Home

Avstånd plintar 45x145

Avstånd mellan bärlinor med 45x145 bjälklag Byggahus

Det beror på hur mycket svikt du acceptera, men 3,8 m med 45*145 och två plintrader riskera det att gunga ganska bra, sätt en i mitten med det hade jag gjort. Vill du kolla lite hur mycket nedböjning du får vid olika avstånd och plintrader kan du surfa in på http://www.byggbeskrivningar.se och kolla dera Ett ytterligare tips kan vara att redan när man bygger sitt hus så förbereder markfirman med plintar. Här är en tabell att utgå ifrån: Avstånd mellan bärbjälkar - spännvidden för 45 mm x 145 mm regel. En cc på 40 cm ger en spännvidd på 2,6 m. En cc på 60 cm ger en spännvidd på 2,3 m altan gjuter du flera plintar för en eller flera bärlinor. Golvbjälkarna har måttet 45x145 mm och skruvas fast med avståndet cc 60 (från cen­ trum på den första regeln till centrum på den andra, ska av­ ståndet vara 60 cm). Detta av­ stånd gäller bara om du har lite kraftigare trallvirke. Klenare virke kräver kortare avstånd Avstånd mellan plintar och antal plintar. Avståndet mellan plintarna och därmed hur många plintar du ska använda avgörs av flera faktorer. Är inte höjden en begränsning och underlaget är stadigt kan färre plintar användas i kombination med grövre bärlinor Rekommenderade avstånd/spännvidd mellan stödpunkterna vid olika dimensioner av reglar (bärlinor) är: 45x145 mm - ca 150-200 cm 45x170 mm - ca 180-260 cm 45x195 mm - ca 210-300 c

Vad du måste tänka på är det värde som du hittar som rubrik i den kolumnen, där står 1,2. Det är max spännvidd du kan ha på dina golvreglar (du är kanske medveten om att du kallat även de för bärbalkar?) En spännvidd på 1,2 innebär att det är 1,2 meter mellan plintraderna vars avstånd i raden är 2,5 m Hjälpmedel - tabeller. Här visas hjälpmedel för dimensionering av grunder, stolpar och pelare, bjälklag, tak, bullerskärmar och broar. Med beräkningsverktyget för tak kan man jämföra taktyper med olika spännvidd och lämpade för olika snözoner och få fram tabeller med lämpliga virkesdimensioner Avstånd mellan plintar och antal plintar. Bär­ linan fäster du i stolon som du gjutit fast i plinten. 45x45 0,7 45x70 1,1 45x95 1,5 45x120 1,9 45x145 2,3 45x170 2,7 använder du dig av 45x195 kan du ha 2,45 meter mellan plintarna och skulle alltså klara dig med totalt nio plintar Plintarna ställs i så kallade plintrader. I plinten fästs en balksko i vilken man trär träbalkar som kallas för bärlinor. Ovanpå bärlinorna lägger man sedan golvreglarna. Här kan du läsa mer om altaner och avstånd mellan plintar. hälsningar Micke Fick du hjälp av denna artikel+5 För utomhuskonstruktioner bör avståndet mellan ändträ och betong vara minst 50 mm, helst 100 mm, så att ändträet är åtkomligt för underhåll. Plintar ska vara så utformade att regnstänk och smältande snö inte ger onödigt stor fuktbelastning. Marken närmast plintarna bör vara dränerande. Bild 2. Infästning av stolpe utomhus

Barnsligt enkelt att bygga altan? - Anderstam Fjällhu

- Plint till bärlina max 2m cc. - skruvregel 45x145 eller x170 60cm cc . Bygga altan - avstånd mellan reglarna, stolpar och plinta . Dimensionsprogrammet hjälper dig att beräkna rätt dimension för till exempel takbalkar, nockbalkar, pelare eller golv- och altanbjälkar i konstruktionsvirke eller limträ eller lättbalkar Köp 45x45 Regel Impregnerad hos Byggmax. Kända varumärken Prisgaranti Snabba leveranser Öppet köp i 14 daga

Steg för steg. Här får du utförliga instruktioner om hur du går tillväga när du bygger en altan. Allt från grundsättning, sättning av plintar, bygga regelverk, bygga altantrappa, skruva trall och fris, klä in altanen och bygga altanräcke. Lycka till Om du inte vill ha stickor i fingrarna så ska du Våra rekommenderade avstånd/spännvidd mellan stödpunkterna vid olika dimensioner av reglar är: 45x145 mm - ca 150-200 cm . 45x170 mm - ca 180-260 cm . 45x195 mm - ca 210-300 c Våra rekommenderade avstånd/spännvidd mellan stödpunkterna vid olika dimensioner av reglar är: 45x145 mm - ca 150-200 cm . 45x170 mm - ca 180-260 cm . 45x195 mm - ca 210-300 c ; Avstånd plintar altan

Planera och gjut plintar: 1. Grundlägg däcket på betongplintar i däckets ytterkant. Plintarna ska grävas ned till fast mark och om marken är tjälfarlig till frostfritt djup (1-1,5 meter) eller förses med en krage av värme-isolerande cell-plastskivor. Plintarna bör stå med högst cirka 2 meters avstånd från varandra. 2

Mellan bärlinorna monteras golvreglar (stödregel) med vanligtvis ett cc-avstånd på 600mm. altan gjuter du flera plintar för en eller flera bärlinor. Golvbjälkarna har måttet 45x145 mm och skruvas fast med avståndet cc 60 (från cen­ trum på den första regeln till centrum på den andra, ska av­ ståndet vara 60 cm) En bit av berget spräng Golvets bärlinor/främre 45x145, bakre 45x120, läggs på plintarna, gjutna på plats eller köpta färdiga, avstånd mellan plintarna max 1,8 m, plintdjup 400-700 mm beroende på om marken är lerig och tjälskjutande. Mellan plint och regel lägges en papp som fuktspär Våra rekommenderade avstånd/spännvidd mellan stödpunkterna vid olika dimensioner av reglar är: 45x145 mm - ca 150-200 cm . 45x170 mm - ca 180-260 cm . 45x195 mm - ca 210-300 cm . Mellan reglarna monteras stödreglar för trallvirket ex. 45x95 mm, som enklast monteras med en balksko Hos oss hittar du ett brett utbud av byggmaterial, träprodukter, maskiner och verktyg Våra rekommenderade avstånd/spännvidd mellan stödpunkterna vid olika dimensioner av reglar är: 45x145 mm - ca 150-200 cm . 45x170 mm - ca 180-260 cm . 45x195 mm - ca 210-300 c Plintar till altan

2 apr 2011 18:25 #4. Hm, nu har jag räknat på byggbeskrivningar.se och jag kan inte förstå att det ska bli svaj med 1600 avstånd mellan bärlinor med golvbjälkar 45x145 på cc 60. Deras guider är ju med betydligt större avstånd mellan bärlinorna och grundförslaget är ju med endast en plintrad i ytterkanten och 3600 i avstånd Hej, Vilket avstånd bör man ha mellan plintarna när man ska bygga inglasning ovanpå. samt vilken dimension på bärlinan? Altanen är idag ca 4,3 m lång och har plintar efter ca 3,2 m där bärlinan är 165×45. Bärlinan mot fasade är också 165×45 Läs me med gröna som 45x145 så är inte 2 meter mellan plintarna att rekommendera. Att dra in yttre plintarna en bit är ett bra sätt (så länge du inte har planerat att stolparna skall göra tjänst som räckesstolpar också..). Dock även med tex c-c 170 mellan plintarna så bör man fundera på 45x170 som gröna Dimensionen på bärlinorna beror främst på hur tätt plintarna sitter. Om varje bärlina är upplagd på tre ställen (t.ex. två plintar och en infästning i husgrunden) krävs 45x220 C 24. Ökar du antalet stöd till fyra kan du gå ner till 45x145 C 24. Du kan också välja att dubblera bärlinorna (t.ex. 2 st ihopspikade 45x145) Re: Avstånd mellan plintar. Jag har samma dimension som du på bärlina och golvreglar. Jag tippar på att 3m mellan är för mycket jag har dom ståendes på 2,4m. Tips: Enklast delar du genom att klicka på dela-knappen i din mobil. I iPhone ligger dela-knappen längst ner

- Plintar eller plattor på mark samt regelverk till konstruktionen, ramverket. Rekommenderade avstånd/spännvidd mellan stödpunkterna vid olika dimensioner av reglar (bärlinor) är: 45x145 mm - ca 150-200 cm 45x170 mm - ca 180-260 cm 45x195 mm - ca 210-300 cm Uterummets hörnstolpar bör ha egna plintar. Det kan bli fråga om relativt stora laster som du inte bör belasta någon del av däckkonstruktionen med. Däremot kan du göra det omvända, hänga delar av altankonstruktionen på uterummets stolpar. Du bör ha en bärlina på halva djupet, dvs 2 m, D räcker 45x145 som golvreglar

Förslagsvis använder du tre bärlinor i 45x195, en i väggen, en längst ut och en i mitten (jag antar 4 m ut från huset) dessa sätts i plintar med 2 m mellanrum. Ovan på det lägger du golvreglar i 45x145 med cc 60 cm Tag den spännvidd som du har fått i just ditt fall. Denna utgör alltså avståndet mellan just dina bärlinor. Det är enkelt om avståndet är detsamma överlag, då blir det samma spännvidd. I mitt fall ovan får inte spännvidden överstiga 1.5 m, och för skojs skull säger vi att jag bara har 1.2 meters avstånd (spännvidd). 3

I detta fall funkade det bra med markstenar, men ofta kanske man har plintar som förankring. Ett ytterligare tips kan vara att redan när man bygger sitt hus så förbereder markfirman med plintar. Här är en tabell att utgå ifrån: Avstånd mellan bärbjälkar - spännvidden för 45 mm x 145 mm regel En cc på 40 cm ger en spännvidd på. Med plintar kan du enkelt justera höjden och marken behöver inte vara helt plan. detta avstånd beror dock lite på vilken tjocklek på virke du använder dig av. Så om din altan kommer att vara bredare än så behövs en extra plintrad för att stötta upp de bärlinor och golvreglar som är längre än 2 meter Plintar eller plattor på mark samt regelverk Rekommenderade avstånd/spännvidd mellan stödpunkterna vid olika Den absolut mest använda dimensionen är 28×120 mm. Om du eftersträvar en mer stabil och rejäl altan rekomenderar vi 34×145 mm. Trallvirke 22×95 mm är något billigare men kräver stabilare konstruktion för att Att tänka på innan du bygger en altan. En altan skapar harmoni, värme och hemtrevnad. Vi har många träalternativ som kommer passa in i din trädgård. Beroende på tycke och smak kan du välja trall av bangkirai, impregnerad furu, thermowood, Nobelwood, lärk, ask eller komposit. Trä är dessutom en naturligt förnybar resurs

Trädäck, altan och uteplats! - xn--trdck-hrab

Golvets bärlinor/främre 45x145, bakre 45x120, läggs på plintarna, gjutna på plats eller köpta färdiga, avstånd mellan plintarna max 1,8 m, plintdjup 400-700 mm beroende på om marken är lerig och tjälskjutande. Mellan plint och regel lägges en papp som fuktspärr. Endast ett plintjärn per plint behövs, på den utvändiga bärlinan sättes järnet invändigt hej Jag ska bygga altan och vill egentligen veta avståndet mellan plintarna. Jag har sett jättekomplexa excel dokument som beskriver bärlinor och golvreglar som ska bestämma hur långt det ska vara mellan plintarna. Kan du på ett enkelt sätt förklara hur man ska tänka när man planerar sin altan. hälsningar Jan Hej Jan, Skillnad mellan bärlina och golvregel är egentligen enkelt Trädäcket bygger du på plintar i kanterna och lägger det på betongplattor närmre trädet, Ta en lång regel 45x145 mm och fäst en stolphållare mitt för varje plint så att de hamnar mitt i respektive plintrör. Mät så att regeln med stolphållarna hamnar på rätt avstånd från den första regeln

Plintar är lämplig grund för att placera golvreglarna på. Antalet plintar visas på bilden. Lämpligen försöker man att inte ha längre avstånd än ca 2 m mellan varje plint. Plintarna skall placeras under korsningarna (knutpunkterna) mellan reglarna 45x220 200x200 D=20

BYGGTIPS FÖR ALTAN K-Byg

 1. Spännviddstabellen Förklaring! Byggahus
 2. Hjälpmedel - tabeller - TräGuide
 3. Hei! 49+ Lister over Avstånd Plintar 45X170: Bygg ut altan

Skillnad mellan bärlina och golvregel vid altanbygge

 1. Grundplintar - TräGuide
 2. Vi bygger ditt uterum & vi har skjutpartierna
 3. Avstånd plintar altan — under utomhusaltanen kommer en

Bygg uteplats & altan HORNBAC

 1. Avstånd plintar bärlina — hej, vilket avstånd bö
 2. Bärlina altan dimension - dimensionen ska gärna vara
 3. 45x45 Regel Impregnerad (P-08745045) Byggma
 4. Bygga altan - Byggmax Rautakaupp
 5. Spännvidd 45x170, regel södra 45x170 mm c24
 6. Spännvidd 45x170 - bij ons de laagste prij
 7. Bygg ett trädäck - viivilla

Avstånd mellan reglar golv centrumavståndet mellan

 1. Plintdjup, gjut en plintgrund under flera daga
 2. Spännvidd 45x120 spännvidd för golvbjälkar (avstånd
 3. Altan bärlina spännvidd riesige auswahl an cds, vinyl
 4. Hur beräknar man avstånd mellan plintar? Byggahus
 5. Avstånd plintar och dimension på virke (igen) Byggahus
 6. Avstånd mellan plintar Byggahus

Avstånd mellan bärlinor för Altan/Uterum Byggahus

 1. Avstånd mellan reglar/bärlina? Byggahus
 2. Så bygger du altan - Steg för steg - Alingsås Huspake
 3. Bygga trädäck runt ett träd - Tips & inspiration Byggma
 4. EO
 5. FixarTV | Bygga Altan (del 1) | Sätta Plintar