  2. En av hans motståndare, Martov, ville tvärtom bredda antalet medlemmar så mycket som möjligt. Lenin förlorade den omröstning som hölls då, men eftersom några av hans motståndare lämnade kongressen pga missnöje i en annan fråga, hävdade han när kongressen var över att han hade en majoritet bakom sig. Därför kallades hans fraktion för bolsjevikerna, alltså majoritetens män
  3. Medan bolsjevikerna rivits av fraktioner var det faktiskt Lenin som alltid vann och gav riktning. Mensjevikerna delade över vad de skulle göra, och bolsjevikerna - med en tydlig ledare i Lenin - befann sig växa i popularitet, med hjälp av Lenins ståndpunkter om fred, bröd och mark
  4. Vilka var bolsjevikerna och vad ville de göra? Runt om I Ryssland hade olika råd, sovjeter, bildats. Dessa bestod till mestadels utav socialister och kommunister, ett av kommunistpartierna som representerade sovjeterna kallades för bolsjevikerna
  5. artiklar tillgängliga i tid för att påverka det som han ville påverka. Men ännu viktigare - och intressantare - är att bolsjevikpartiet inte alltid gjorde som Lenin ville. Exempel på detta: Under september förespråkade Lenin att bolsjevikpartiet självt skulle organisera upproret, utan att dra in sovjeterna

I september fick bolsjevikerna kontroll över sovjeterna i S:t Petersburg. Samtidigt var dem också på väg att ta makten i alla de stora städerna. Genom det förlorade valet, där de bara fick 20 % av rösterna fick Bolsjevikerna att tänka på att ta makten genom våld istället När sedan bolsjevikerna tog makten i den ryska oktoberrevo­lutionen var splittringen av socialdemokratin i en reformistisk och en Socialdemokraterna bildade vad som kom att kallas 1917 års Bägge ville utnyttja situationen för att äntligen få gehör för kravet på allmän och lika rösträtt till. Bolsjevikerna - De Röda - stod mot de som stödde det gamla tsarväldet och de som ville ha regeringen kvar - De Vita - som dessutom fick stöd av västvärlden, England och Frankrike. 1922 var kriget över och De Röda stod som segrare, den främsta anledningen var att motståndarna kämpade för olika mål medan de själva stod enade De dekret och proklamationer, varmed bolsjevikerna översvämmat Ryssland, hava av folket uppfattats som uppmaningar till övervåld och plundring: »Tag vad ni kan och så mycket ni kan! Sedan blir det för sent.

Mats syftar säkert på valet 25 nov 1917 där bolsjevikerna fick 25% och SR 40%. Men vänstern i SR och de betydligt mindre mensjevikerna stödde bolsjevikerna, så nog hade bolsjevikerna massornas stöd Han fängslades av bolsjevikerna, och därför inte heller förstod vad kidnapparna ville att han skulle berätta. Calvé hölls fången i över ett dygn, fastkedjad i ett rum på övervåningen i villan i Bollstanäs, där han torterades av den sadistiske Hadjetlaché,. År 1917 förändrade två revolutioner Rysslands struktur. Först störtade den ryska revolutionen i februari den ryska monarkin och inrättade en provisorisk regering. I oktober placerade en andra ryska revolutionen bolsjevikerna som ledare för Ryssland, vilket resulterade i skapandet av världens första kommunistiska land

Mensjevikerna ville inte ta utan av den mensjevikiskt styrda sovjeten. Så kom alltså mensjevikerna att genomföra beslut som - tvärtemot vad de egentligen ville uppfattade (helt riktigt) demonstrationen som en stridsförklaring, och genomdrev ett nytt förbud mot gatuprotester. Bolsjevikerna beslöt efter stor tvekan. Bolsjevikerna stödde Finlands självständighet och gav signaler åt Finland att de stödde en finsk självständighetsförklaring. Kerenskijs regering ville hålla kvar Finland av.

Ryssligan – Vit terror i Bollstanäs – Internationalen

Tsaren vägrade underteckna det fredsavtal med Första världskrigets centralmakter som ingåtts av bolsjevikerna med Lev Trotskij i spetsen i Brest-Litovsk i Polen den 3 mars 1918; med freden ville bolsjevikerna i lugn och ro kunna inrikta sig på att krossa den vita sidan i det pågående inbördeskriget, där det inte alls var givet att kommunistsidan skulle segra Uppgift. Vad ville Gavrilo uppnå med morden, enligt boken? (s. 460) Nationalism -som explosiv kraft En orsak till kriget är den nationalism som hade vuxit fram i Europa under 1800-talet. De länder som främst kom att implodera på grund av nationalismen var de multietniska (och högst odemokratiska äve I det här spelade bolsjevikerna i princip ingen som helst roll. Nu visade det sig att Kerenskij inte ville söka fred med Tyskland så tyska underrättelsetjänsten sökte upp Lenin som satt i exil i Schweiz och gav honom en stor summa dollar plus ett tåg som kunde transportera honom till Ryssland

Totalt la dom vad som hade varit en halv miljard Euro i dagens penningvärde på bolsjevikerna men också på andra rivaliserande revolutionärer. Det var inte Lenin personligen de ville se, det vara bara någon som kunde kasta in den ryska handduken • Mensjeviker ville att partiet skulle vara ett massparti som inte var hårt stickat. De ville ha ett parti som löst organiserades. • Idéer om kommunism: • Bolsjevikerna trodde att Ryssland år 1917 var redo för en revolution som skulle etablera kommunismen i landet Bolsjevikerna var det enda parti som ville erbjuda omedelbar fred, och Lenins parti förespråkade också att all makt borde övergå till sovjeterna. Fred, jord och bröd! , Ned med den provisoriska regeringen! och All makt åt sovjeterna! blev bolsjevikernas slagord, och under sommaren och hösten växte bolsjevikpartiet från att ha varit en liten och okänd grupp, till att bli ett av. Bolsjevikerna, en term som betyder majoritetsmedlem på ryska, var den mest radikala fraktionen från det ryska socialdemokratiska arbetarpartiet (POSDR), ledd av Lenin. Denna politiska grupp sammanförde flera marxistiska kollektiv som ville avsluta tsarregimen i Ryssland i början av 1900-talet

Ryska revolutionen Det korta 1900-talet Historia SO

Kriget öppnade också en spricka bland bolsjevikerna. Medan Trotskij inte ville ha fred utan ett revolutionärt krig mot världsimperialismen i hopp om arbetaruppror i Berlin och Wien, förespråkade Lenin fred på de tyska villkoren för att få andrum för revolutionen. Då tyskarna den 23 februari 1918 intog Pskov, vann Lenins linje 3. Matilda, tsaren, Gud och bolsjevikerna | Osystematiska studier av omvärlden. 23 april 2011. Sankt Petersburg. Museet för politisk historia i Sankt Petersburg ligger i Matilda Feliksovna Ksjesinskaja gamla palats. Matilda föddes 1872 och var prima ballerina på den kejserliga baletten. Jag går dit med min vän Zjenja Jag höll med, jag ville inte avslöja att jag inte visste vad det var för plats. Jag har ett bra minne av den händelsen, fast det är snart 80 år sedan. Det pratades rätt mycket sedan i stugorna om bolsjevikerna En man som visste vad han ville var Lenin, han var partiledare för bolsjevikerna. 24-25 oktober 1917 så tog boljsevikanhängare över viktiga delar av staden t.ex telegrafer, banker och postkontor 1 vecka senare utsågs Lenin till regeringschef detta kallades oktober revolutionen och skulle kunna förknippas med en statskupp Vad var avsikten med att Åland inte ville tillhöra Finland, var det bara det svenska språket? Efter första världskriget och bolsjevikerna tagit makten i Ryssland så trodde säkerligen bönder och skutägare på Åland att även Finland skulle tas över av bolsjevikerna. Finlands självständighet var skakig då

Freden i Brest-Litovsk. Oktoberrevolutionen 1917 innebar början till slutet för förs­ta världskriget, den värsta människoslakt världen dittills sett. På våren 1918 slöts fredsavtal på östfronten och i oktober 1918 satte den tyska revolutionen stopp för kriget på västfronten Historieskrivningen om förhållandet mellan det ryska avantgardet och bolsjevikerna har alltid varit omstridd, och tolkningarna har typiskt växlat i enlighet med det för tillfället rådande politiska klimatet Bolsjevikerna var det enda parti som ville erbjuda omedelbar fred, och Lenins parti förespråkade också att all makt borde övergå till sovjeterna. Fred, jord och bröd!, Ned med den provisoriska regeringen! och All makt åt sovjeterna! blev bolsjevikernas slagord, och under sommaren och hösten växte bolsjevikpartiet från att ha varit en liten och okänd grupp, till att bli ett av. Röda armén skapades genom ett dekret den 15 januari 1918. Då hade bolsjevikerna sedan några månader tagit makten i Petrograd (S:t Petersburg) och det gällde då för det kommunistiska partiet att både stå emot den tyska armén under slutfasen av första världskriget och snart även stå emot de vita garden som ville driva bort kommunistern Vad hände med tsarfamiljen efter att tsaren blivit avsatt. Tsar Nikolaj II, hustrun och parets alla fem barn omkom i ett kulregn natten till den 17 juli 1918. med freden ville bolsjevikerna i lugn och ro kunna inrikta sig på att krossa den vita sidan i det pågående inbördeskriget,.

Varför hette de bolsjeviker? varldenshistoria

Medan socialdemokraterna (åtminstone Bolsjevikerna) ville ge bönderna jord kollektivt, var socialistrevolutionärernas politik att ge dem jorden individuellt. Ledaren för dess högerflygel var Viktor Tjernov, för vänsterflygeln den redan 1916 berömde advokaten Alexander Kerenski. 4 Sidan 2-Skulle ni rösta på ett nazisistiskt-kommunistiskt parti? Nationalsocialism, fascism och nationalis

Skillnaden mellan bolsjevikerna och mensjevikerna 202

Skillnaden Mellan Bolsjeviker Och Mensjeviker Jämför

Bolsjevikerna och konsten (med återblickar) 2 juli, 2016 - 19:01. Det verkar under Sovjetunionens första år ha funnits två motstridiga politiskt korrekta uppfattningar om konsten. Den ena som av fientligt inställda tyskar kallades för kulturbolsjevism innebar att allt gammalt, i synnerhet all rysk och europeisk historia och tradition. Dels förde bolsjevikerna fram parollen All makt åt sovjeterna!, som visade att bolsjevikerna, även om de fram till i september inte var i majoritet i sovjeterna, ville ha ett slut på dubbelmaktsystemet, och att arbetarnas organisationer skulle styra samhället. Man ville krossa den gamla statsmakten och skapa en ny, socialistisk Villa Kassman på finaste platsen i Stockholm - som utgör ett slags symboliskt moraliskt monument - är en nyckel i saken, högerledaren Arvid Lindman är en annan, Röde Bankiren Olof Ash - berg är en tredje och trots att vad som Karl Gerhard beskrev - regnar det på CITY droppar det uti Norrström - det hela en gång hade en air av flärdfull spiritualism omkring sig, så var det aldrig. En jämförelse av stalinism och nazim. 3 februari, 2017 kristofferejnermark Okategoriserade. Den mest yttrande liknelsen mellan stalinism och nazism är nog troligen att de både systemen och ideologierna utgår från ett parti som styr landet och dess statsapparatur. Skillnad finns dock i och med att kommunistpartiet i Sovjetunionen som. Vladimir Iljtj Uljanov Mitt namn är Vladimir Ilich Lenin och jag föddes den 10 april 1870 i Simbirsk, Kejsardömet Ryssland. Jag är grundaren av ryska kommunistpartiet (bolsjevikerna). Jag var inspiratör och ledare för Bolsjevikrevolutionen (1917) och arkitekt, byggare och första huvudet av Sovjetstaten (1917-1924). Jag är också grundare av organisationen Komintern (1919) och de

Tuvinska folkrepubliken – Wikipedia

vad är skillnaden mellan mensjevikerna och bolsjevikern

När bolsjevikerna gett sig av, återvände Lessner i augusti 1918 med den sista båten till Baku. Han berättar här om vad som hände med början den 17 september då turkarna tågade in i staden. Nobels hade ej många förluster i folk och inte heller i egendom Denna kommunism var snarast en illusion för de plebejiska massorna - en illusion som göddes av bolsjevikerna - i ett land som ville befrias från feodalismens bojor. [85] Håller man sig till det skrivna och de historiska händelserna kan man möjligen tycka att Otto Bauer, som talar om en plebejisk revolution, varit mera klarsynt än Lenin Baltikum: Estland, Lettland och Litauen från norr till söder. Den här artikeln kom som en kommentar av läsaren Ivan. Denne har översatt artikeln Hur letter, ester och litauier framträdde i historien. De tre baltiska staterna har en yta på 175 000 kvadratkilometer, dvs ungefär 40 % av Sveriges yta, samt har en befolkning på 6 miljoner

Lenins bödlar mördade bolsjevikernas fiender

105 år efter det stora krigets början är det äntligen klart: det ryska imperiet och tsaren tappade inte det, och dess förlorare var bolsjevikerna inte Ryssland Men de mer gammalmodiga konservativa borgarna var ståndaktiga motståndare till Bolsjevikerna, anarkisterna och aristokraterna också, även om de inte hade något emot att alliera sig med aristokraterna. Vilket politiskt system som helst där de inte kunde göra precis vad de ville mot vem de ville, kallade de för tyranni De röda ville också sprida sin revolution utomlands till andra länder, framför allt Tyskland., Den vita armén, å andra sidan, var löst sammansatt av olika kontrarevolutionära grupper, som var förenade i deras gemensamma motstånd mot bolsjevikerna och vars brist på någon singulär politisk vision eller plattform så småningom tog en vägtull på deras uppror Vad ville bolsjevikerna? Omedelbart avsluta kriget. Och låta världsrevolutionen börja. Blind tro på ideos vetenskaplighet kombinerat med mysticism. Avskaffa privat ägande av produktionsmedlen, inte minst jordägande. Komintern (3:e Internationalen) bildas 2 mars 1919. Säte i Moskva. Jämför: Myten om rysk messianis

Video: Vladimir Lenin Historia SO-rumme

Han är misstänkte bombmannen. Inrikes. En 55-årig invandrare vid namn Mark Lorentzon (född Maciej Gumkowski) är den misstänkte gärningsman som jagas för explosionen på Husargatan i Göteborg. Just nu pågår en stor polisinsats med koppling till Lorentzon, som fortfarande är på fri fot och nyligen ska ha bombhotat en vårdcentral Efter maktövertagandet Fred med Tyskland, mars 1918 Bolsjevikerna bytte namn till Ryska kommunistiska partiet 1818, alla andra partier var förbjudna Adelns och kyrkans egendomar togs av staten Även andra stora egendomar beslagtogs av staten Bönderna fick bruka jorden och leverera mat till städerna Moskva blev återigen huvudstad Inbördeskriget 1918-1921 Röda armen 1918 De vita. bolsjevikerna (för att helst få slut på kriget på östfronten). Hon klargör också att ett sådant agerande från stormakters sida inte är ovanligt, utan snarare regel. Det var inte vad London ville höra, utan man fortsatte att stödja en rutten regim Förbudet förlängs sedan för att vara under hela kriget, och bolsjevikerna ser inga skäl att ändra på tsarens påbud. Lenin var inte mycket för att svinga en bägare och han förklarade också att döden var att föredra framför vodkaförsäljning och att den ryske bonden kunde få vad han ville bara inte sprit och ikoner

Många människor känner igen mig genom namnet Lenin, men mitt fullständiga namn är Vladimir Iljtj Uljanov. Jag kommer ifrån Ryssland, mer exakt ifrån Simbirsk. Den 10 april år 1870 var datumet jag föddes. Jag var det tredje barnet i min familj. Jag har två äldre syskon och tre yngre syskon. Jag kommer ifrån ett kärleksfull Från Berlin till Ankara, via Warsawa. 2021-08-04. Andreas Sörensen. KULTUR Tre städer som kanske mer än några andra spelade en avgörande roll i ett av mänsklighetens viktigaste skeden. Med den ryska revolutionen som fond rör sig Kemal Okuyan, mångårig generalsekreterare i Turkiets Kommunistiska Parti (TKP) mellan dessa städer

Kampen för ett amerikanskt kommunistparti. Amerikanska kommunister vid kongressen i Michigan 1922, samt vänsterjournalisten John Reed. Det är nu hundra år sedan det amerikanska kommunistpartiet, eller rättare sagt två amerikanska kommunistpartier grundades 1919. Rörelsen föddes under den Röda skräckens repressionsvåg, vilket tvingade. Politiska åsikter i Ryssland Ryssland från 1850 till 1917 var full av många politiska åsikter som sträckte sig över hela det politiska spektrumet. Medan det fanns många grupper som stödde arbetarklassen och ville främja sin sak, fanns det färre grupper som kom ut till stöd för tsaren - även om dessa var små.

Översättningar av ord BOLSJEVIKERNA från svenska till norska och exempel på användning av BOLSJEVIKERNA i en mening med deras översättningar: Men till dess kommer bolsjevikerna att hålla på makten

Ryska revolutionen - Wikipedi

Bolsjevikerna (majoriteten), ledda av Vladimir Lenin, ville däremot göra arbetarrörelsens politiska organisationer (80 av 632 ord) Författare: Lars Olsson; Kommunistisk diktatur och socialdemokratisk välfärdspolitik. Efter andra världskriget fick arbetarrörelsen inflytande i hela Europa Ville få med Ryssland i kriget. medan bolsjevikerna till sina områden kunde lägga Ukraina, Vitryssland och Baltikum förlorade den vita sidan stödet bland majoriteten av landets bondebefolkning redan innan dessa med egna ögon sett vad de vitas makterövring innebar Bolsjevikerna organiserade arbetarmiliser tillsammans med gräsrötter från mensjevikerna och socialistrevolutionärerna i ett rött garde med 40 000 beväpnade Den 20 augusti publicerade Stalin som redaktör för Pravda Zinovjevs artikel Vad bör inte göras, som var en kritik av Matroserna ville göra upp med Kerenskij Vad kul att du valt att bli prenumerant I år är det är hundra år sedan bolsjevikerna i Ryssland, Vissa av regeringens medlemmar ville även se att Ryssland fortsatte delta i första.

bolsjevikerna ville nederlag tsaristiska Ryssland och gjorde allt för att underminera försvaret potential i landet.Detta är tydligast manifest engagemang under den tyska krigs, men först formulerades tidigare - under japanerna.En av anledningarna till att vägrade att delta i III kongress London RSDAP mensjevikerna - ett faktum känt till dem materiellt stöd från utländska fientliga. Ett inbördeskrig bröt ut mellan Bolsjevikerna, som tog makten, och den Vita armén som ville se Nikolaj på tronen igen. Från bolsjevikernas synvinkel var Nikolaj farlig av flera anledningar. Om den vita armén lyckades frita tsaren och hans familj innebar det en symbolisk seger bolsjevikerna inte ville veta av. Så i takt med att hotet kom närmare beslutade man sig för att lösa. Men vad det går ut på är Amerikanerna ville ha guld som säkerhet för lån från Ryssland. Lån betalades ut 1916 på 50 milj dollar. Men Richard Spence antyder att stödet från de amerikanska bankerna var tvetydigt, skett i samförstånd med bolsjevikerna, men här verkar de ha begått ett grundläggande misstag Med hjälp av Bolånekalkylen kan du räkna ut vad ditt bolån kommer att kosta, med utgångspunkt från priset på bostaden och hur mycket du lägger kontant. Innan du tar ett bolån är det viktigt att du vet vad det kommer att kosta. Tänk också på att ha utrymme för höjda räntor. Du får inte låna mer än 85 procent av bostadens. Han är misstänkte bombmannen Publicerad 30 september 2021 kl 16.41. Inrikes. En 55-årig invandrare som numera heter Mark Lorentzon men är född som Maciej Gumkowski i polska Gdansk är den misstänkte gärningsman som jagas för explosionen på Övre Husargatan i Göteborg

Instuderingsfrågor världskrigens tid Flashcards Quizle

Bolsjevik - Rilpedi

Vem var mensjevikerna och bolsjevikerna

Postmoderna hem och sovjetiska drömmar. Artikel från Nummer 3, 2018 - Hemmet. Heminredning ur ett historiematerialistiskt perspektiv. Miranda Cox skriver om det flexibla hemmet för den flexibla människan och om hur bolsjevikerna kan inspirera till en framtida kommunistisk lifestyle. I Ikeas reklamfilm langar unga människor möbler ur en. Begreppsparet bolsjevik-mensjevik skapades i samband med socialdemokratiska partiets femte kongress, som hölls i Bryssel och London 1903. Vladimir Lenin som var en av de framträdande i rörelsen, hade sina egna idéer om hur det borde fungera. Lenin hade som ung läst Nikolaj Tjernysjevskijs verk Vad bör göras? Rosa Luxemburg ville givetvis inte påstå något annat, men med tanke på hur lättvindigt argument har plockats från hennes polemik för att hävda att hon var en konsekvent motståndare till Lenin kan det vara på sin plats med ett sådant klargörande. Självfallet önskade Luxemburg ingen upprepning av jakobindiktaturen från 1793-94 Idag fyller Finland 100 år. Den 6 december 1917 deklarerade man sin självständighet från Ryssland. Ett Ryssland som höll på att slås ur Första världskriget efter år av katastrofala nederlag. Ett Ryssland där kommunisterna - 'bolsjevikerna' - en månad tidigare hade tagit makten. Den finska självständigheten var då långt ifrån given, men idag kan vi.. För att göra annonseringen mera dramatisk hette en av rubrikerna Överlevande berättar. Jag ber läsaren smaka på de orden. Ganska fantastiskt eller hur? När det gäller den ryska historien, även om den berör händelser 75 år tillbaka i tiden, kräver tydligen den internationella borgerligheten att samtliga människor som var med på den tiden fortfarande skall vara kvar i livet