Home

Pedagog utbildning behörighet

För att söka Stadsmissionens utbildning till behandlingspedagog/socialpedagog krävs grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper. Specifikt innebär det: Grundläggande behörighet: Gymnasieexamen, slutbetyg eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Mer detaljerad information finner du i vår utbildningsplan nedan Ett självständigt arbete om minst 15 hp ska ingå. Spanska. Inriktning 7-9. Kurser i spanska omfattande minst 90 hp vari ska ingå muntlig och skriftlig språkfärdighet, grammatik/ språkstruktur/ språkvetenskap, kultur och samhälle i spanskspråkiga länder, litteratur samt ett självständigt arbete om minst 15 hp För att antas till KPU, inriktning gymnasiet, krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt relevanta ämneskunskaper. Kraven på ämneskunskaper skiljer sig åt om du kommer ha ett eller två undervisningsämnen: Ett undervisningsämne: Avslutade ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng i ett ämne Som pedagog i fritidshem stöttar du eleverna i deras lärande, identitetsskapande och sociala utveckling. Under utbildningen får du utveckla ditt ledarskap och lära dig att arbeta med fritidshemspedagogik och värdegrundsfrågor. Under utbildningen får du bland annat

Oftast är utbildningen en påbyggnadsutbildning för yrkesverksamma lärare. Specialpedagogutbildningen ges vid vissa högskolor. För antagning krävs förutom grundläggande behörighet för högskolestudier också särskild behörighet i svenska, engelska och samhällskunskap samt i vissa andra ämnen som varierar beroende på vilken inriktning du väljer att läsa Behörighetskraven för utbildningar till Behandlingspedagog hittar du i områdesbehörighet A5. Studier i Norge Du kan läsa mer om hur man studerar till Behandlingspedagog i Norge på Søk Utdanning

Behörighet och urval behandlingspedagog/socialpedagog

  1. Du uppfyller kraven för grundläggande behörighet om du: Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning eller, Har en svensk utbildning som motsvarar kraven i en gymnasieexamen eller kommunal vuxenutbildning; Du ska ha
  2. Vilken utbildning krävs för att bli Fritidspedagog. För att bli fritidspedagog utbildar du dig till grundskollärare med inriktning mot arbete i fritidshem inom universitet och högskolor. Utbildningen finns på flera orter i landet och är tre år lång. Kontrollera behörighetskraven med utbildningsanordnaren
  3. Den studiegången omfattar ett till två år.. Även andra pedagoger kan komplettera sin utbildning med ett dansämne. Behörighetskrav för Danspedagoger. Vanligtvis krävs främst grundläggande behörighet för högskolestudier. Det kan även krävas arbetsprov. Studera till Danspedagog utomlands. Mer information inom kort. Studier i Norg

Efterfrågan bland lärare och behörighet inom olika ämnen är idag stor. Genom att läsa en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan du komplettera dina tidigare studier och ta ut en ämneslärarexamen. Påbörja en kompletterande pedagogisk utbildning redan idag Utbildningen. Kompletterande pedagogisk utbildning leder till en ämneslärarexamen med behörighet att undervisa antingen i årskurs 7-9 eller på gymnasiet. Studietakten är på trekvartsfart under höst- och vårtermin och heltid under sommarterminen. Det innebär att du är färdig ämneslärare efter cirka 1,5 års studier Behörighet Högskolestudier motsvarande minst 90 hp* i ett ämne. Med ämne avses relevant undervisningsämne i grundskolans årskurs 7-9 och eller i gymnasiet, se information om vad som krävs i respektive ämne i Lärarhögskolans programinformation Kompletterande pedagogisk utbildning. Du som redan har ämnesstudier i undervisningsämnen kan komplettera din utbildning genom en så kallad kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för att nå ämneslärarexamen och bli behörig lärare i antingen grundskolans årskurs 7-9 eller gymnasieskolan. KPU på studera.nu (annan webbplats Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 högskolepoäng vänder sig till dig som vill bli ämneslärare och som har ämneskunskaper som är relevanta för ett eller flera av skolans undervisningsämnen. Denna inriktning leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp (avancerad nivå)

Skolans organisation - Lessebo

Särskild behörighet ämneskunskaper - Mälardalens högskol

Utbildningen bygger på studenternas observationer och analyser av utbildningsmiljöer, utbildningssituationer och pedagogiskt ledarskap. Exempel på vetenskapliga förhållningssätt och forskningsfrågor behandlas. Du övar dig att genomföra undersökningar med hjälp av vetenskapliga metoder och pedagogiska teorier och skriver ett självständigt arbete på. Det är Skolverket som beslutar om behörighet utöver examen. Så är det att plugga Undervisningen Utbildningen innehåller både högskoleförlagd undervisning (HFU) och verksamhetsförlagd undervisning (VFU) som förbereder dig för ditt kommande yrke. Lokaler Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt Behörighet. Grundläggande behörighet. Urval. Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent. Mer om ämnet Pedagogi Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - underlag för bedömning av behörighet Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kortare utbildning som kompletterar tidigare studier med en pedagogisk utbildning för att tillsammans ge en ämneslärarexamen. Vilka krav som gäller för antagning till utbildningen och examen styrs av Högskoleförordningen (1993:100), Bilaga 2 - Examensordningen

Behörighetskrav, ansökan och prioritering av urvalet till

Utbildning - Yrkeshögskola

Speciallärare och specialpedagog - Utbildning, behörighet

Kandidatprogrammet i danspedagogik är en treårig utbildning för dig som vill undervisa i dans och som tycker att det är intressant att arbeta med människor. Danspedagogens yrke är i ständig utveckling och efter utbildningen har du goda möjligheter att vara en initiativrik och självständig entreprenör som arbetar med dans och skapande på olika sätt Utbildningen finns också på distans. Självklart kan du bli medlem i Lärarförbundet direkt när du Ibland krävs också särskild behörighet i vissa Kunskaper i språket ska också kunna valideras och tillgodoräknas och kompletteras med en kompletterande pedagogisk utbildning om 90 högskolepoäng. Taggar Under utbildningen får du fördjupa dig i teaterpedagogikens område där mötet mellan konstnärligt arbete och pedagogik står i centrum. Du lär dig mer om lärarrollen, lärande och ämnesdidaktik. Under två femveckorsperioder har du verksamhetsförlagd utbildning i någon teaterpedagogisk verksamhet Som pedagogisk vägledare kan du arbeta med dokumentationsombudsansvar, metodutveckling, verksamhetsutveckling och kollegialt stöd utöver det individuellt anpassade stödet. LIA (praktik) # En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete) , vilket är yrkeshögskolans version av praktik För särskild behörighet krävs: Minst 90 högskolepoäng och ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng i något av följande huvudområden pedagogik, internationell och jämförande pedagogik, didaktik, ämnesdidaktik, barn- och ungdomsvetenskap, specialpedagogik, pedagogiskt arbete, annat samhällsvetenskapligt* eller humanistiskt ämne* [2] eller en lärarexamen om lägst 180.

Efterfrågan bland lärare och behörighet inom olika ämnen är idag stor. Genom att läsa en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan du komplettera dina tidigare studier och ta ut en ämneslärarexamen Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) riktar sig till dig som redan har en högskoleutbildning. Utbildningen fungerar som ett komplement till dina tidigare studier där du sedan tar ut en ämneslärarexamen. Ämnet du tidigare studerat måste vara en del av svenska skolans läroplan för att kunna kompletteras till en ämneslärarexamen Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade erbjuds vid Stockholms universitet/Kungliga Tekniska högskolan, Umeå universitet samt Karlstad universitet. Genom din lärarlegitimation kan du få behörighet att undervisa i årskurs 4-6, 7-9 och gymnasieskolan i ditt huvudämne (90 hp) Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Du behöver därför ha en behörighetsgivande lärarexamen för att få lärarlegitimation med behörighet att undervisa i ämnet modersmål. du går en kompletterande pedagogisk utbildning under anställningen

För antagning till Kompletterande pedagogisk utbildning krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet, SvB/Sv2B, EnA alternativt Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6, samt för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7- Studera pedagogik Att ha pedagogiska kunskaper är relevant för verksamhet såväl inom samhällets institutioner, lärosäten samt inom näringslivets olika områden. Inom det pedagogiska området finns det flera olika förgreningar som anpassats både efter hur arbetsmarknaden förändras men också för att nå så många intressenter som möjligt Pedagogik. 120 hp. HT 2021, 50 %, Campus blandad tid Studieort: Uppsala Sista anmälningsdatum: 15 april 2021 Anmälningskod: UU-P4307 Anmälan. Undervisningsspråk: Svenska Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med 90 hp i ett utbildningsvetenskapligt, samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som stödpedagog i verksamheter där du utformar och ger stöd till personer med olika funktionsvariationer såsom exempelvis i daglig verksamhet, olika former av boenden, skola etc. Stödpedagog är en högre yrkesutbildning som ger dig kompetens att ta ett utökat ansvar gällande pedagogisk metodutveckling och samordning på arbetsplatsen i.

Behandlingspedagog - Utbildning, behörighet & lön

PEDAGOGISK IDÉ. Vår pedagogik utgår från att den kunskap som är värdefull att få under utbildningen skapas i det erfarenhetsbaserade lärandet som uppstår då deltagarna under hela utbildningen är i en verksamhetsförlagd praktik. I undervisningen integreras kontinuerligt teoretiska och praktiska moment Särskilda förkunskarav: godkända kurser motsvarande 90 högskolepoäng (hp) i pedagogik varav 30 hp ska utgöras av 15 hp vetenskaplig metod samt självständigt arbete 15 hp. Dessutom krävs En B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om utbildningen ges på svenska)

pedagogisk . utbildning. och pedagogisk meritering. som grund för det akademiska lärarskapet. Sigbritt Karlsson, Mona Fjellström, Åsa Lindberg-Sand, Max Scheja, Louise Pålsson, Johan Alvfors och Linda Gerén. 1 Med behörighet avses behörighet för anställning som lärare i högskolan Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) är en utbildning på 90 hp som vänder sig till dig som redan har högskoleutbildning i skolämnen men saknar lärarbehörighet. Utbildningen kombinerar teoretiska kurser med praktisk erfarenhet genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en grund- eller gymnasieskola eller vuxenutbildning Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), ämneslärare gymnasiet, är en utbildning för dig som redan har ämneskunskaper inom naturvetenskap, matematik och/eller teknik, och som vill arbeta med undervisning i gymnasieskolan. På utbildningen får du rätt redskap och förutsättningar för att möta och inspirera eleverna i framtidens. OM UTBILDNINGEN. I denna kurs får du kunskap och kompetens inom vård och omsorg. Du lär dig olika former av handledning och kommer kunna inta rollen som pedagog eller handledare. Du får också lära dig om människan och hur människor samspelar med sin omgivning

Du har väl koll på grundsärskolan! - Pedagog Örebro

Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU. Ett utbildnings­program för dig som arbetar inom ämnesområdet musik, och vill bli musiklärare med lärarexamen. Du ska ha ämnesstudier i musik från högre musikutbildning motsvarande 120 hp. Du blir ämneslärare i musik med inriktning mot gymnasieskolan Senast ändrad: 2020-09-14 Godkänd: 2020-09-14. Grundläggande behörighet till högskolestudier inklusive förkunskaper i svenska och engelska. För att uppfylla särskild behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 krävs minst 90 hp i teknik

Behörighet Avlagd kandidatexamen om minst 180hp med minst 90hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) 15hp, i huvudområdet Pedagogik eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå Kompletterande pedagogisk utbildning kan alltså inte läsas på distans vid Lunds universitet. Du kan få behörighet i fler ämnen i din lärarlegitimation, utöver dem du fått i ditt examensbevis. Det kallas utökad behörighet och beslutas av Skolverket pedagogisk utbildning; KPU vid Karlstads universitet. • Antagningsavdelningenansvarar för att granska alla sökande mot aktuella behörighetskrav. • De sökande granskas utifrån det eventuella önskemål som gjorts på antagning.se. Den sökande ska ange önska

Socialpedagog - Utbildning - Lernia - Lerni

Fritidspedagog - Utbildning, behörighet & lön

Masterprogrammet i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning ger dig möjlighet att bredda din nuvarande utbildning, eller att specialisera dig inom ett fält som du är särskilt intresserad av. Utbildningen innebär inte bara utveckling av ämneskunskap, det öppnar också för fortbildning och en karriär inom forskning Särskild kompletterande pedagogisk utbildning omfattar 90 hp och utgörs av kurser som med tydlig progression bearbetar en kärna av generella kunskaper knutna till läraryrket. Dit hör exempelvis ungdomars utveckling och lärande, ledarskap i klassrummet, bedömning och betygsättning, läroplansteori och vetenskapsteori Behandlingsassistent 400 Yh poäng, Distans/Närstudier. Utbildningen förbereder dig för psykosocialt arbete med vuxna och ungdomar med psykosocial-, missbruks-eller beroendeproblematik och/eller kriminalitet samt integrationsarbete. Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som behandlingsassistent med inriktning psykosocialt arbete. Särskild behörighet. Varje utbildning har en särskild behörighet som krävs för att bli antagen till utbildningen. Det kan t.ex. vara betyg i en specifik gymnasiekurs eller krav på yrkeserfarenhet. Nedan ser du vad våra utbildningar har för särskild behörighet

Danspedagog - Utbildning, behörighet, lön, arbetsmarknad

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, 90 högskolepoäng (Supplementary Programme in Education: Upper Secondary School, 90 credits gällande behörighet). Kurser som kan ingå i programmet. Utbildningen har inga valbara kurser För särskild behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning gäl­ ler 5-7 §§ i denna förordning i stället för bestämmelserna om särskild behö­ righet i 7 kap. 8-11 §§ och 25 §§ högskoleförordningen (1993:100). Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU

En beteendevetenskaplig utbildning på grundnivå tar tre år för att få kandidatexamen. De övergripande huvudämnena är i första hand pedagogik, psykologi och sociologi, varav specialisering ofta sker på ett av ämnena. Det finns totalt cirka 60 olika beteendevetenskapliga utbildningsprogram du kan välja mellan i Sverige femårig satsning på en särskild kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer med forskarexamen ska genomföras samt att den som genomgår utbildningen ska kunna få en statlig studiersättning i form av ett utbildningsbidrag under studietiden Lunds universitet. Utbildning vänder sig till dig som redan har ämnesstudierna i musik avklarade och vill jobba som musiklärare i grundskola eller gymnasieskola. Du kanske redan arbetar som musiker eller inom kultursektorn men saknar pedagogisk påbyggnad. För att kunna gå utbildningen krävs grundläggande samt särskild behörighet enligt områdesbehörighet 6C/A6C (Samhällskunskap 1B. grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl (jfr. SFS 2006:1053, HF 7 kap 39 §). 3.2. Särskild behörighet För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogik krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i pedagogik 1. Gå in på newton.se och klicka på Ansök Nu på de utbildningar du vill söka till. 2. Skapa en ansökan på yh-antagning.se. 3. Ladda upp gymnasiebetyg (som PDF eller JPG) Om du glömmer detta bedöms din ansökan som obehörig tills du inkommer med dina handlingar. Om du saknar behörighet, läs om reell kompetens och.

Kompetensförsörjningen i Örebros förskolor och skolor – en

Kompletterande pedagogisk utbildning - Mälardalens högskol

Pedagogik Utbilda dig till lärarassistent. Distansutbildningar och kurser Utbildningar och kurser som kan läsas på distans. Kurser. Antagning. Öppet hus Träffa oss på Öppet hus 10-11/11. Hur ansöker jag? Behörighetsbedömning, urval, antagning. Behörighet Behörighet, preparandkurser, behörighetsprov. Urval och antagningsprov Betyg. Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU), 90 hp Grundläggande behörighet Utöver grundläggande behörighet för studier på grundnivå gäller särskilda behörighetskrav: Särskilda behörighetskrav för inriktning grundskolans årskurs 7-9, ett ämne

Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7 - 9 och

Om du utbildar dig till lärare via Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan du redan efter tre terminers studier få ett inspirerade och utvecklande arbete som ämneslärare i grundskolan med behörighet att undervisa från åk 4 till 9 i dina ämnen. Läs mer om din väg in i läraryrket i Lärarutbildningsguiden Fyra vägar till behörighet. Bland de obehöriga lärarna finns lärare som undervisar i ett ämne de saknar utbildning i, lärare som bara är ett par poäng ifrån att få behörigheten inskriven i sin lärarlegitimation och lärare med ämnesutbildning men utan pedagogisk examen. Vägen till behörighet skiljer sig därför åt. Tips

Bli förskollärare eller lärare Pedagog Stockhol

Kompletterande pedagogisk utbildning : Ämneslärare

Bli behörig Filosofi Gymnasiet KPU - Kompletterande pedagogisk utbildning Utöka din behörighet Många vägar för lärare inom ämnet psykologi Vill du bli lärare i psykologi eller är du lärare och vill kompetensutveckla.. Pedagogik, 1-30, 30 hp. Under kursen behandlas pedagogiken som disciplin, dess historia och dess utveckling. Inom ramen för ett arbetsintegrerat lärande behandlas, för ämnet, sådana centrala begrepp som kunskap och lärande. Betoningen ligger på vuxnas lärande och utgångspunkten är relationen mellan teori och praktik i arbetslivet

Behörighet. För att kunna bli antagen till en utbildning måste du ha rätt behörighet. Alla utbildningar kräver grundläggande behörighet, vissa både grundläggande och särskild behörighet, och vissa utbildningar kräver till exempel att du gör ett antagningsprov. Om det är fler som söker till kursen eller programmet än det finns. För att bli lärare finns flera vägar att gå. Du kan läsa lärarutbildningen, men även du som har läst andra akademiska ämnen, en yrkesutbildning, har en utländsk lärarexamen eller jobbar som obehörig lärare i dag kan bli behörig lärare.. Redan när du börjar läsa till lärare kan du bli medlem i Lärarförbundet.Det är gratis för dig som är lärarstudent under hela studietiden Kurser och program upp till och med kandidatnivå (120 högskolepoäng). Alla utbildningar kräver minst grundläggande behörighet. Många kurser är fortsättningskurser, då måste du ha läst specifika kurser på högskolan tidigare. Glöm inte att kolla på förkunskaraven på utbildningen så att du faktiskt kan bli antagen Fortsatt brist på lärare. År 2033 kan cirka 45 000 behöriga lärare och förskollärare komma att saknas enligt 2019 års lärarprognos. För att undvika en framtida bristsituation skulle fler behöva utbilda sig till lärare. Totalt beräknas 9 600 lärare och förskollärare examineras årligen fram till 2033. Antalet examinerade skulle.

Pedagogik: Pedagogik med inriktning mot undervisning

pedagogisk utbildning Anders Karlsson12 Grund- och gymnasieskolan visar likartade tendenser när det gäller andelen lärare med pedagogisk utbildning. Allt mindre andel har pedagogisk utbildning. Det är dock vanligare att kvinnor än män är pedagogiskt utbildade. Utvecklingen av andelen tjänstgörande lärare med pedagogisk ut PBL och Casemetodik. Högskoleutbildning skall i allt högre grad svara mot de kunskaper, färdigheter och attityder som efterfrågas av arbetsliv och samhälle. För att utveckla förmågan till självständighet, kunskapsutveckling, kritisk bedömning och problemlösning behöver undervisningen genomföras studerandeaktivt pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen..25 4. Ett tillfälligt 6 § Särskild behörighet till utbildningen har den som har 1. en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen, och 2. de ämneskunskaper som krävs enligt 7 eller 8 § Med fristående kurser för yrkesverksamma (FKY) avses att befintliga kurser inom Chalmers ordinarie utbildningsutbud kan sökas av enskilda individer med akademisk utbildning och arbetslivserfarenhet. I mån av plats kan den som är eller har varit yrkesverksam komplettera och uppdatera sin akademisk

Alumner | Genusvetenskapliga institutionen

Kompletterande pedagogisk utbildning, Gymnasieskolan

Du ska ha grundläggande behörighet (slutbetyg från en godkänd 3-årig gymnasieutbildning, eller motsvarande) och fått godkänt betyg i följande kurser: Enligt det gamla gymnasiesystemet: 2. Godkänt Anpassat flygpsykologiskt lämplighetstest. Du ska också ha ett godkänt Anpassat flygpsykologisk lämplighetstest Lärare. Förskollärarprogrammet 210 hp. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240 hp. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240 hp. Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp SYV-utbildning - insikt, utsikt och framsikt! Att utbilda mig till studie- och yrkesvägledare kändes viktigt för att kunna utföra uppdraget på ett så professionellt sätt som möjligt. Jag är nu inne på slutet av utbildningen som gett mig mycket verktyg och kunskap i mitt arbete. Eva-Christin Larsson är förste bloggare ut i SYV-bloggen Om du avlagt studier i universitets- eller högskolepedagogik enligt tidigare modeller och som vill fortsätta studera med målet att avlägga pedagogisk behörighet får tidigare avlagda grundkurser tillgodoräknade, i den omfattning de avlagts, på ämnesstudienivå enligt av examinator godkända omräkningsmatriser som finns här Lärares behörighet och användning efter utbildning Skolhuvudmännens och skolornas . kvalitetsarbete inom området Sammanfattande slutsatser och . förslag Referenser Bilagor 3. 5 7. 12. 12. 25. 28 31. 33. 5. pedagogisk högskoleexamen i kommunala grundskolor i genomsnitt 87 procent.

Filmprogrammet - Örebro universitetLärarens uppdrag enligt skollagen — läroplanen ska ange

Välj huvudämne: sociologi, pedagogik, psykologi eller arbetsrätt. Programkod: SGPEA. Kandidatprogrammet för personal- och arbetslivsfrågor (PA-programmet) förbereder dig för självständigt arbete med personal- och arbetslivsfrågor inom företag, förvaltningar och organisationer och ger även behörighet till studier på avancerad nivå I sommarens kursutbud på högskolan finns ett antal kompletterande utbildningar i pedagogik (KPU) för sökande med akademisk utbildning som vill arbeta som lärare. Det största utbildningsutbudet finns inför HT20: tipsa gärna om lärarutbildningsguiden på Studera.nu Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning - kompetensområdet för pedagogisk verksamhet 150 Kompetenspoäng KONTINUERLIG ANSÖKAN & Läroavtal: Kontinuerlig ansökan & läroavtal till : Vasa Utbildningsorter Utbildningen ordnas i Österbotten och du kan ta del av det mesta av studierna på din egen ort. Du bör dock vara beredd på att delta i vissa studiedagar i Vasa.