Home

Vad är rasism

Vad är rasism? Ras är en produkt av rasism och inte tvärtom. Rasism kan definieras på olika sätt. I vår arbetsdefinition utgår vi från observationen att rasism innefattar såväl tankefigurer, idéer och ideologier, som handlingar, processer och praktiker: rasism är något som både tänks och görs Rasism definieras i allmänhet som system av föreställningar, tro och ageranden som baseras på en världsbild eller ideologi där människan delas upp i raser som kan rangordnas i en hierarki baserat på särdrag som anses som medfödda eller oföränderliga. I en vidare bemärkelse kan rasism också definieras som fördomar, diskriminering eller aggression, riktade mot en grupp eller individ, som baseras på föreställningen om olika raser. Den biologiska rasismens ideologi. Rasism är tyvärr något som har funnits på ett eller annat sätt i alla tider. Rasism betyder att man gör skillnad på personer beroende på deras hudfärg eller nationalitet. Ett annat ord som är kopplat till rasism är rasist. Hur vet man att något är rasistiskt? I dagens läge missbrukar många människor ordet rasism. Men hur vet man då vad som är rasistiskt och inte rasistiskt Definitioner av rasism. Rasism är ett begrepp som har haft olika betydelser i olika tider, och som även idag betyder olika saker för olika människor. Under 1900-talets början fanns en utbredd uppfattning om att människor kunde delas in i olika raser, och att vissa raser stod över andra

Vad är rasism? Rasism innebär att göra särskiljning på människor. De påstådda skillnaderna kan handla både om utseende och om osynliga skillnader såsom intellekt eller mentala egenskaper. Egenskaperna beskrivs som oföränderliga och värderas som sämre eller bättre. När dessa föreställningar kombineras med en ojämn fördelning. Rasism och främlingsfientlighet grundar sig på idén om att mänskligheten kan delas in i grupper som är olika mycket.. rasism. rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar: 1) uppfattningen att det är rimligt att indela människosläktet i ett antal distinkta raser utifrån fenotypiska (31 av 208 ord Det här är en faktatext om rasism.Texten innehåller fem avsnitt.I början av varje avsnitt får du veta:Vad avsnittet handlar omVarför du behöver känna till detVilka viktiga begrepp som ingår I slutet av varje avsnitt finns frågor till texten du just läst.Vad?Det här avsnittet ger en beskrivning av olika former av rasism.Det innehåller också en förklaring av FN:s Allmänn

Vad är rasism? - Centrum för mångvetenskaplig forskning om

 1. Vad är rasism och främlingsfientlighet? Rasism kan kortfattat sägas vara teorier som utgår från att mänskligheten kan delas in i olika raser, att dessa raser har olika egenskaper och begåvningar, att det finns underlägsna och överlägsna raser och att människor därmed kan behandlas på olika sätt med hänvisning till ras
 2. Vad innebär rasism? Rasism är när man delar in människor efter utseende, bakgrund, namn och liknande. Namnet kommer från ordet ras och menas med att man i grund och botten delar in människor i olika raser. Rasism kan innebära massor med olika konsekvenser, om man blir utsatt för rasistiska tankar, kommentarer eller beteende
 3. Rasifiering är när man tillskriver människor med annan bakgrund än ens egen stereotypa och fördomsfulla egenskaper. Nästa steg är avhumanisering. Om någon annan inte ens är en riktig människa, är det inte långt till nästa steg: att koppla skillnaderna till makt och privilegier. Historisk tillbakablic
 4. Vad är rasism? Rasism är att bli utsatt för kränkningar och mobbning på grund av ens hudfärg, religion, etnicitet eller kultur. Rasism kan ta sig uttryck på många olika sätt. Det kan handla om verbala kränkningar, vem som får ordet i klassrummet, förutfattade meningar och kommentarer som lätt går obemärkt förbi

Rasism - Wikipedi

Stöd Sverigebildenwww.patreon.com/sverigebildenwww.paypal.me/SverigebildenVanligt konto i Handelsbanken: 6692-756 423 082 Skriv Sverigebilden som textmeddela.. Så om motsatsen till rasism är att hävda människors lika värde måste alltså rasism innebära att man INTE anser att människor har samma värde. En rasist menar att personer som kommer från ett annat land eller har en annan etnisk bakgrund har ett annat människovärde som personen själv

Ett samhälle fritt från islamofobi och rasism. Det är målsättningen för en utredning från Stefan Löfvens rödgröna regering som ska ge Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) i uppdrag att kartlägga säkerheten för muslimska församlingar och moskéer runtom i Sverige samt övrig förekomst av så kallad islamofobi och vad regeringen kallar hatbrott På sidan www.sd-citat.nu finns en sammanställning över drygt 500 liknande exempel i nutid på vad många med mig uppfattar som grov rasism och extremism inom Sverigedemokraterna. Svantesson och Moderaterna ser dock inga konstigheter alls. Detta är en krönika. Analyser och ställningstaganden är skribentens P4 Sjuhärad ställde frågan till honom om vad rasism egentligen är för något. - Man får börja med att konstatera att rasism är ett av de starkast värdeladdade orden i det svenska språket

H&M i ny rasism-skandal – Stoppa Svenskfientligheten

Vad är rasism? - sverigemotrasism

 1. - Det är barn som far illa och då är vuxna mer angelägna om att urskulda sig själva i stället för att komma till barnens undsättning direkt. - Om man har privilegiet att man är så trygg i att ens barn aldrig kommer utsättas för rasism så har man ändå ett ansvar att hjälpa dem så att de inte heller utsätter någon annan för det
 2. I samhället finns det rasistiska så kallade normer. De är så vanliga att många inte tänker på dem. Ordet norm kommer från normal. Ett exempel på en norm i Sverige är att ha ljus hud. Du kan göra rasistiska saker utan att veta om det. Men du kan lära dig mer om hur rasism funkar
 3. Kunskapen om rasism i skolan måste öka hos allmänheten, politiker och beslutsfattare så att man kan agera och sätta stopp. Hälften av femteklassarna, 48 procent, har bevittnat rasism i sin skola. Vuxna måste handla så att barns rätt till skydd tillgodoses och se det ur ett barns perspektiv. Vi behöver ta krafttag mot rasism för att.

Definitioner av rasism Forum för levande histori

 1. Det är inte magstarkt att tala om rasism bland sexåringar. Det är magstarkt att sexåringar ska behöva utsättas för rasism utan att möta förståelse och adekvat agerande från de vuxna, skriver Maria Fredriksson. Nyligen skrev Kvällsposten om att Backarydsskolan i Ronneby kritiserats av Skolinspektionen för bristande värdegrundsarbete
 2. Rasism i skolan. Småbarn ska aldrig behöva utstå mobbing i skolan. Där är givetvis alla överens, men mobbing finns där och har alltid funnits där. Idag kallas inte sällan mobbing rasism och då givetvis när personer med annat ursprung drabbas. Viviana Eliasson, föreläsare som i många år jobbat med att lyfta svarta kvinnor och barn.
 3. Det är fel att folk tror att vita inte kan utsättas för rasism. Det ÄR lika fel att säga kränkande saker om vita som grupp oavsett vad folk säger. Vad som hänt i historien kan inte dagens människor inkassera nån slags hämnd för. Alla människor har rätt till lika inför lagen idag då vi faktiskt lever
 4. Vad är rasism? Rasism innebär att göra särskiljning på människor. De påstådda skillnaderna kan handla både om utseende och om osynliga skillnader såsom intellekt eller mentala egenskaper. Egenskaperna beskrivs som oföränderliga och värderas som sämre eller bättre. När dessa föreställningar kombineras med en ojämn fördelning.
 5. Vad är rasism? juni 28, 2017 januari 21, 2020 - by maja I grund och botten baseras rasism på en ovetenskaplig föreställning om att vi mä nniskor kan delas in i tydliga raser som har olika värde
 6. rasism. Rasism är ett ord som på senare år har blivit ett av de flitigast förekommande i såväl politisk som vardaglig debatt. Vad är egentligen rasism? Vem är rasist? Försö-ken att tillskriva ordet olika betydelser har varit många. Att definiera vem som de facto är rasist eller inte är nå-got som bättre sker på en politisk arena

Vad är rasism? hudikmotrasis

I dagens medier och deras kommentarsfält hittar vi väldigt många tolkningar av vad som är rasism. En vanlig kommentar är Jag är inte rasist, jag gör inte skillnad på raser! Det som den personen missar är de olika definitionerna av rasism. Den andra kommentaren som är väldigt återkommande är muslimer är inte e Trots att den generella definitionen av rasism är teorin om en hierarki, enligt vilken en ras är överlägsen andra raser, har rasismbegreppet olika nivåer. Professorn i filosofi Étienne Balibar (1991) säger att det inte finns bara en sorts rasism, utan många former av rasism

Jag vände mig mot nazistgubben och sa att islam betyder frihet

Vad är rasism? Samhällskunskap SO-rumme

Rasism för mig är när man tycker någon är sämre än sig själv beroende på kultur och/eller hudfärg. Tycker man sämre om folk pga deras åsikter eller handlande är det inte rasism. Säger man däremot exempelvis att de flesta invandrare begår brott så är det en fördom och inte rasism Under 2021 utbildar vi om begränsande normer kopplat till hudfärg och hur normer förhåller sig till hudfärgsbaserad diskriminering och rasism i arbetslivet. Utbildningen tittar närmare på rasism, vilka konsekvenser det får och vad som krävs för att motverka rasism i arbetslivet Diskriminering behöver alltså inte alls ha någon koppling till en persons värderingar. De värderingar, attityder och åsikter vi har är något annat än diskriminering men ibland blandas de olika begreppen samman. I vissa fall kan en diskriminerande handling ske som en följd av en persons värderingar eller fördomar, i andra fall inte De är läkare. I deras uppdrag ingår att träffa människor från alla delar av samhället och ge dem den bästa vården. Samtidigt utsätts de själva för rasism och kränkningar. Här är. Vad är rasism? mån, okt 12, 2015 11:00 CET. Tillsammans mot rasism - agera för allas lika värde lokalt och globalt. Det är årets tema på Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg i november. Men vad är egentligen rasism

Rasism och exotifiering, två begrepp som ofta används inom den antirasistiska rörelsen. Det sägs ofta (även av mig) att vita inte kan drabbas av rasism vilket jag står fast vid. Rasism är en samhällssanktionerad diskriminering som är strukturell och inget som sker bara på individnivå. För att kunna bygga på rasism krävs att det so Vad är rasism? Innan nån tar illa vid sig av denna fråga, eller börjar muttra rasism hit och dit eller så, vill jag påpeka att detta är en seriös fråga som jag söker åsikter och svar på. Vi satt idag på mitt arbete och skojade med varandra som vi brukar och en av de finska i gänget säger alla finnar super och slåss på helgerna Men är situationen lite annorlunda kan situationen förändras totalt. Jag har inget konkret exempel på det men jag lever på hoppet om att det är sant. Annars är Sverige definitivt på väg att bli ett rasistiskt samhälle utan rum för kompromisser. Dock är det inte bara rasism som kan få hemska följder Därmed är rasism en teknologi som producerar folket/den universella människan som hör hemma i ett visst territorium och vars välfärd skall säkras. Därmed är rasism en maktordning som sorterar människor och fördelar resurser. Därmed är rasism ett politiskt problem som rör jämlikhet och lika villkor Rasism är bara en deskriptiv term och är i sig själv betydelselös, det som är av betydelse är vad som informerar begreppet, alltså suppositionen och resultatet, alltså implikationerna. Suppositionen för rasistbegreppet är att det finns en värdeskillnad mellan levande ting

rasism - Uppslagsverk - NE

Lättläst: Om rasism Forum för levande histori

Rasism och främlingsfientlighet Individers och gruppers

Vad är rasism? augusti 2, 2012 — Varg i Veum. Återigen är det dags att problematisera detta med rasism. HBTQ-rörelsen anser att det inte är rasism att inte tillåta vita delta i nån gnällföreläsning under Pride De anser att ras är en sk social konstruktion som de inte tror på. - Ras är en social konstruktion. Omvänd rasism är ett begrepp som syftar på rasism mot vita.Begreppet har kritiserats för utgångspunkten att rasism mot vita inte skulle vara rasism, och att rasism förutsätter att en minoritet drabbas av negativa institutionella effekter av en nedvärderande rasföreställning vilket ej är möjligt i en befolkning där t.ex. vita är i majoritet, samt för att ha effekten av att dölja. Vad är rasism? Är vi alla rasister? Är alla vita rasister, eller är det påståendet i sig rasistiskt? Om rasismen är ett samhällsproblem, hur kan vi komma tillrätta med det? Genom.

RECENSION. Vad jag pratar om när jag pratar om rasism är å ena sidan okomplicerad och ungdomlig, men saknar å andra sidan den tyngd en rejäl fördjupning kräver. Therese Eriksson läser Seher Yilmaz och känner sig lika kluven som hennes bok Rasism är och förblir en subjektiv värdering av andra människors människovärde samt utifrån detta en idealisering av sin egen subjektiva uppfattning om vad som är rätt och fel. Rasism handlar inte bara om människor som har annat ursprung. Rasism finns även inom grupper. Såväl inom kulturella som etiskt ursprungsgrupperingar

Video: Vad innebär rasism och främlingsfientlighe

Vad är rasism? - Rasism - Sametinge

Rasistiska skämt 1. 18 mars, 2016. 18 mars, 2016. ~ rasisthumor. - Vad säger man till en neger i uniform? - En Big Mac och cola, tack! - Jag tror jag är gravid, sade zigenarkvinnan. När jag tvättade fittan nyss så var det någon som stal tvålen. - Vad är skillnaden mellan ett finskt bröllop och en finsk begravning Ingen vill betecknas som »rasist«. Frågan är om vårdgivarna har en tydlig policy för bemötandet av sådana uppenbara önskemål. Kommunikation kan ibland räknas som en konst i sig. Om en patient vill träffa en svensk läkare antar jag att patienten är angelägen om att läkaren har svenska som modersmål

Rasism - råd till barn och unga Friend

VAD BIBELN SÄGER. I Apostlagärningarna 10:34, 35 står det: Gud [är] inte partisk, utan han tar emot den som fruktar honom och som gör det som är rättfärdigt, vilken nation han än tillhör. Därför kan ingen med rätta påstå att en folkgrupp är överlägsen någon annan Jag har en längre tid märkt att okunnigheten är utbredd i det offentliga samtalet angående det viktiga begreppet rasism, som vidare ofta sammanblandas med begreppet främlingsfientlighet. Jag har därför insett att jag måste skriva följande artikel, som i all anspråkslöshet förklarar vad orden betyder. Rasism Rasism innebär en politiserad tro på att individer i e Aftonbladets politiske chefredaktör Anders Lindberg hävdar i en ledarartikel från den 11 juni att omvänd rasism inte existerar. Detta är ett helt riktigt påstående, eftersom begreppet omvänd rasism saknar andemening och rasism mot svenskar bara är rasism, förklarar Måns Dolge i sin replik Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Å ena sidan ser vi att många fler engagerar sig i kampen mot rasism och fördomar.; Leo tycker dock att rasism är ett alltför hårt ord.; Om Jimmie Åkesson menar allvar med sina uttalanden om nolltolerans mot rasism borde han se till att Ekeroth lämnar riksdagen Jag vet vad rasism betyder och Siréns berättelse är ett slående exempel på det ruttna med rasism. Men jag fick det intrycket att Sirén inte hade för avsikt att skildra enbart rasism, utan att han ville förklara innebörden just i strukturell rasism

Vad är antirasism? Antirasism är aktiv och medveten verksamhet för att motarbeta alla former av rasism. Antirasistisk verksamhet är arbete för att minska etnisk diskriminering, konsekvenserna av diskriminerande förfaranden och negativa fördomar. Medvetenhet om antirasism. Centralt för antirasism är att öka sin egen medvetenhet om rasism För att kunna slå fast ett påstående som SD är ett rasistiskt parti behöver vi inleda med att klargöra vad begreppet rasism egentligen innebär, gärna med exempel på hur just rasism är en av de bärande pelarna i deras ideologi. Det inledande påståendet brukar bemötas av SD:s försvarare som kategoriskt och onyanserat Konstnären Makode Linde är van vid att bli utskälld. I snart tio år har han, som konstnär, grundligt fått lära sig vad det innebär att stå i centrum för en metadebatt om konst och identitet Det är ju ingen hemlighet vad jag tycker om SD men under en tid har jag nästan gett upp när jag ser hur folk fullständigt förnekar och inte låtsas om rasism, kvinnohat, homofobi, som SD gång på gång visar i ord och handling

Mattias Gardell: Förslaget om kriminalisering av rasistiska organisationer försämrar skyddet mot våld och diskriminering. Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets. Söker ni på ordet rasism kommer ni att få upp nästan en miljon träffar på mindre än 40 sekunder. Ändå verkar det råda stor förvirring kring vad det är. En del menar att man är rasist så fort man uttalar sig om invandring • Kunskap kring vad rasism är. • Tips och metoder för att diskutera och arbeta med frågan. Varje kursdel innefattar tre korta poddavsnitt samt en animerad film. Passande extramaterial: Vi ska ses igen, Sanam är ett seriealbum med berättelsen om ett barn som flyr från Afghanistan till Sverige Vad är rasism? Den 13 oktober, 2015 13 oktober, 2015 Av anachronos93 Rasist är ett ord som fått en oerhörd spridning, inte minst tack vare vänsterns demagoger som ju använder uttrycket oftare än de använder politiskt våld för att tysta sina motståndare ( och det vill inte säga lite ) Rasism. Olika raser utifrån hudfärg, men det finns fortfarande en ras - människan. Sedan finns det rädsla för främlingar. Rasism ska bekämpas från grunden. För att göra detta anser jag att följande frågor måste besvaras och bearbetas: Finns det klart definierade mål vad rasism är i praktiken? Finns det en risk att ma

Vad är rasism? egentligen Varg i Veu

 1. Främlingsfientlighet och rasism i vardagen. Om rasistiska och främlingsfientliga uttryck förekommer i vardagsarbetet på skolan är det viktigt att personal markerar att detta inte är förenligt med skolans värdegrund. Det kan också behövas omedelbara åtgärder för att skydda enskilda elever i dessa situationer
 2. s ordlista så defineras Rasism kortfattat som åskådning som hävdar att olika människoraser har olika värde o. bör ha olika ställning i samhället m.m. [1]
 3. Är det nu så hemskt med rasism som Annie Lööw ger uttryck för borde man inte då vara försiktig med att kalla andra för det? Vad kännetecknar då en rasist enligt Annie Lööf. Det är inte så enkelt att avgöra, tyvärr ger inte en sökning på Annie Lööf och rasism något svar i en kortfattad definition från hennes penna
 4. MeR Barnkultur om hur vi pratar om rasism med barn: - Barn måste få veta att de är värdefulla och bra precis som de är. - Titta på filmer eller böcker där andra etniska grupper förekommer - gärna i positiv kontext. - Prata om människors olikheter, upplys barn om vad rasism är och om allas lika värde
 5. Vad är institutionell rasism och hur är det relevant för oss nu? 15 Dec, 2020. Termen institutionell rasism beskriver samhällsmönster och strukturer som inför förtryckande eller på annat sätt negativa villkor för identifierbara grupper på grundval av ras eller etnicitet

Så hanterar du rasism på jobbet. Vad säger du om någon fäller en rasistisk kommentar på jobbet? En tydligt formulerad värdegrund ger en bra bas att utgå från - och för dig som chef är det viktigt att agera direkt. Tänk dig att du sitter i lunchrummet med några medarbetare. Ni pratar om flyktingkrisen och om hur EU skött det. Vad är rasism? Möt våra forskare Forskningsområden PUBLIKATIONER. Pandemitekniker och pandemivetenskaper: Feministiska, teknovetenskapliga och intersektionella perspektiv på det nya viruset 2021 Subttsasa Biehtsevuomátjistema: Recalling the memories and stories from our little pine fores

OBS! Denna blogg är ej menad som stötande, rasistisk eller utpekande mot någon speciell folkgrupp, snarare alla, jag vet att ni är stränga mot rasism här på GR men för att förhindra det så måste man ju prata om det, eller? Det var några vecko.. Vad är fascism och rasism? Hur definierar vi begrepp som rasism och (ny)fascism, högerextremism och ultranationalism? Vad betyder orden från början och vad betecknar de idag? Debatten efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Stefan Löfven kallat Sverigedemokraterna nyfascistiskt (och därefter fått både stöd och. Vetenskaplig rasism: vad det är och hur det förvandlar vetenskapen till att legitimera sig själv. Racism är ett flerdimensionellt fenomen vilket resulterar i uteslutning och begränsning av tillgång till olika sfärer av en persons eller en gruppas offentliga liv, av skäl som grundar sig på färg eller nationellt eller etniskt ursprung Ulf Nilson tillgrep begreppet pursvenskar för att få fram vad han menade. Det blev en skarp reaktion, där en journalist hotade med åtal! Den enklaste och mest näraliggande definitionen på verklig rasism är att inte särbehandla individer utifrån vederbörandes ras- eller grupptillhörighet

Rasism och främlingsfientlighet Motion 1992/93:Ju619 av Hans Göran Franck (s) av Hans Göran Franck (s) Rasismen och främlingsfientligheten sprider sig alltmer i Sverige och i övriga Europa. Men det är trots detta av yttersta vikt att slå vakt om vårt öppna och demokratiska samhälle Framtidens rasism är den mellan invandrare. Debatt I Sverige pågår en tävling som tvingar invandrare att assimilera sig. Det är en ny form av rasism, skriver Vladimir Ahmed, föreläsare och. Vad är det att vara rasist - på riktigt? Fria ord Jag har så svårt att ta in att andra människor ska bedöma vem som känner sig hemma var. Har inte historien bakom människan någon. Det är sällan det talade språket som fallerar när rasism och nationalism utvecklas. Vad jag menar är alltså att nationalism och rasism inte är samma sak, men de är kompatibla eftersom de kan förstärka varandra när de kombineras, vilket ju ofta händer. Ändå bör man vara klar över att det handlar om två skilda saker

Rasism eller inte? H&M får skarp kritik för produktbild på

Vad är skillnaden mellan rasfördomar och rasism? Diskussioner/debatter som rör rasism och antirasism verkar idag ha en inbyggd mekanism som gör att rasism mot vita argumentet ploppar upp så fort rasifierade försöker analysera och benämna sitt eget förtryck Rapporten konstaterar att den befintliga forskning som existerar vad gäller ämnet indikerar att det finns erfarenheter av rasism i kontakt med svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter men att det saknas komparativa och longitudinella studier, metaanalyser och internationella jämförelser och att ämnet därmed fortfarande är relativt outforskat Främlingsfientlighet och intolerans ska mötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. För att skolan ska kunna göra det behöver lärare och annan personal ha kunskap om vad främlingsfientlighet, rasism och intolerans är och hur problemen kan visa sig i skolan och i samhället i stort. Inom forskningen och i samhällsdebatten. Strukturell rasism - vad innebär det? Svenskarna och det svenska samhället har alltid ansetts vara bland det mest solidariska, toleranta och välkomnade land i världen. Hur kommer det sig då att alla erkänner att rasism fortfarande lever kvar i vårt samhälle men ändå vägrar folk att säga att deras tankar och åsikter är rasistiska

Rasifierad är ett ord som jag använder ofta i mina texter vilket kanske redan märks ;) Men vad betyder egentligen ordet? Ordet i sig har använts länge men inte nått de större massorna riktigt, nu har det anammats i bredare utsträckning inom framförallt den feministiska intersektionella rörelsen. Ordet syftar helt enkelt till att beskriva sociala konstruktione Kulturell rasism är rasism. När någon hatar en persons etnicitet eller blod ingår alltid kulturell rasism som en del av hatet. Även när en person säger sig vara mot hat baserat på biologi, blod, etnicitet och ras kan det ändå vara rasism, om det är kulturell rasism

Vad är rasism idag egentligen? Statsminister Fredrik Reinfeldt oroas av vad tonen på chatsidor och communities på nätet gör med ungas sinnen. Den kan skada tilliten till andra människor och budskap, befarar han. Här har vi jobbat hårt för att trycka tillbaka rasistiska tillmälen, könsförnedrande uttryck och rena hot Vad är nazism? Hur förklarar man nazism? Nazism är en komplex ideologi som innehåller mycket mer än den rasism och antisemitism som de flesta brukar nöja sig med att förklara synsättet igenom. Detta är en översikt som försöker problematisera ideo genom olika delsvar, sammanfattande citat och ett övergripande tema

Rekordstora demonstrationer på Första maj | RevolutionSlutpixlat: Slipsnazisterna marscherar!Di Weekend-intervju: Jessika Gedin - Di Weekend